Tillbaka

#465

Tidpunkt 1754
Plats
  • Gotland
Brott
  • Dråp
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Enrolleringskarlen Adam Schwarts till Döden dömd, flera andra Personer inblandade, dömda till spöstraff. Schwarts Hustru sökt Nåd för sin Man, att från dödsstraffet förskonas, men dödsstraffet gick i wärkstääliget. Denne Schrants med flera råkat i Slagsmål, en Skomakare Westman sökt afstyra, hwarwid Schrants stötte en knif i bröstet på honom, för thetta sitt utan ringaste Lifsnöd begången willja dråp gifwa Lif för Lif och Halshuggas. Håff Rätten fastställde Domen. Ank.d.24 Julti 1754. efter beredelse troligtsvis avrättad i Aug. Månad.
Källa (ej meddelad)
Registrerad 2003-03-21 13:46

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.