Tillbaka

#422

Tidpunkt 1761
Plats Örby
  • Västergötland
Brott
  • Barnamord
  • Mordbrand
  • Stöld
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen I Skene by (i Örby socken) har funnits både tingshus, häradshäkte och avrättningsplats. Avrättningsplatsen låg uppe på ett högt berg, nära en allmän landsväg, strax intill tingshuset, gästgiveriet och marknadsplatsen och uppfyllde alla de önskemål som fanns när det gällde placeringen av en avrättningsplats. Här har under den tid som avrättningsplatsen fungerade, med all säkerhet avrättats många personer, och när det nu på 1900-talet skulle byggas en tennisbana strax intill Galgbackensom den allmänt kallas, fann man en gammal stupstock som i dag finns i vår Hembygdsförenings ägor. Stupstocken bär tydliga märken efter avrättningarna. På Galgbacken fanns tydligen även ett bål som användes 1751 (se detta år). 10 år senare (1761) avrättades två personer på samma plats. Det var mordbrännare Anders Mörnberg och hans kompanjon stortjuven Lars Hammar. Anders Mörnberg som varit antaget som soldat för Assbergs Gyltegårdens rote under 1 års tid, förde ett sådan ogudaktigt leverne, var av starka drycker så överlastad och utgjutet faseliga eder och hotade att sätta eld på hela Assbergs by om ljusa dagen, så att rotebönderna förklarade att de inte kunde vara säkra för sitt liv och sina hem om Mörnberg skulle vara på fri fot. De ville att han skulle sändas bort från orten och de ville inte ha honom som soldat längre. Så en dag, den 31 maj på kvällen brann soldattorpet. Anders Persson som var en av rotebönderna, hade inte sett Mörnberg sätta eld på torpet, men han vet att han varit där på dagen, och när byemännen kom för att släcka elden fann dom att åtskilliga saker blivit utburna från torpet. Mörnberg erkände inte att han satt eld på torpet, men förklarade att han befallt Ingeborg Bengtsdotter som var inneboende på torpet att hon skulle fullgöra hans värv. Efter Ingeborgs berättelse var tingsrätten övertygad om att Mörnberg satt eld på torpet. Mörnberg hade också tillsammans med sin kumpan Lars Hammar varit ute på flera stöldturneer både här och nere i Halland. Mörnberg blev dömd enligt 12:e cap. 2 par. missgärningsbalken att såsom mordbrännare livet mista och halshuggas. Lars Hammar, var en stortjuv och hade många gånger under de senaste 10 åren varit straffad för tjyvnad och han var även efterspanad för delaktighet i barnamord. Han dömdes enligt 25:e cap. 5 par. i rättegångsbalken att sitt liv mista och varda hängd. Båda fick föras till Nya Elfsborgs kronofängelse, och där avvakta hovrättens domslut innan avrättningen så småningom kunde ske. Mer om denna avrättningsplats kan du läsa om i boken om Skene by Västra roten.
Källa (ej meddelad)
Registrerad 2003-04-03 12:37

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.