Artiklar

Emigranter/Immigranter

Var USA:s förste president svensk?

Författare: Elisabeth Thorsell
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 4/2000, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Undertitel: »Hur var det med underlaget till historien om John Hanson?»

Ellis Island - hoppets och förtvivlans ö

Författare: Elisabeth Thorsell
Artikeln ingår i: Släkthistoriskt Forum 5/2000, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

Om ön Ellis Island som var platsen där miljoner Amerika-emigranter steg i land.

Svenska katolska präster i USA på 1870-talet

Författare: Lars Hallberg, Solna
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbom -96
Visst fanns det katoliker i Sverige redan på 1700-talet. Och deras ättlingar höll ibland fast vid förfädernas tro. Till dem hörde August Svensson, som dog som katolsk präst i USA.

Utvandring från Östergötland

Författare: Elisabeth Thorsell, Järfälla
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -96
Tiotusentals östgötar emigrerade under senare hälften av 1800-talet till Amerika. För alla gick det inte väl. Hemmansägaren Magnus Andersson blev hängd som hästtjuv - av misstag.

Nycklar till utvandringens källmaterial

Författare: Lars-Göran Johansson
Artikeln ingår i: Sveriges Släktforskarförbund. Årsbok 1992, sid. 7-24
Svenska emigrantinstitutet tillkom 1965 med syfte att vara ett nationellt forsknings- och dokumentationscentrum kring den svenska utvandringen. Lars-Göran Johansson ger en introduktion till de viktigaste personhistorsika källserierna, en beståndsbeskrivning samt en sammanställning av de personregister som finns i Utvandrarnas Hus.

En kyrkogård i Colorado

Författare: Elisabeth Thorsell
Artikeln ingår i: Sveriges Släktforskarförbund, Årsbok 1992, sid. 25-50
En inventering av de cirka 110 svenskamerikanska gravar som finns på Hillside Cemetery i Silverton i San Juan County i Colorado, USA, gjord av Mrs Freda Carley Peterson och omfattar perioden 1871 till cirka 1990. Silverton är en liten gruvstad i San Juanbergen i Klippiga bergen.