Av Henrik Mosén, Lund
Andra upplagan (21 nov 1997)

Denna antavla lider givetvis av brister, särskilt i senare generationer (I-II), men den innehåller en del intressant tror jag. Delar av den - anor till Anna Stina Danielsdotter = nr 31 - är publicerade i Lövet (antavla nr 5). Antavlan har vuxit fram under ett tiotal års arbete och många har bidragit med kommentarer och uppgifter.

Bland dessa vill jag särskilt nämna Bo Persson=bp (Gammakil och Nykil) och Bosse Lindwall=bl (Asby, Kisa, Alexander och Ulrika) samt Hans Egeskog=he, Carl-Fredrik Hanzon=cfh, Gert Påhlsson=gp och Ragnhild Rosenius=rr... en del andra nämns i texten.

Litteratur har nyttjats i form av Linköpings stifts herdaminne, Ludvig Mårtenssons "Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1600-1697", 1950, Stenhammar och Stenbocks biografier över officerare vid kungl 2:a livgrenadjärregementet och Kugelbergs dito över officerare vid kungl 1:a livgrenadjärregementet, samt en del andra böcker som nämns i texten.

Detta är ett något modifierat utdrag ur Disgen och där anger jag källor på mitt eget vis. Ofta förekommer någon form av bokstavskod inom parentes efter första notisen - vilket ofta är födelsenotisen. Om det står t ex "err" betyder detta "enligt Ragnhild Rosenius", "ehfl" betyder således "enligt husförhörslängd". I denna första källhänvisning anges också ofta varför jag antagit angiven filiation till föräldrarna. Boumao betyder att detta är taget ur Mari-Anne Olssons bouppteckningsingresser etc... Har ni frågor om något så hör av er!

Jag tar gärna emot kommentarer, tillägg och rättelser: Henrik Mosén, c/o A Persson, L Fiskaregatan 14B 3 tr, 222 22 Lund, 046 - 13 89 13.

Personer från följande socknar i Östergötland finns med i antavlan
Allhelgona, Asby
Björkeberg, Björsäter
Ekeby, Ekebyborna
Gammalkil
Herrberga
Kaga, Kisa, Klockrike, Kristberg, Kumla, Kärna
Ledberg
Malexander, Mjölby
Nykil
Rakered, Rappestad, Rinna
Sjögestad, Skeda, Svinstad, Sya, Sörby
Ulrika
Vallerstad, Veta, Viby, Vikingstad, Vreta Kloster, Vånga, Västerlösa, Västra Eneby, Västra Harg
Åsbo
Örtomta, Östra Harg, Östra Tollstad


Proband

1
Hilda Sofia Bengtsson. Född 8 oktober 1880 i L Tollstad Norrgård, Sjögestad sn. Döpt 17 oktober 1880 i Sjögestad sn. Död 1 september 1952 i Tranås, Säby sn. Död av CVI /enl pappa/. Gift 18 februari 1911 i Säby sn med --. (Far 2, Mor 3)
-- Gustaf Gunnar Persson. Född 6 juni 1879 i Banvaktstuga nr 3, Sjögestad sn. Döpt 15 juni 1879 i Sjögestad sn. Död 23 mars 1959 i Tranås, Säby sn. Död av prostatacancer med metastasering /enl pappa/. Bleckslagare, sedan plåtslagare i Tranås.

Generation I

2 f
Gustaf Melcher Bengtsson. Född 23 december 1852 i Vikingstad sn (enl ff o fm bibel 1853 23/12). Döpt 24 december 1852 i Vikingstad sn. Död 1939 i Klockrike sn (fm o ff).
Arbetsdräng. Levde i L Tollstad Norrgård, Sjögestad sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 1, Far 4, Mor 5)

3 m
Anna Sofia Johannesdotter. Född 25 juli 1856 i Tröstorp u Sålla Norrgård, Sjögestad sn. Döpt 27 juli 1856 i Sjögestad sn. Död o 1953 i Klockrike sn (fm o ff). Gift med föregående ana. (Barn 1, Far 6, Mor 7)

Generation II

4 ff
Bengt Nilsson. Född 22 mars 1802 i Holmen u Pickedal, Ulrika sn. Döpt 29 mars 1802 i Ulrika sn. Mjölnare, sedan backstugusittare. Levde i Kungskvarn, Ledberg sn 1850-51. Levde i Haninge (en backstuga), Vikingstad sn.
I maj 1859 döms fd mjölnaren Bengt för snatteri. Gift 21 oktober 1832 i Gammalkil sn med efterföljande ana (BN i prästgården, MSP i Högstorp). (Barn 2, Far 8, Mor 9)

5 fm
Maria Kristina Persdotter. Maja Stina. Född 26 mars 1809 i L Broby, Gammalkil sn. Döpt 29 mars 1809 i Gammalkil sn. Gift 21 oktober 1832 i Gammalkil sn med föregående ana (BN i prästgården, MSP i Högstorp). (Barn 2, Far 10, Mor 11)

6 mf
Johannes Andersson. Född 27 januari 1825 i Skorteby mellangårds ägor, Viby sn. Döpt 27 januari 1825 i Viby sn. Torpare. Levde i Tråstorp u Sålla, Sjögestad sn. Gift 22 oktober 1854 i Viby sn med efterföljande ana. (Barn 3, Far 12, Mor 13)

