Tillbaka

#442

Tidpunkt 1851-07-16
Plats Sundsvall, Årskogen
  • Medelpad
Brott
  • Mord
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Lifsdömde fångarne Joh. Höglund och Joh. Andersson som sistl. onsdag [1851-07-16] avlivades, lemnade den tillfredsställelsen för tillfället, att det woro beredda och med serdeles själdstyrka gino döden till mötes. Afresan från landsarresten, som ligger i staden [Sundsvall] grannskap, skedde omkring klockan 7 på morgonen och hade de ungefär 3 mil wäg att fara till afrättningsplatsen, som war bestämd å rådskildnaden [råskillnaden] mellan Helsingland och Medelpad. Wid framkomsten till stället, woro fångarrne hungriga efter den långa färden och lärer haft något matwaror med sig i sina fickor som de framtogo och åto, under måltiden, som lära warit ganska tarflig, skall fångarne med serdeles uppmärksamhet hafwa betraktat hwarandra, man wågar suponera [anta] hwad inom dem föregick - nemligen deras sista måltid i lifwet -. Johan Andersson framträdde först till målet - lade sig willigt ned till stupstocken, (utan att hafwa förbundna ögon, hwilket han undanbedt sig), afpassade sin ställning och åter höjde sig, - gaf tecken till skarprättaren att dröja ett ögonblick, sammanknäp[p]te sina händer och uppsände sin sista bön till höjden! hwarefter lutade sig ned för att undgå sitt hårda straff -. Höglund ledsagades af sin broder, som lärer haft nog mod, att wara Höglund följaktig till dödsbädden. Eget nog inträffade afrättningen med Hedesunda mördarna, en man och en qwinna, på samma dag, som Höglunds och Anderssons.
Källa Nytt Allvar och Skämt, nr 57 lördag 19 juli 1851
Registrerad 2003-03-24 13:43

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.