Tillbaka

#208

Tidpunkt 1767
Plats Karlanda
  • Värmland
Brott
  • Barnamord
Avrättades hemort Västra Fågelvik
Uppgifter om avrättningen I V. Fågelviks husförhörslängd AI:2 p 41 Flötane står: Änkan Böret Nilsdr, född 1727, aflifwad 1767. Tyvärr är det en lucka i dödboken detta år. Böret föddes 26 nov. 1727 i Väng, V. Fåglelvik, döpt 30, föräldrar var Nils Nilsson och Börta Christophersdotter (C:1 p 139). Gift ca 1752 med Sven Bryngelsson, född 1 feb 1723, död 1766. De fick barnen Olof, Karin, Bryngel och Malin. Efter mannens död anställde hon en dräng Bryngel Jacobsson, född 1738 i Eidsberg, Norge. Med honom fick Böret ett utomäktenskapligt barn, som föddes 8 maj 1767. Jag citerar ur boken, som baseras på domstolsprotokoll: Torsdagen den 8 maj började som alla andra dagar med att Bryngel tidigt på morgonen gick ut på arbete - nu var det också mitt i andtiden och mycket att göra ute. Börit gick till lagårn för att ställa med kreaturen. När Karin, som brukade släppa ut kreaturen kom till lagårn, var djuren redan lösta och Börit stod i ett hörn av lagårn. Börit sa nu åt flickan att gå i vall med djuren och stänga fähusdörren utifrån. Flickan började gå gå bortåt skogen med djuren, men stängde inte dörren som hon blivit tillsagd. Det är ju också svårt att förstå vad Börit ville uppnå genom att låta sig stängas in i lagårn. Börit ropade flickan tillbaka och sa än en gång till henne att stänga fähusdörren utifrån. Flickan satte nu stängslet för dörren men lämnade en springa öppen så att det skulle gå att ruska upp dörren inifrån. Karin var alltså den sista som såg henne. Börit sa att hon då stod och gav en kalv dricka, men här rättade Karin henne och sa att hon stod lutad mot ett bås och ropade nedåt golvet. Börit ändrade sig då och medgav att födelsearbetet hade börjat. Hon var nu ensam och om vad som sedan hände har vi bara Börits lite motstridiga uppgifter att bygga på. Hon skulle först ha gått in till hästarna och när hon sen kom tillbaka in i lagårn och börjat ge ne kalv dricka, föddes barnet. Ena foten kom först, det var inte en helt okomplicerad födelse, men i hela rättegången fästes inget avseende vid det faktum att barnet faktiskt kanske just på grund härav dött i födelsen. Varför ropade hon inte på Karin och bad om hjälp? Nej, Karin hade vid det laget hunnit så långt att hon inte skulle kunna höra hennes rop, och dessutom orkade Börit inte. Barnet, en pojke var varmt, det kändes inte slakt eller visset men det rörde sig inte alls. Börit höll upp det och sköljde av det med vatten, men då det fortfarande inte rörde sig brydde hon sig inte om att binda navelsträngen, fast hon hade en tråd hängande om halsen sedan hon haft någon sömnad för sig föregående dag. Därefter la hon barnet i byttan, i vilket det enligt Börit var lite eller intet vatten och ställde den bakom några uppresta gärdselstörar i ett hörn av lagårn. Vilken del av kroppen som kom längst ner mindes hon inte. Därefter släpade hon sig in i stugan och gick till sängs. ... Följande dag, den 9 maj 1767, lät länsman Svartengren transportera Börit Nilsdotter till kronohäktet i Karlstad. Börit Nilsdotter dömdes, sig själv till välförtjänt straff och androm vanartigom till sky och varning, liv sitt mista, halshuggas och i båle brännas. Bryngel Jacobsson ansågs helt fri från varje misstanke om delaktighet men dömdes för lägersmål till 10 daler silvermynt i böter samt att till Fågelviks kyrka betala 4 skilling silvermynt och att där undergå hemlig skrift och avlösning. ... en månad senare, den 14 juli 1767, ankom en kopia av rättegångsprotokollet till Göta Hovrätt i Jönköping ... Domen expedierades den 25 augusti. ... Fyra personer skall ha blivit avrättade på Mon i Karlanda, häradets [Nordmarkens] avrättningsplats. ... När liket sedan vältes ner i graven föll kjolarna upp och man såg hennes rödrandiga strumpor, och den som sett den synen ville aldrig använda sådana strumpor mer.
Källa Ett barnamord på 1700-talet av Gösta Johannesson
Registrerad 2005-11-29 17:35

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.