Artiklar

Frälsegårdar

Västergötlands säterier år 1622 jämte deras innehavare

Författare: Jan Eric Almquist
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1961, sid. 209-228
I denna artikel, kompletterande arbetena Herrgårdarna i Sverige under reformationstiden, samt Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, förtecknas Västergötlands sätesgårdar enligt förteckningar gjorda på uppdrag av den kungliga kammaren år 1622. Alla säteriers innehavare noteras också.

Dalslands säterier år 1622 jämte deras innehavare

Författare: Jan Eric Almquist
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1961, sid. 294-296
Här redovisas de dalsländska säterierna på grundval av 1622 års rannsakningsprotokoll rörande förefintliga säterier i Älvsborgs län. Även innehavare noteras.

Den jordbesittande adeln i Västmanland år 1562

Författare: Jan Eric Almquist
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1972:1, sid. 1-24
En komplettering till Johan Axel Almquists arbete Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden rörande landskapet Västmanland. Det bygger delvis på den äldre Almquists material.

Den jordbesittande adeln i Värmland och Dalsland 1562-63

Författare: Jan Eric Almquist
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1973:1, sid. 159-174
En komplettering till Johan Axel Almquists Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden avseende landskapen Värmland och Dalsland. Källan är frälse- och rusttjänstlängder i Kammararkivet. Antalet jordbesittande adelsmän var litet: Dalsland hade 22 och i Värmland fanns 53.