Artiklar

Att forska om barn på Allmänna barnhuset

Författare: Torsten Berglund, Stockholm
Tryckår: 1997
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -97, sid. 35
Webbaddress: Website Title
Barnhusbarn är ett speciellt problem inom släktforskningen. Men tack vare den noggranna bokföringen av barnen finns stora möjligheter att spåra barnens ursprung.
2012-11-09Håkan Skogsjö

Annonser