Artiklar

Kartor

Besök hos våra fäder - en tidresa i kartan

Författare: Alfred Örback
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1987:3-4 sid. 428
Numera framlidne överlantmätaren Alfred Örback beskriver i den här artikeln hur lantmäteriet var organiserat förr och vad det kan ge en släktforskare.