Artiklar

Resande

Kringvandrande lumpsamlare i Villand på 1800-talet

Författare: Mats Pettersson
Artikeln ingår i: Villands härads Hembygdsförenings årsbok (2016, 14 s)

Pappersbruken var i början av 1800-talet en spegel av den sociala skalan I början av 1800-talet var de många små pappersbruken en socialt sett mycket särpräglad industrigren. Skälet var dels att de var lokaliserade utanför tätorterna men samtidigt för lumpanskaffningens skull beroende av en befolkningstät omgivning, dels att de engagerade alla delar av sin tids sociala spektrum. Adelsmän, präster, besuttna borgare och bönder var brukens ägare och framställningen av papper sköttes av hantverksfolket som var pappersmästare och gesäller vilka räknades till det borgerliga skiktet, dock utan att vara bosatta i någon stad. Längst ner på samhällsstegen fanns de kringvandrande lumpsamlarna och deras familjer. Lumpsamlare var benämningen på de personer som pappersbruken anlitade för att samla in textillump. Lumpen var en bristvara varför lumpsamlaren ofta rörde sig över ett stort geografiskt område för att inhämta råvaran. För att få resa omkring fordrades att ha beviljats ett s.k. inrikes pass. I Sverige avskaffades inrikespasset 1860.

Resandesläkter i Ångermanland

Författare: Bo Lindwall, Stockholm
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -95
Själva kallar de sig resande, av omgivningen har de ofta benämnts »tattare». De är ättlingar till zigenare, men har haft hemortsrätt i Sverige i flera hundra år.

Resande-anor

Författare: Bo Lindwall och Lars Lindgren
Artikeln ingår i: Sveriges Släktforskarförbund, Årsbok 1992, sid. 71-104
Resandefolket, eller rommano, gemenligen kallade tattare, zigenare, skojare eller kältringar, har sin speciella historia i det svenska samhället. Under ett flertal år har arbetet med att försöka kartlägga de svenska resandesläkternas historia pågått. Lars Lindgren och Bo Lindwall presenterar här en resande-antavla, med de speciella metod- och källproblem som uppstår vid forskning kring resandesläkter. Släktnamn som förekommer är Lindgren, Lindberg, Rosengren, Hult, Fogelqvist, Lindström, Laurin, Klosterman, Linck, Lundström, Klarin, Österman, Rolin, Holm, Hultin och Bergman.

Syskonen Faltins härstamning

Författare: Bo Lindwall, Vadstena
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2003, sid. 49-98
Att kartlägga resandesläkter är ofta en verklig utmaning. Här presenteras en antavla för syskonen Faltin, födda i mitten av 1800-talet och barn till en kringresande djurläkare och valackare.