Artiklar

Släktforskning: allmänt

Vår skyldighet att hjälpa släktforskarna

Artikeln ingår i: FÖR 1/98, organ för Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund
Ur Släkthistoriskt Forum 2/1998: I FÖR 1/98, organ för Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, finns en artikel, med den tilltalande titeln: Vår skyldighet att hjälpa släktforskarna. Allmänna handlingar ska lämnas ut, som kan vara intressant läsning för den som har bekymmer med att få uppgifter från pastorsämbetena. Här anses också att man ska vara återhållsam med släktforskardebitering, en åsikt som inte alla delar.

När släktforskning blir historieförvanskning

Författare: Urban Sikeborg, Sollentuna
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95
Varför är många släktutredningar så dilettantmässigt utförda? Gör verkligen de lokala släktforskarföreningarna vad de kan för att höja kunskapsnivån bland medlemmarna?  Bilaga 1:  Hur »bunden» var namngivningen. Bilaga 2: Namngivningen på Åland - traditionstyngd eller fantasifylld?

Återblick på den svenska släktforskningens historia

Författare: Hans Gillingstam
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1987:3-4 sid. 387
I en tjugosidig artikel ger Hans Gillingstam sin syn på svensk släktforsknings historia, och börjar med Snorre Sturlasson.

Släktsägen - sanning eller dikt?

Författare: Nils Stedt
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd, 1973:1, sid. 159-208
I Släktsägen - sanning eller dikt? - redovisar min fars farbror, direktör Nils Stedt om vår släkting, lagmannen i tio häraders lagsaga, Nils Stedts möjliga delaktighet av domar mot Kita Grå och Kapten Elin samt den förbannelse som skulle drabba han efterkommande intill tredje led. Artikeln publiserades i nummer 1 av Släkt och Hävd 1973. Tidskriften och särtryck finns att beställa hos Genealogiska Föreningen.