7 mm
Anna Andersdotter. Född uä 14 juli 1823 i Marås, Västerlösa sn. Döpt 15 juli 1823 i Västerlösa sn. Gift 22 oktober 1854 i Viby sn med föregående ana. (Barn 3, Far 14, Mor 15)

Generation III

8 ff f
Nils Persson. Född 15 juni 1766 i Löndalen u Andersbo, Ekeby sn (fel föräldranamn i db, annars stämde det). Döpt 20 juni 1766 i Ekeby sn. Död 10 januari 1830 i Holmen u Pickedal, Ulrika sn. Begravd 17 januari 1830 i Ulrika sn. Torpare. Levde i Holmen u Pickedal, Ulrika sn. Gift 18 september 1797 i Ulrika sn med efterföljande ana (i Sunestorp, komma att bo i Holmen). (Barn 4, Far 16, Mor 17)

9 ff m
Anna Bengtsdotter. Gift 18 september 1797 i Ulrika sn med föregående ana (i Sunestorp, komma att bo i Holmen). Född 31 oktober 1773 i Skarefall u L Farsbo, Ulrika sn. Döpt 7 november 1773 i Ulrika sn. Om hon dör omkring 1833 eller så finns inte någon dödbok. (Barn 4, Far 18, Mor 19)

10 fm f
Petter Jonsson. Född 30 augusti 1777 i L Broby, Gammalkil sn. Döpt 31 augusti 1777 i Gammalkil sn. Död 7 oktober 1840 i Kullen u L Broby, Gammalkil sn. Begravd 10 oktober 1840 i Gammalkil sn.
Hemmansbrukare, sedan torpare. Levde i L Broby, Gammalkil sn. Levde i Kullen u L Broby, Gammalkil sn. Gift 24 mars 1803 i Gammalkil sn med efterföljande ana (PJ i L Broby, KP i Fagerhult?). (Barn 5, Far 20, Mor 21)

11 fm m
Kerstin Persdotter. Född 21 oktober 1778 i Björke, Åsbo sn. Döpt 25 oktober 1778 i Åsbo sn. Död 16 oktober 1818 i Kullen u L Broby, Gammalkil sn. Begravd 23 oktober 1818 i Gammalkil sn. Gift 24 mars 1803 i Gammalkil sn med föregående ana (PJ i L Broby, KP i Fagerhult?). (Barn 5, Far 22, Mor 23)

12 mf f
Anders Jönsson. Född 3 april 1786 i Löt, Ledberg sn (hfl). Döpt 3 april 1786 i Ledberg sn. Död 13 oktober 1849 (eKarin). Begravd 19 oktober 1849 (eKarin).
Dräng. Levde i Vistena, Allhelgona sn. Dåligt uppföljd! Gift 12 maj 1811 i Allhelgona sn med efterföljande ana (han tjänte dr i Vistena, hon p ibid). (Barn 6, Far 24, Mor 25)

13 mf m
Stina Andersdotter. Född 25 mars 1793 i Örvadet, Ekeby sn. Döpt 29 mars 1793 i Ekeby sn. är piga hos sin blivande svärfar Jöns Larsson i Vistena oxlegård åren 1808 till 1811 då både hon och hennes blivande make Anders flyttar till Fivelstad sn /hfl/. Enligt denna hfl Allhelgona är hon född i Ekebyrinna sn och kommer alltså 1808 från Ekeby sn. Gift 12 maj 1811 i Allhelgona sn med föregående ana (han tjänte dr i Vistena, hon p ibid). (Barn 6, Far 26, Mor 27)

14 mm f
Anders Svensson. Född 2 mars 1800 i L Sonorp, Västerlösa sn (hfl). Död 28 november 1826 i V Krångestad, Gammalkil sn. Dräng. Levde i Fiestad, Ö Tollstad sn 1823-26. Levde i Krångestad, Gammalkil sn 1826. Anders och Maja Johansdotter var trolovade, men efter diverse strul blev resultatet att Anders inte ville gifta sig med Maja trots allt, eftersom "han ej ville fullborda ett äktenskap som vore helt och hållet stridande emot hans böjelse". Anders får betala rättegångskostnaderna och de ska plikta för första resan lönskaläge. Anders ska i övrigt årligen ge Maja en tunna råg eller dess värde i pengar efter markegång (dvs gällande marknadsvärde), till uppfostringshjälp åt deras dotter till dess hon själv kan förtjäna sig kläder och föda. Trolovad men ej gift med med efterföljande ana. (Barn 7, Far 28, Mor 29)

15 mm m
Maja Johansdotter. Jaensdotter, Jansdotter. Född 16 december 1798 i Såket? u Marås, Västerlösa sn (hfl). Döpt 16 december 1798 i Västerlösa sn.
Piga, sedan hustru, sedan backstugusittare. Levde i Rappestad sn -1821 26/11 (hfl Vlösa). Levde i Marås, Västerlösa sn. Levde i Egeby, Västerlösa sn -1827. Levde med maken 1827-41 (se honom). Levde i Dagningen u Västerlösa östra holme, Västerlösa sn 1841-57-. Trolovad men ej gift med med föregående ana. Gift 2:o med --. (Barn 7, Far 30, Mor 31)
-- Anders Hansson. Född 22 november 1799 i Ekebyborna sn (hfl Vlösa). Död 2. januari 1841 i Västerlösa sn (hfl, 28?/1). Dräng, sedan torpare. Levde i Kullersbro mellangård, Björkeberg sn. Levde i Kullersbro fogdegård, Björkeberg sn. Levde i Västerlösa östra holme (pastorsboställe), Västerlösa sn 1830-35. Levde i Dagningen u Ås södergård, Västerlösa sn 1835-38. Levde i Egelstad, Västerlösa sn 1838-41 (död).

