Artiklar

Finninvandring/-kultur

Svedjefinnar i konflikt med järnbruk

Författare: Ragnar Fornö, Uppsala
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -98
Förr i tiden fanns speciella domstolar som handlade ärenden som berörde den viktiga järnhanteringen, så kallade bergsting. Här handlar det om ett mål vid Österbergslagens bergstingsrätt.

Doktor Christofer Carlanders sjukjournaler

Författare: Gudrun Nyberg
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -07 sid. 9-18
Från 1793 till 1814 förde läkaren Christofer Carlander noggranna journaler över sina patienter i Göteborg. Ett unikt källmaterial som inte bara berättar om sjukdomar och död utan också om liv och leverne.