Tillbaka

#453

Tidpunkt 1837
Plats
  • Gotland
Brott
  • Mord
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Bonden Olof Olsson Grausne, Enkan Anna Jacobsdotter Sudergårda, förre Tunbindaren Christian Lundgren och Hustru Anna Stina Stendahl för Mord på Grausnes Hustru medelst förgift. till döden dömda medelst Halshuggning, sökt Nåd. Kongl. Majt pröfvar Hoff Rättens Utslag, och finner icke anledning nåd förunna, än att högra handens afhuggning wid dödsstraffets Verkställande å Olof Grausne, äfvensom den stadgade steglingen af hans och Lundgrens kroppar icke må äga rum. Wisby Weckoblad Fredagen den 10 Februari: Förleden Lördag afrättades fyra för mord till döden dömda brottslingar. Det lugn, den styrka och förnöjsamhet med hwilken de gingo sitt öde till möte, wäckte allmänt deltagande, till heder för den lärare, som haft det wigtiga kallet att leda deras beredelse.
Källa Wisby Weckoblad
Registrerad 2003-03-21 13:46

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.