Artiklar

Bibliotek/Bibliografier

Pontus Möllers tryckta arbeten

Författare: Pontus Möller, Jonas Kuschner och Chris Henning
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 2001:2-3 sid. 320
Pontus Möllers bibliografi spänner över perioden 1935-2001, och omfattar en rad artiklar i genealogiska och historiska ämnen, och ett otal bokanmälningar. Man blir djupt imponerad över denna flit och denna spännvidd!