Artiklar

Bergsbruk

Smeder i Värmland

Författare: Kjell G. Åberg, Mellerud
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2001, sid. 283
Om smedernas liv, arbete och familjer i gångna tider. Men framför allt en omfattande bibliografi till hjälp för alla som vill fördjupa sina kunskaper om smeder och bergsbruk.

Järnbruksepoken i Forssjöströmmen

Författare: Stig Jansson, Forssjö
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2001, sid. 305
Sedan urminnes tider - åtminstone tidigt 1500-talet - har industriell verksamhet bedrivits vid Forssjö kvarn i Stora Malms socken i Södermanland.

Stegresaren hade ett unikt yrke

Författare: Sven Myhl
Artikeln ingår i: VärmlandsAnor 1995:2 sid. 8-9
Om stegresaren och hans yrke. Denne hade till uppgift att bygga upp nya masugnar. Det ges också uppgifter om Arvid Edberg, som 1792 erhöll fullmakt att vara stegresare i Filipstads bergslag.

Bergsmännens hyttor och hamrar på Värmlandsberg från medeltid till 1600-tal

Författare: Nils Björkenstam
Artikeln ingår i: Med hammara och fackla XXXI
I skriftserien Med hammare och fackla, utgiven av Sancte Örjens Gille, finns många mycket intressanta uppsatser om bergshistoria. I den här uppsatsen redogör Nils Björkenstam på ett förnämligt sätt för vad som är känt om Värmlandsbergs äldsta hyttor och hamrar, med belägg i det samtida skattelängdsmaterialet, men även genom att hänvisa till diverse empiriska undersökningar. Han var nämligen i samarbete med andra bergshistoriker och arkeologer ute och letade efter lämningar efter dessa hyttor och hamrar i naturen.