Generation IV

16 ff ff
Per Jansson/Jonsson. Torpare. Gift med efterföljande ana. Levde i Löndalen u Andersbo, Ekeby sn -1764-71-. (Barn 8)

17 ff fm
Kerstin Svensdotter. Gift med föregående ana. (Barn 8)

18 ff mf
Bengt Persson. Född 2 juli 1738 i Lönnstugan u Grytfall, Ulrika sn (db). Död 10 maj 1819 i Skarefall u L Farsbo, Ulrika sn. Begravd 23 maj 1819 i Ulrika sn.
Torpare. Levde i Skarefall u L Farsbo, Ulrika sn -död. Gift 28 december 1761 i Ulrika sn med efterföljande ana (BP i Skarefall, MP i L Farsbo). (Barn 9, Far 36, Mor 37)

19 ff mm
Märta Persdotter. Marta (fb). Född 20 mars 1734 i Sjöbo u Högtomta, Kisa sn (db). Döpt 24 mars 1734 i Kisa sn. Död 16 juli 1819 i Skarefall u L Farsbo, Ulrika sn. Begravd 25 juli 1819 i Ulrika sn. Gift 28 december 1761 i Ulrika sn med föregående ana (BP i Skarefall, MP i L Farsbo). (Barn 9, Far 38, Mor 39)

20 fm ff
Jonas Persson. Döpt 24 april 1748 i L Broby, Gammalkil sn (hfl). Död 2 juni 1812 i L Broby, Gammalkil sn. Begravd 7 juni 1812 i Gammalkil sn.
Bonde (skatteman). Levde i Lilla Broby, Gammalkil sn. Gift 2 juli 1772 i Gammalkil sn med efterföljande ana (änka i St Broby). (Barn 10, Far 40, Mor 41)

21 fm fm
Hedvig Danielsdotter. Född 21 december 1743 i Visätter, Nykil sn (hfl). Döpt 26 december 1743 i Nykil sn. Död 21 januari 1810 i L Broby, Gammalkil sn. Begravd 28 januari 1810 i Gammalkil sn. Gift 1:o 1767 (hfl). Gift 2:o 2 juli 1772 i Gammalkil sn med föregående ana (änka i St Broby). (Barn 10, Far 42, Mor 43)

22 fm mf
Per Mickelsson. Michelsson, Michaelsson. Döpt 22 december 1728 i Basteberg, Malexander sn (fb-db-vb, syskon). Död 1 maj 1792 i Högen, Sjögestad sn (boupp 17920512). Begravd 10 maj 1792 i Sjögestad sn.
Bonde. Levde i Björke, Åsbo sn -1783 9/3. Levde i Högen, Sjögestad sn 1783-död. Gift 19 oktober 1755 i Åsbo sn med efterföljande ana (ifr Basteberg, p i Skvathult). (Barn 11, Far 44, Mor 45)

23 fm mm
Bengta Persdotter. Född 22 februari 1737 i Skvathult, Åsbo sn (fb-db ca, fb-vb, enl hfl f 1730). Döpt 24 februari 1737 i Åsbo sn. Död 25 januari 1809 i Skränge rusthålls ägor, Gammalkil sn. Begravd 5 februari 1809 i Gammalkil sn.
Bor hos dottern Maria gm rusthållaren Samuel Månsson, sedan på ägorna med dottern Greta som har ett uä barn. Gift 19 oktober 1755 i Åsbo sn med föregående ana (ifr Basteberg, p i Skvathult). (Barn 11, Far 46, Mor 47)

24 mf ff
Jöns Larsson. Född 1746 i V Harg sn (hfl, o 1746 enl db). Enligt åldersskillnader inbördes mellan syskon och hfl bör Jöns vara född omkring 1748/49. Död 23 juni 1811 i Vistena Oxlegård, Allhelgona sn. Begravd 30 juni 1811 i Allhelgona sn.
Dyker upp som betjänt på Alviken, Nykil sn, där han får barn med Anna Hornstrand i prästgården.
Hemmansbrukare (Slycke), rusthållare (Skorteby), hemmansägare (Vistena). Levde som betjänt i Alviken, Nykil sn -1769-. Levde som hälftenbrukare i Slycke by (Trädgården), Rappestad sn 1770-73 (H Slycke). Levde i Tift, Kärna sn 1773-8(5). Levde i Löt, Ledberg sn o 1785-97. Levde som rusthållare i Skorteby, Viby sn 1797-99. Levde som hemmansägare i Vistena Oxlegård, Allhelgona sn 1799-död. Gift 1:o 3 september 1769 i Gammalkil sn med --. Betjänt på Alviken, Nykil sn. Gift 2:o 29 september 1771 i Rappestad sn med efterföljande ana (änkl, p i L Fålåsa). (Barn 12, Far 48)
-- Anna Gustavsdotter Hornstrand. Född 8 mars 1741 i Åsby, Kumla sn (namn). Döpt 11 mars 1741 i Kumla sn. Död 10 mars 1771 i Slycke, Rappestad sn. Begravd 17 mars 1771 i Rappestad sn. Död av barnsbörd.

