Tillbaka

#194

Tidpunkt 1876-02-18
Plats Østfold, Norge
  • Norge
Brott
  • Dråp
Avrättades hemort Ärtmark, Dalsland
Uppgifter om avrättningen Sophia Johannesdotter: VG 26.02.1876 Sofie Johannesdatters Henrettelse I sin Beretning herom dvæler Frh. Tilsk. udførligt ved den mærkværdige rolige Sindsstemning, hvori den dødsdømte befandt sig, og som var dobbelt virkningsfuld, fordi den aldrig var troet at skulle findes hos hende som Kvinde og med saadanne Antecedentia. Vi kan ikke, tilføie Bladet, give nogen tydeligere Forklaring herover, end ved at benytte os af det Vidnesbyrd hendes Sjælesørger, Sognepræst Friis, har givet om hende, at hun freidig og frimodig i sin Tro og i Forvisningen om Guds Naade, glad over at skulle fa dø, gik til Skafottet som til en Brudedands. Og i Sandhed et større Vidnesbyrd om Guds Naades Magt kan man neppe tænke sig, end at se denne saa legemlig svage og nervøse Kvinde med en saadan Freidighed og Hjertens Glæde gaa Døden imøde, dobbelt stor, fordi der var saa meget at beseire og overvinde hos et Væsen, der fra sin tidligste Barndom havde ført et saa i Bund og Grund falskt og usandt Liv. Men derfor virkede ogsaa denne vidunderlige Sjælskraft og en Troesfrimodighed saa alvorsfuldt gribende, men paa samme Tid ogsaa opløftende ikke alene paa den forsamlede Menneskemasse, men ogsaa og det ikke mindst paa ham, der havde beredet hende og arbeidet med hende just til dette Endemaal, og dog overgik hendes vidunderlige Fatning og Ro selv hans Forventinger, vi kan saaleds med Rette sige Fred være med hendes Støv! Allerede i Torsdags sendte hun Bud efter Politifuldmægtigen, hvem hun sagde Farvæl, ligesom hun ogsaaa sendte de øvrige, med hvem hun er kommen i Berørelse under sit Fængselsliv, sit sidste Farvel og takkede dem for alt, deriblandt ogsaa hendes Broder, der var ankommen hid, og som - desværre - ogsaa var tilstede under Henrettelsen. Nat til igaar - Henrettelsesdagen - læste hun indtil Kl. 12 om Natten, hun lagde sig derpaa tilsengs og sov rolig et Par Timer. Hendes sidste Ord paa Skafottet vare: Nu gaar jeg hjem til Jesus, jeg. Fredrikshaldsbladet kommer til det Resultat, atr Aflivelsen var høitideligere end nogen Gudstjeneste.
Källa Verdens Gang 1876
Registrerad 2006-04-12 18:24

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.