Artiklar

Dagböcker/brev

Brev från en Uppsalastudent

Författare: Rune Ferling
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 2001:2-3 sid. 254
Studenten hette Carl Jacob Lundström och var född 1755, son till Anders Lundström, en av Falu gruvas tjänstemän, bosatt på Lönnemossa gård i Hosjö. I hans bevarade brev, nära 70 st, är ett 30-tal från hans första år som student i Uppsala, och man kan här följa hans första steg i studierna. Han berättar om professorer, kamrater och föreläsare. Hans mål var att ta bergsexamen och sedan inträda i Bergskollegium, vilket han senare också gjorde.

Anteckningar av brukspatron Olof Hagberg (1768-1835) i hans bibel

Författare: Nils-Olof Hagberg
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1951:1 sid. 186
Olof Hagberg var från 1788 brukspatron på Skarphyttan i Kroppa i Värmland, flyttade 1793 till Svartsången i samma socken och 1821 till Niklasdam i Varnum, också i Värmland. I sin bibel antecknade han data om sig själv och sin familj, och för barnen antecknades även dopvittnena, vilket gör att rätt många personer omnämns i denna. Ättlingen och utgivaren Nils-Olof Hagberg har identifierat de flesta i bifogade noter.

Livgrenadjären i krig, fångenskap och fred

Författare: Gösta Nordén, Solna
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2003, sid. 173-188
Livgrenadjären Lars Rudberg (född 1778) kommenderades 1805 ut i krig och hamnade till slut som krigsfånge i Frankrike. Vi känner hans öden och upplevelser tack vare hans dagbok.