25 mf fm
Katarina Johansdotter. Född 9 september 1750 i Fålåsa, Rappestad sn (fb-vb). Döpt 10 september 1750 i Rappestad sn. Gift 29 september 1771 i Rappestad sn med föregående ana (änkl, p i L Fålåsa). (Barn 12, Far 50, Mor 51)

26 mf mf
Anders Johansson. Kallas vanligen Jansson i Ekeby kyrkböcker. Född 26 december 1745 i Slycke, Rappestad sn (fb-hfl (rätt år), patronym. varierar). Döpt 26 december 1745 i Rappestad sn. Torpare. Levde i Fivelstad sn -1772 (hfl Ekeby). Levde i Komdalen, Ekeby sn -1777-. Levde i (Lilla) Örvadet, Ekeby sn -1787-1800. Levde i Källemon u Öringe, Ekeby sn. Gift 1:o med --. Gift 2:o 1785 med efterföljande ana (hfl). Gift 3:o med --. (Barn 13, Far 52, Mor 53)
-- Anna Månsdotter. Född o 1740. Död 23 maj 1784 i Örvadet, Ekeby sn.
-- Greta Svensdotter. Född 14 juli 1742 i Bjärhult, Malexander sn (H Egeskog).

27 mf mm
Kristina Andersdotter. Stina. Född o 1750 i V Harg sn (hfl, 1750 str ist 1752, men även db o 1750). Död 22 augusti 1797 i Örvadet, Ekeby sn. Begravd 27 augusti 1797 i Ekeby sn.
Levde i V Harg sn -1785 (ehfl Ekeby). Levde i Ekeby sn h1785-död. Gift 1785 med föregående ana (hfl). (Barn 13, Far 54)

28 mm ff
Sven Andersson. Född 26 september 1767 i Prästorp, Sjögestad sn (hfl). Döpt 27 september 1767 i Sjögestad sn. Död 16 november 1841 i L Sonorp, Västerlösa sn. Begravd 26 november 1841 i Västerlösa sn.
Hemmansägare, sedan undantagsman och backstugusittare. Levde i Lilla Sonorp, Västerlösa sn. Gift 22 november 1799 i Västerlösa sn med efterföljande ana (dr i L Sonorp, p ibm). (Barn 14, Far 56, Mor 57)

29 mm fm
Stina Andersdotter. Född 3 juli 1774 i Svås, Veta sn (hfl). Döpt 5 juli 1774 i Veta sn. Död 19 augusti 1826 i L Sonorp, Västerlösa sn. Begravd 24 augusti 1826 i Västerlösa sn. Gift 22 november 1799 i Västerlösa sn med föregående ana (dr i L Sonorp, p ibm). (Barn 14, Far 58, Mor 59)

30 mm mf
Johan Jönsson. Jaen, Jan, Jon, Jonsson, Jaensson. Född 20 november 1759 i Löparehem, Klockrike sn (hfl, db, i hfl Vlösa m fl 1761=fel!). Död 18 februari 1810 i Fågelsång u Fågelhult, Klockrike sn. Begravd 23 februari 1810 i Klockrike sn. "tjente på flere ställen och i flere församblingar... Sjuk ett halft år. i ungdomen restande? och vildsinnad, hvilka böjelser följt ho(n)o(m) tills senare året, då han blef mera stilla...".
Dräng, sedan torpare och inhysesman. Levde i Ryttartorpet u Marås, Västerlösa sn -1801. Levde i Brunneby sn 1801-05 (hfl Vlösa, Klockrike). Levde i Fågelsång u Fågelhult, Klockrike sn 1805-död. Gift 18 oktober 1795 i Västerlösa sn med efterföljande ana (dr i Dömestad, p i Smedstorp). (Barn 15, Far 60, Mor 61)

31 mm mm
Anna Stina Danielsdotter. Född 20 oktober 1770 i Stora Greby, Rakered sn (fb, hfl, enda möjliga). Död 13 februari 1822 i M Sperringe ägor (Dömestad ägor enl boup), Västerlösa sn. Begravd 14 februari 1822 i Västerlösa sn. Levde i Rappestad sn -1792 (hfl Vlösa). Levde i Mellan-sperringe ägor, Västerlösa sn 1815-död. Gift 18 oktober 1795 i Västerlösa sn med föregående ana (dr i Dömestad, p i Smedstorp). (Barn 15, Far 62, Mor 63)

Generation V

36 ff mf f
Per Jonsson. Född o 1689 (bl). Död 22 december 1772 i Skarefall, Ulrika sn. Begravd 1 januari 1773 i Ulrika sn. Torpare. Levde i Lönnstugan u Grytfall, V Harg sn. Levde i Skarefall u L Farsbo, Ulrika sn -1741-död. Gift 19 november 1721 i Malexander sn med efterföljande ana (p i Stockholm u Ramfall, bl). (Barn 18, Far 72, Mor 73)

