Artiklar

Adel

Karl Anderssons adeliga ätt och ätten Oliveblads vapen

Författare: Pontus Möller
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1952:2-3, sid. 67-75
En kortare utredning kring ett heraldiskt och genealogiskt problem med korrigering av äldre litteratur kring en viss Karl Anderssons adliga ätt och ätten Oliveblad.

Ängaätten

Författare: Hans Gillingstam, Solna
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -98
Den småländska frälseätt som numera brukar kallas Ängaätten är känd sedan slutet av 1300-talet. Äldste kände stamfader är häradshövdingen i Allbo Lasse Ölfsson, senare fogde i Värend.

Friherrinnan & inspektorn. Om Amalia Palbitzki och Erik Giers

Författare: Sven Wallerstedt, Billdal
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2000, sid. 55
Mannen av börd, kvinnan av folket. Fast här är det tvärtom. En kärlekshistoria från 1700-talet där friherrinnan ger upp sin sociala position och äktar en enkel inspektor.

En ofrälse släktgren av ätten af Trolle

Författare: Pontus Möller, Stockholm
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2000, sid. 71
Helt okänt, också för Riddarhuset, var att kommendörsätten af Trolle hade en ofrälse släktgren som fortlevde långt in på 1900-talet. Denna släktgren presenteras här.

Adliga ätten Dufva till Hof och Strand

Författare: Nils-Fredrik Beerståhl, Salaholm
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2000, sid. 91
Västergötland på 1500-talet. Hur förhåller det sig egentligen med adliga ätten Duva till Hov eller frälsesläkten Westgöthe? Den frågan besvaras i denna artikel.

Åke Rålambs hädanfärd

Författare: Jan-Åke Holmbring, Linköping
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2000, sid. 167
»Jag dör, hälsa hem». Det var de sista orden legationssekreteraren Åke Rålamb hann yttra innan han sjönk ihop ombord på skeppet Providentia en junidag 1833.