Rötterbloggen
Rötterbloggen

»Vid tillfället angafs barnfader vara...»

Som släktforskare stöter man förr eller senare på begreppet »oäkta» i födelseböckerna, och har man otur innebär detta lilla ord ett rejält stopp i forskningen. Beroende på vilken tidsperiod det gäller finns det dock olika sätt att komma vidare, och med en gnutta kreativitet och tålamod kan man i bästa fall lösa gåtan. Domböckerna är ett givet alternativ, men i vissa fall kan man hitta namnet på fadern i mer oväntade källor. Jag har själv hittat flera exempel där faderns namn helt saknas i födelseboken, men där han istället finns omnämnd i kyrkoarkivens husförhörslängder, församlingsböcker och inflyttningsattester - ja, till och med i Folklivsarkivets manuskriptarkiv! 

En av de kvinnor som födde barn utom äktenskapet var min farmors farmors mormors mor, pigan Elna Holgersdotter (1787-1839) i Hyby socken. Hon förblev ogift och levde sina sista år i Lyngby prästgård, men blev mor till två döttrar - vid den äldsta dottern Johannas födelse 1816 uppges faderns namn i födelseboken. När yngre dottern Anna föddes 1819 står det däremot bara i Lyngby församlings födelsebok att »detta barn är afladt och döpt i Hyby – men modren vistades utan medhafvande PrestSedel, hos föräldrarna i Trellekilla», och i Hyby kyrkobok kan man ännu mer kortfattat läsa att »Barnet döptes på begäran». Fadern omnämns alltså inte i någon av dessa båda födelseböcker, men bland Lyngby församlings inflyttningsattester 1811-1826 råkade jag hitta en märklig skrivelse som inte bara avslöjar namnet på fadern, utan även förklarar omständigheterna kring dopet:

b2ap3_thumbnail_Attesten-och-Erichsson_20140403-230606_1.jpgb2ap3_thumbnail_Attesten-och-Erichsson_20140403-230606_1.jpg

»Pigan Elna Holjersdotter 31 år gammal, som nu hos sin moder i Lyngby Socken framfödt ett flickebarn, har afsändt det med nämde sin moder hit för att få det befordrat till dop och Christendom, med föregifvande att detta blifvit vägradt i Lyngby, hvilket måtte vara en grof osanning. Barnet föddes d. 4 Junii 1819, döptes den 5 ejusdem af undertecknad och kallades Anna. M: f. SnickareGesellen Pehr Pettersson i Hästhagen. Q. f. Hustru Ingeborg Pehrsdotter i Damhuset eller Trellekilla i Lyngby Sn som framhafde barnet till dopet - Pigor Laurina Alström samt Anna Sophia Antonsdotter bägge i Hyby by. Vid tillfället angafs barnfader vara Ispektor Anders Lindström på Hyby gård. Emedan barnet är födt i Lyngby församling, så kan det icke blifva inskrifvit i Hyby församlings dopbok, såsom stridande emot orning och Lag. Dopet kan likväl, utan att fela mot ordning eller bryta mot Lag, förättas af hvilken prästman, som derom blir anmodad, då ingen förmån fråndrages prästerskapet der barnet är födt –, och dopsedel aflämnas. Hvad som enligt Lag för en slik förrättning kan ärhållas bör således i Lyngby erläggas, då denna dopsedel uppvisas och barnet införas i Lyngby församlings dopbok. Hyby d. 5 Maj 1819. A,Erichsson P. L.»

Det skedde alltså många egendomligheter i samband med detta dop. Elna lät döpa barnet i Hyby, trots att det borde skett i Lyngby, något som motiverades med en lögn. Dopet infördes dessutom i Hyby födelsebok, trots att pastor Erichsson skriver i attesten att detta inte fick ske. Han undertecknar dessutom med fel månad - han skriver ju själv att dopet skedde i juni, men undertecknar ändå med maj månad. Det mest egendomliga är nog ändå att skrivelsen avslöjar namnet på fadern - namnet har ju utelämnats i födelseböckerna, trots att Elna uppenbarligen berättade vem fadern var i samband med dopet. Man får alltså vara tacksam för Elna Holgersdotters lögn. Hade hon inte farit med »grof osanning» och gått till Hyby för att döpa barnet, då hade aldrig pastor Erichsson knåpat ihop skrivelsen som sedan hamnade bland inflyttningsattesterna i Lyngby, den skrivelse som ju avslöjar namnet på fadern - inspektor Anders Lindström på Hyby gård.

Vem tror du att du är?
Lyssna mera!

Relaterade inlägg

 

Kommentarer 1

Annika Gylling den fredag, 04 april 2014 10:27

Trevligt att du hittade detta i inflyttningsattesten, längderna som heter HII i arkiven.Tänkte bara meddela, både för dig och hela SläktforskarSverige, att på Blekinge Släktforskarförenings hemsida http://www.blekingesf.se där har vi ett sökbart Attestregister, med hänvisning till SVAR:s hemsida och någon gång till ArkivDigital.Det är Björn-Åke Petersson som gör detta register. Olofströms, Sölvesborgs och Karlshamns kommuners socknar är klara. Nu jobbar han med Ronneby och Karlskrona kommuners socknar.I registret finns också Ivetofta och Näsums inflyttningsattester, alltså för Bromölla kommun i Kristianstads län.Så, om du/ni går in på vår hemsida, titta under Våra register.Önskar er alla en trevlig helg,Annika

Trevligt att du hittade detta i inflyttningsattesten, längderna som heter HII i arkiven.Tänkte bara meddela, både för dig och hela SläktforskarSverige, att på Blekinge Släktforskarförenings hemsida http://www.blekingesf.se där har vi ett sökbart Attestregister, med hänvisning till SVAR:s hemsida och någon gång till ArkivDigital.Det är Björn-Åke Petersson som gör detta register. Olofströms, Sölvesborgs och Karlshamns kommuners socknar är klara. Nu jobbar han med Ronneby och Karlskrona kommuners socknar.I registret finns också Ivetofta och Näsums inflyttningsattester, alltså för Bromölla kommun i Kristianstads län.Så, om du/ni går in på vår hemsida, titta under Våra register.Önskar er alla en trevlig helg,Annika
Redan registrerad? Logga in här
Guest
4 augusti 2020
Om du vill registrera dig, fyll i användarnamn och namnfältet

Captcha bild

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.rotter.se/

Sök i Forskarkatalogen

Nya forskare i katalogen

Ekerö
SANCROX
Timmernabben

Patrik

Inloggad
Ösmo

emma

Utloggad
gyttorp