37 ff mf m
Elisabet Bengtsdotter. Född o 1702. Död 19 december 1774 i Skarefall, Ulrika sn. Begravd 1 januari 1775 i Ulrika sn. Gift 19 november 1721 i Malexander sn med föregående ana (p i Stockholm u Ramfall, bl). (Barn 18)

38 ff mm f
Per Larsson.
Torpare. Levde i Sjöbo u Högtomta, Kisa sn. Levde vid skiftet med hustruns syskon 1737 i Pålhult, V Eneby sn. Gift 9 november 1718 i Kisa sn med efterföljande ana ("båda" i Högtomta). (Barn 19)

39 ff mm m
Elin Nilsdotter. Född 17 januari 1697 i Högtomta, Kisa sn (fb-vb, namngivning). Döpt 24 januari 1697 i Kisa sn. Gift 9 november 1718 i Kisa sn med föregående ana ("båda" i Högtomta). (Barn 19, Far 78, Mor 79)

40 fm ff f
Per Andersson. Född 6 januari 1706 i Visätter, Nykil sn (står i fb i Nykil att PA dör i Gkil 1771...). Döpt 14 januari 1706 i Nykil sn. Död 2 april 1771 i L Broby, Gammalkil sn. Begravd 14 april 1771 i Gammalkil sn.
Bonde. Levde i Lilla Broby, Gammalkil sn. Kallas omväxlande L Broby och Brobytorp. Skillnaden är tydligen nuförtiden vag mellan gårdarna. Rör sig sannolikt om samma gård. Gift 1:o 9 november 1729 i Gammalkil sn med -- (PA i Broby, EN ibid). Gift 2:o 24 februari 1737 i Gammalkil sn med efterföljande ana (PA i L Broby, änkan ibid). (Barn 20, Far 80, Mor 81)
-- Elin Nilsdotter. Flera dopvittnen med Nils-patronymikon kommer från Billa. Född o 1711. Begravd 28 april 1736 i Brobytorp, Gammalkil sn. Död 24 år gammal.

41 fm ff m
Kerstin Nilsdotter. Gift 1:o med --. Gift 2:o 24 februari 1737 i Gammalkil sn med föregående ana (PA i L Broby, änkan ibid). Född 7 december 1705 i Billa, Gammalkil sn (döpt?, hfl). (Barn 20, Far 82, Mor 83)
-- NN (Jonsson?). Bror: torparen Isak Jonsson som åberopas å de omyndiga fader- och moderlösa barnen vid Kerstin Nilsdotters bouppteckning 1771 13/7. Det ska då finnas tre omyndiga döttrar.

42 fm fm f
Daniel Månsson. Ett övertygande antal dopvittnen har säkrats som barn till samma par, som har en lucka i sitt barnafödande just vid den tid då Daniel uppges vara född. Han är säkert som till dess, frågan är bara var de var bosatta just då?
Född o 1709. Död 26 november 1788 i Visätter, Nykil sn. "låg länge til sängs af åkommit slag. blef sluteligen nästan blind och måste skötas som ett spädt Barn. Han begrofs trött och mätt af lefwande."
Bonde. Levde i Visätter, Nykil sn. Gift 11 juni 1742 i Nykil sn med efterföljande ana (dr i Visätter, tjänte i Gissbo). (Barn 21, Far 84, Mor 85)

43 fm fm m
Brita Jönsdotter. Angivna föräldrar följer efter att ha konstaterat att detta är den som passar bäst in. Dödnotisens åldersuppgift passar dessutom alldeles utmärkt. Jag skulle dock inte tacka nej till att hitta några syskon som jag kunde identifiera eller någon domboks- eller bouppteckningsuppgift som styrker mitt antagande.
Född 8 augusti 1717 i Hjorthäll, Nykil. Döpt 15 augusti 1717 i Nykil sn. Död 14 april 1789 i Visätter, Nykil sn. Begravd 26 april 1789 i Nykil sn. 71 år och 8 månader gammal, död efter kort och hetsig sjukdom. Gift 11 juni 1742 i Nykil sn med föregående ana (dr i Visätter, tjänte i Gissbo). (Barn 21, Far 86, Mor 87)

44 fm mf f
Mickel Svensson. Döpt Dom Palmarum 1699 i Gökshult, Malexander sn (fb-db ca, vb, hfl). Död 29 december 1773 i Gökshult, Malexander sn. Begravd 3 januari 1774 i Malexander sn.
Bonde. Levde i Basteberg, Malexander sn. Gift 1:o 25 september 1726 i Malexander sn med efterföljande ana (dr i Gökshult, p Basteberg). (Barn 22, Far 88, Mor 89)

45 fm mf m
Ingrid Andersdotter. Döpt D 3 p Trin 1710 i Basteberg, Malexander sn (fb-db-vb). Död 1 maj 1734 i Basteberg, Malexander sn. Begravd 5 maj 1734 i Malexander sn. Gift 25 september 1726 i Malexander sn med föregående ana (dr i Gökshult, p Basteberg). (Barn 22, Far 90, Mor 91)

46 fm mm f
Per Nilsson. Antagligen son till Nils Larsson o Karin Svensdotter i Skvathult.
Bonde. Levde i Skvathult, Åsbo sn. Har tyvärr inte kunnat följa honom till sin död. Gift 1:o 25 oktober 1734 i Åsbo sn med efterföljande ana (dr i Skvathult, p ifr Slästorp). Gift 2:o 13 maj 1744 i Åsbo sn med -- (socknem i Skvathult, änka h uti Flathult). (Barn 23)
-- Ingiäl Persdotter. Ingäl.

