Artiklar

Adel

Karl Anderssons adeliga ätt och ätten Oliveblads vapen

Författare: Pontus Möller
Artikeln ingår i: Släkt och Hävd 1952:2-3, sid. 67-75
En kortare utredning kring ett heraldiskt och genealogiskt problem med korrigering av äldre litteratur kring en viss Karl Anderssons adliga ätt och ätten Oliveblad.

Ängaätten

Författare: Hans Gillingstam, Solna
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok -98
Den småländska frälseätt som numera brukar kallas Ängaätten är känd sedan slutet av 1300-talet. Äldste kände stamfader är häradshövdingen i Allbo Lasse Ölfsson, senare fogde i Värend.

Friherrinnan & inspektorn. Om Amalia Palbitzki och Erik Giers

Författare: Sven Wallerstedt, Billdal
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2000, sid. 55
Mannen av börd, kvinnan av folket. Fast här är det tvärtom. En kärlekshistoria från 1700-talet där friherrinnan ger upp sin sociala position och äktar en enkel inspektor.

En ofrälse släktgren av ätten af Trolle

Författare: Pontus Möller, Stockholm
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2000, sid. 71
Helt okänt, också för Riddarhuset, var att kommendörsätten af Trolle hade en ofrälse släktgren som fortlevde långt in på 1900-talet. Denna släktgren presenteras här.

Adliga ätten Dufva till Hof och Strand

Författare: Nils-Fredrik Beerståhl, Salaholm
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2000, sid. 91
Västergötland på 1500-talet. Hur förhåller det sig egentligen med adliga ätten Duva till Hov eller frälsesläkten Westgöthe? Den frågan besvaras i denna artikel.

Åke Rålambs hädanfärd

Författare: Jan-Åke Holmbring, Linköping
Artikeln ingår i: Släktforskarnas årsbok 2000, sid. 167
»Jag dör, hälsa hem». Det var de sista orden legationssekreteraren Åke Rålamb hann yttra innan han sjönk ihop ombord på skeppet Providentia en junidag 1833.

Annonser