Post #418

Tidpunkt: 1821

Plats:

  • Östergötland

Brott:

  • Okänt

Avrättades hemort:

Uppgifter om avrättningen:

Källa: Kortregister över Kungl Maj:ts utslagshandlingar, Riksarkivet, forskarexpeditionen

Registrerad: 2003-04-03 12:45


Utskrivet från https://www.rotter.se/faktabanken/avrattade/418-2003-04-03-12-45