47 fm mm m
Ingeborg Larsdotter. Döpt 25 januari 1715 i Slästorp, Åsbo sn (fb-db-vb). Begravd 23 mars 1741 i Skvathult, Åsbo sn. Gift 25 oktober 1734 i Åsbo sn med föregående ana (dr i Skvathult, p ifr Slästorp). (Barn 23, Far 94, Mor 95)

48 mf ff f
Lars Bengtsson. Född 1709 (hfl). Död 6 november 1767 i Humpen u Vinneberg, Gammalkil sn. Begravd 15 november 1767 i Gammalkil sn. "död af kallbrand i magen, föd 1709 i Febr...Lemnadt efter änka i stor fattigdom med många små barn".
Torpare. Levde i V Harg sn -1755/58 (hfl). Levde i Humpen u Vinneberg, Gammalkil sn -1758-död. Möjligen är Lars identisk med den Lars Bengtsson dräng från Alviken som gifter sig 1742 31/1 i Nykil med Greta Jönsdotter i Unnerstad. De får en dotter Anna i Gammalkil sn (ej angivet var) 1742 25/4. Annars kan ju lika gärna Elin vara mor till alla barn. Har dock satt de tre första jag känner till, som kommer i tät följd under en mor. Gift 2:o med --. (Barn 24)
-- Elin Jönsdotter. Född 21 maj 1727 (ehfl). Om man ska tro på åldersskillnaden till maken och barnen enl hfl är hon född omkring 1722, och då blir det mera troligt att hon kan vara mor till alla barnen. Enligt hfl Gammalkil 1768-73 född 17270521, enl hfl 1779-84 född 1726.

50 mf fm f
Johan Månsson. Född o 1719 (db för halvbrodern Anders Månsson i Lunta, vb). Död 27 november 1766 i L Fålåsa, Rappestad sn. Begravd 7 december 1766 i Rappestad sn.
Rusthållare. Levde i L Fålåsa, Rappestad sn. Gift 22 juni 1740 i Kärna sn med efterföljande ana (dr i Fålåsa, Rappestad sn, p i Tift). (Barn 25, Far 100, Mor 101)

51 mf fm m
Maria Persdotter. Född 5 mars 1721 i Tift, Kärna sn (fb-db-vb, db på en månad när). Döpt 5 mars 1721 i Kärna sn. Död 11 juni 1783 i L Fålåsa, Rappestad sn. Begravd 15 juni 1783 i Rappestad sn.
Levde i Lilla Fålåsa, Rappestad sn.
Boumao: utan barn i detta gifte, men i förra giftet med avl Johan Månsson 6 barn Måns, Anders Johansson i Folåsa, Johan myndiga, Catharina gm Jöns Larsson i Tift, Maria gm Nils Jonsson i Forssa och Brita 20 år... å dess sida gästgivare Anders Olander i Bankeberg... gäld o skuld... änklingens surrogat från Tift...
Gift 1:o 22 juni 1740 i Kärna sn med föregående ana (dr i Fålåsa, Rappestad sn, p i Tift). Gift 2:o med --. (Barn 25, Far 102, Mor 103)
-- Sven Larsson. Död 22 juli 1794 i Lilla Folåsa, Rappestad sn (ebou).Rusthållare. Levde i Lilla Fålåsa, Rappestad sn -b1783-död. Boumao: ... änkan Ingrid Jönsdotter... en son Lars 5 år... å hans sida danneman Anders Andersson i L Forssa... å änkans sida dess fader Jöns Jonsson.

52 mf mf f
Johan Jönsson. Döpt 9 mars 1681 i Slycke, Rappestad sn (db). Död 10 juni 1755 på Slycke ägor, Rappestad sn. Begravd 14 juni 1755 i Rappestad sn.
Bonde. Levde i Slycke södergård, Rappestad sn 1710-41. Levde i Sandstugan? u Slycke, Rappestad sn 1741- (eSlycke).
Det finns en hel del att läsa om honom, och inte minst hans son Daniel, i Hans Slyckes bok "En by i Östergötland under 500 år", Linköping, 1992.
Gift 1:o o 1705 med -- (eSlycke). Gift 2:o 3 maj 1742 i Kärna sn med efterföljande ana (änkl i Slycke, p i Nybygget). (Barn 26, Far 104, Mor 105)
-- Ingrid Danielsdotter. Född o 1674 i Skedegården, Skeda sn (db). Död 26 juni 1741 i Slycke, Rappestad sn. Begravd 2 juli 1741 i Rappestad sn.

