Artiklar

Folkliv

Straffet offentligen ske på hans bild och efterliknelse

Författare: Gunnel Hedberg
Artikeln ingår i: Rig 1998 (81) s. 16-27
Uppsatsen behandlar seden av avräta (hänga eller bränna etc) en docka, inte ovanligt idag i t.ex demonstrationer. Denna sed har gamla rötter.

Doktor Christofer Carlanders sjukjournaler

Författare: Gudrun Nyberg
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -07 sid. 9-18
Från 1793 till 1814 förde läkaren Christofer Carlander noggranna journaler över sina patienter i Göteborg. Ett unikt källmaterial som inte bara berättar om sjukdomar och död utan också om liv och leverne.