Årsbok-Sök

Personregister till Släktforskarnas årsbok

Släktforskarnas årsbok ges sedan 1988 ut av Sveriges Släktforskarförbund. Här nedan hittar du en databas som är ett personregister till samtliga årsböcker till och med 2005 samt 2007, 2009 och 2010. Årsbok-Sök är ett hjälpmedel för släktforskare, som har kunnat skapas tack vare ekonomiskt stöd från Rötters Vänner. Läs mer om bakgrunden till Årsbok-Sök. Indexering pågår och för närvarande kan du söka i personregistret för Släktforskarnas årsbok 1988-2005, 2007, 2009 och 2010.Sök i Årsbok-Sök

Avancerad sökning