53 mf mf m
Maria Svensdotter. Född 4 november 1721 i Nybygget, Kärna sn (boupp, vb). Döpt där 5 november 1721 (ebr). Levde 14 februari 1763 i Rappestad sn (boupp för modern). Gift 3 maj 1742 i Kärna sn med föregående ana (änkl i Slycke, p i Nybygget). (Barn 26, Far 106, Mor 107)

54 mf mm f
Anders. Ej identifierad. Kanske identisk med kyrkoföreståndaren i Torsnäs, V Harg sn, Anders Jonsson d 176(0). Gm Maria Nilsdotter. De hade 1760 4/11 3 söner och en dotter.Levde i V Harg sn. (Barn 27)

56 mm ff f
Anders Nilsson. Född 1 februari 1731 i L Tollstad, Sjögestad sn. Döpt 2 februari 1731 i Sjögestad sn. Död 15 februari 1799 i L Sonorp, Västerlösa sn. Begravd 24 februari 1799 i Västerlösa sn. Bonde. Levde i Prästorp, Sjögestad sn 1755-67-. Levde i Lilla Sonorp, Västerlösa sn -b1776-b79-. Gift .. november 1755 i Sjögestad sn med efterföljande ana (2?/11, dr i L Tollstad, p i Lunnevad). (Barn 28, Far 112, Mor 113)

57 mm ff m
Anna Josefsdotter. även Annika. Född 27 september 1732 i Snavan, Vreta Kloster sn (namn, nära enl hfl o db= 1733 23/9). Döpt 29 september 1732 i Vreta Kloster sn. Död 3 september 1806 i L Sonorp, Västerlösa sn. Begravd 13 september 1806 i Västerlösa sn. Gift .. november 1755 i Sjögestad sn med föregående ana (2?/11, dr i L Tollstad, p i Lunnevad). (Barn 28, Far 114, Mor 115)

58 mm fm f
Anders Samuelsson. Född 12 maj 1743 i Kättestad, Nykil sn (hfl, B=boupp, faddrar, gård mm). Döpt där 15 maj 1743. Död 1787 (hfl, ej i db för Veta eller Viby).
Bonde. Levde i Svås, Veta sn. Gift 1766 med efterföljande ana (db för Brita). (Barn 29, Far 116, Mor 117)

59 mm fm m
Brita Larsdotter. Född 21 oktober 1742 i Sörby sn (1742 21/10 enl hfl, Sörby brunnit). Död 17 december 1788 i Svås ägor, Veta sn. Från Svås ägor, född i Sörby församling 1745. Gift 1766 med Anders Sams. i Svås, död av lungsot, 43 år gammal.Levde i Svås, Veta sn.
Jag har tagit mig en titt i mantalslängden för Sörby och tittat efter Larsar (1743 o 1746) och Britor (1761 o 1765):
1743: Hadelö ½ Lars Jonsson ogift, ibid ½ Lars o hustru, res rytt Lars F. Kerstin Man Commendrat åt Finland... Sörby ägor Kohagen Lars Rytt Larses hustru dito äg... Lundby 1 Anders Jonsson, dr Anna, på dito Lars och hustru.
1746: Hadelö ½ Lars o hustru, ½ ibm Lars o hustru... Sörby äg inhyses Lars o hustru... Lundby 1 Anders Jonsson, dott Anna, dito gård Johan och hustru.
1761: Hadelöf: Trump Johan Bergner och h, döt: Brita, Lotta och Magdalena Lundby 5/8: Nils Daniels o h, d Sven o Nils, d Brita, p Brita Lundby ½: Måns P o h, s Per, d Brita
1765: Lundby 5/8: Nils Dan: o h, d Jonas, d Brita Lundby 4/8: Anders N o h, s Nils, d Brita
Om de nu gifter sig i Sörby sn, vilket ju inte alls är säkert finns det ju inte många Britor att välja på. Gift 1766 med föregående ana (db för Brita). (Barn 29)

60 mm mf f
Jöns Larsson. Född 1718 (hfl). Död tidigast 1772 (hfl Klock).
Bonde. Levde i Kulhem, Klockrike sn 1747-55-. Levde i Löparehem, Klockrike sn -1759-död. Gift 1 november 1747 i Klockrike sn med efterföljande ana (dr, p i Kulhemmet). (Barn 30)

61 mm mf m
Stina Johansdotter. Christina. Född 2 juli 1731 i Kulhem, Klockrike sn (fb-hfl-gård). Döpt 4 juli 1731 i Klockrike sn. Flyttar o 1778/80 (hfl) till älvestad(?).Gift 1 november 1747 i Klockrike sn med föregående ana (dr, p i Kulhemmet). (Barn 30, Far 122, Mor 123)

62 mm mm f
Daniel Månsson. Född 27 juli 1728 i Stora Greby, Rakered sn (fb-vb-db, ska vara född i St Greby mm...). Döpt 28 juli 1728 i Rakered sn. Död 21 april 1794 i Fattigstugan, Vikingstad sn. Begravd 27 april 1794 i Vikingstad sn. 66 år gammal... fattighjonet Dan. Månsson i fattigstugan... varit i fattigstugan i fyra år, under vilken tid han varit blind, död av håll och styng.
Bonde, sedan...fattighjon. Levde i Stora Greby mellangård, Rakered sn - o 1773. Levde i Nybygget u Stora Greby, Rakered sn o 1773 - o 1790. Levde i Fattigstugan, Vikingstad sn o 1790-död.
Blev blind i relativt unga år - knappa 50 år. Om detta är ursprunget till glaukomet i släkten ska jag försöka utreda. Gift 21 oktober 1759 i Västerlösa sn med efterföljande ana (dr o gårdsbruk ifr Greby, Rakered sn, p i Egeby). (Barn 31, Far 124, Mor 125)

