Artiklar

Bratt af Höglunda, andra Brattsläkter och släkten Wallman

Författare: Gunnar Norlin
Tryckår: 1973
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1973:3, sid. 327-335
Webbaddress: Website Title
En artikel som handlar om den gamla adelsätten Bratt af Höglunda samt deras omtvistade relation till andra Bratt-släkter, bl. a. Bratt från Brattfors.
2012-11-09