Tillbaka

#468

Tidpunkt 1746-01-15
Plats Endre
  • Gotland
Brott
  • Barnamord
  • Mord
Avrättades hemort Väskinde
Uppgifter om avrättningen D. 4.Nov. 1745 skedde här i Weskinde en förferlig händelse att en Jungfru i Wis gårdh wid Namn Maria Magdalena Alexandersdotter Baltzarsson med en Knif skar strupen af för en liten Gåsse som war 10 åhr gammal wid Namn Lars. Ogerningen skedde i Kaungs Eng som heter Skiälarfwe. Ransakningen hölts och hon blef dömd att Halshuggas och brännas. Hoff Rätten fastställde Domen. Afrättningen skedde d. 15 Jan. 1746 på Endre backa:
Källa Väskinde C:3
Registrerad 2003-03-21 13:46

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.