Artiklar

Personnamn

Hjulstamålet i Tälje 1439

Författare: Magnus Olsson, Lund
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2000, sid. 179
Förnamnet Svante brukar sägas vara en kortform av ett vendiskt namn Svantepolk. Men kan det verkligen stämma? Ett mål om Hjulsta gods år 1439 bildar startpunkten för denna undersökning.

Adelsohn & Co. Metronymika bland judiska släktnamn

Författare: Carl Henrik Carlsson
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 2001:2-3 sid. 303
Carl Henrik Carlsson, välbekant expert på judisk släktforskning, redogör här för hur metronymika (modersnamn) är vanligare bland judiska släkter än bland icke-judiska och vad detta kan bero på.

Namnskicket i Norra Råda och Gustav Adolf under 1700-talet

Författare: Birger Åkerlind
Artikeln ingår i: Nytt från Värmlands Släktforskarförening 1990:4 sid. 6-7
Artikeln handlar om en undersökning av namnskicket ur dopböckerna för dessa båda två socknar i Värmland under perioden 1725-1799. Populärast bland pojknamn: Per, Olof, Nils, Lars, Erik, Jonas och Jon. Bland flicknamnen var Kerstin populärast, följt av Maria, Karin, Ingeborg, Britta och Marit.

Borgarfamiljenamn i Gränna med geografisk proviniens åren 1670-1700

Författare: Paul Wilstadius
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1958, sid. 76-78
En kort artikel med upplysningar om olika släktnamn av typen Askarp, Bjurbäck, Brinck etc. som av författaren påträffats i Gränna dombok under nämnda period.

Annonser