Tillbaka

#451

Tidpunkt 1845-03-05
Plats Visby
  • Gotland
Brott
  • Mord
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Hattmakaren Anders Johan Hasselberg, dömd att Halshuggas för Mord å en Procentare. Nådeansökningar avslagna. Sedan Fångpredikanten anmält att Hattmakaren A.J. Hasselberg nu är beredd att undergå det honom för mord ådömde Dödsstraff och jag till werkställigheten däraf utsatt Onsdagen den 5 instundande Mars kl.11 fm. så öfwerlämnas härhos Kongl. Majts Nådiga Utslag i målet till behörig Verkställighet nämda dag, blifwande Skarprättaren beordrad att därtill inställa sig. K.B.H. Til ägen beordras Skarprättaren Styf i Hörsnö att Instundande Onsdag den 5 nästkommande Mars inställa sig här i Staden till Verkställighet af Hattmakaren A.J. Hasselbergs ådömde straffet Halshuggning, skolandes Styf kl.9 fm.här å Landscanseliet infinna sig för erhållande af widare föreskrift, införväntar jag sednast nästa Tisdag bevis om kallelsens Verkställande. No 144 Att det Hattmakaren A.J. Hasselberg genom K. Majts Nådige Utslag af den 16 sistl. Januari för Mord ådömde straff af Halshuggning denna dag werkställts, får jag härmedelst underdåniga tillkännagifva. Wisby d.5 Mars 1845.
Källa (ej meddelat)
Registrerad 2003-03-21 13:46

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.