Tillbaka

#443

Tidpunkt 1836-04-20
Plats Sundsvall, Årskogen
  • Medelpad
Brott
  • Okänt
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen F.d. sockengarvaren Anders Hellström halshuggs i Sundsvall - Som jag icke känner, hwarest f.d. socknegarfwaren Anders Hellström är i kyrkobok upptagen, föranlåtas jag att på detta sätt tillgännagifwa wederbörande presterskap, att han enligt stadfästad dom, mistade lifwet genom halshuggning den 20 april detta år [1836-04-20]. Sundswall den 28 april 1836. Eric Olof Nordberg Fängelse predikant wid Medelpads landshäkte.
Källa Norrlands Tidningar, nr 19, lördag 7 maj 1836
Registrerad 2003-03-24 13:38

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.