Artiklar

Arkiv

Arkivforskning i Stralsund 1971

Författare: Gunnar Atmer, Danderyd
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -97, sid. 81
Berlinmuren föll 1989. De så slutna länderna i östra Europa öppnades. Men även tidigare kunde enstaka släktforskare komma in i arkiven i kommunistdiktaturerna.

Riksarkivet och forskningen

Författare: Erik Norberg, riksarkivarie
Artikeln ingår i: Sveriges Släktforskarförbund, Årsbok 1994, sid. 7
Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1994 hade titeln »Arkivskatter. Riksarkivet och släktforskaren».

Hjälpmedel i Riksarkivets forskarexpedition

Författare: Anna Karin Hermodsson
Artikeln ingår i: Sveriges Släktforskarförbund, Årsbok 1994, sid. 15-30
Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1994 hade titeln »Arkivskatter. Riksarkivet och släktforskaren».

Nationalregistret över enskilda arkiv och REA-projektet

Författare: Martin Bjersby
Artikeln ingår i: Sveriges Släktforskarförbund, Årsbok 1994, sid. 31-32
Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1994 hade titeln »Arkivskatter. Riksarkivet och släktforskaren». Datoriseringen av Nationalregistret över enskilda arkiv sker inom ramen för REA-projektet (Registrering Enskilda Arkiv).

Arkivinformationssystem

Författare: Per-Gunnar Ottosson
Artikeln ingår i: Sveriges Släktforskarförbund, Årsbok 1994, sid. 33-38
Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1994 hade titeln »Arkivskatter. Riksarkivet och släktforskaren».

Arkiv- och kulturhuset i Ramsele

Författare: Irma Ridbäck
Artikeln ingår i: Sveriges Släktforskarförbund, Årsbok 1994, sid. 39-46
Sveriges Släktforskarförbunds årsbok 1994 hade titeln »Arkivskatter. Riksarkivet och släktforskaren». Artikeln presenterar SVARs genealogiska centrum i Arkiv- och Kulturhuset i Ramsele, invigt till sommaren 1994.