63 mm mm m
Anna Andersdotter. Kallas Persdotter i barnens födelsenotiser.Född 23 december 1737 i Egeby, Västerlösa sn (db, föräldrarnas namn är sammanblandade). Döpt 26 december 1737 i Västerlösa sn. Död 10 december 1790 i Nybygget u Stora Greby, Rakered sn. Begravd 15 december 1790 i Rakered sn. ... gift med Daniel Månsson som blev blind och lämnade gårdsbruket i Greby mellangård, flyttade till backstugan, haft 5 barn - 2 döttrar lever... dog av hetsig feber 52 år gammal... fadern bonde i Egeby Anders Persson och modern Christina Asp.
Levde i Stora Greby mellangård, Rakered sn. Levde sedan i en backstuga (Nybygget) u Stora Greby, Rakered sn. Gift 21 oktober 1759 i Västerlösa sn med föregående ana (dr o gårdsbruk ifr Greby, Rakered sn, p i Egeby). (Barn 31, Far 126, Mor 127)

Generation VI

72 ff mf ff
Jon Jakobsson. Född o 1645 (bl). Död 22 februari 1719 i Landsnäs, Malexander sn. Bonde. Levde i Braskebo, Asby sn. Levde i Landsnäs, Malexander sn. Gift 21 november 1675 i Asby sn med efterföljande ana (bl). (Barn 36, Far 144, Mor 145)

73 ff mf fm
Kerstin Persdotter. Född o 1655 i Bänarp, N Vi sn (ebl). Begravd 7 december 1732 i Landsnäs, Malexander sn. (Gift 21 november 1675 i Asby sn med föregående ana (bl). (Barn 36, Far 146, Mor 147)

78 ff mm mf
Nils Persson. Filiation till föräldrar enligt följande: Vid vintertinget 1686 15/3, s 700ff, är Nils vid tinget å sin styvfaders (ej namngiven) vägnar. Kallas där skattebonden Nils Persson i Högtomta, och där avhandlas en utjord som det tvistas om. Samma utjord tvistades det om 1652 vid sommartinget 14/5, s 102f, där då Mattias Soops fogde Nils Jönsson vill göra klart att skatteutjorden är skatte och att den hör Högtomta till (Högtomta är ½ mtl frälsehemman - räntan köpt av frälse), och att hans föräldrar, boendes i Högtomta "som är av hög ålder" (föräldrarna), jämväl deras salig föräldrar och förfäder, så länge någon man kan minnas ... ska ha hävdat och brukat samma utjord. 1671 17/6, s 128, är Per Jönsson vid tinget och hävdar denna utjord. Samtidigt uppbjudes bördsrätten i Högtomta första gången. Denna tvist nämns också i boken "Kisa socken" del 2, s 87f. Se även domb 1690 4/7.
Född o 1664 (rätt gård, etc, lucka i fb). Begravd 26 april 1713 i Högtomta, Kisa sn.
Bonde. Levde i Högtomta, Kisa sn. Gift 26 december 1685 i Kisa sn med efterföljande ana ("båda" i Högtomta). (Barn 39, Far 156, Mor 157)

79 ff mm mm
Sara Larsdotter (Jern). Född o 1668. Död 15 februari 1736 i Högtomta, Kisa sn (ebl).
Levde i Högtomta, Kisa sn. Gift 1:o 26 december 1685 i Kisa sn med föregående ana ("båda" i Högtomta). Gift 2:o 30 november 1715 i Kisa sn med --(ebl). (Barn 39, Far 158, Mor 159)
-- Mauritz Jakobsson. Född o 1685 (ebl..). Död 22 januari 1758 i Gölingstorp, Kisa sn. Bonde i Hökhult, Kisa sn.

80 fm ff ff
Anders Olofsson. Soldat, sedan skattebonde. Levde i Visätter, Nykil sn.
Kan kanske vara identisk med den Anders Olofsson som 1719 28/7 är bosatt i Visätter och får ett barn Jonas med en Beata Pedersdotter. De får 1721 12/12 en dotter Margareta och är då bosatta i Qwarntorpet. Har dock ej hittat dem som döda i socknen vid en snabb titt fram till efter 1740. En Anders Olofsson dör 1730 och begravs 20/12 i Skinnerhagen, 66 år gammal. Kan det vara han? Gift 1:o 12 juni 1692 i Gammalkil sn med -- (22/6 enl BoP, AO och IÖ i Visätter). Gift 2:o med efterföljande ana. (Barn 40)
-- Ingeborg Öjarsdotter.

81 fm ff fm
Margareta Håkansdotter. Levde i Visätter, Nykil sn. Gift med föregående ana. Maria. (Barn 40)

82 fm ff mf
Nils Eriksson. Född o 1676 (enl vb född i Fettjestad och då är Erik Persson enda möjliga). Begravd 20 augusti 1758 i Billa, Gammalkil sn.
Bonde. Levde i Billa, Gammalkil sn. Gift 1:o 19 oktober 1701 i Gammalkil sn med efterföljande ana (fr Fettjestad, fr Billa). Gift 2:o 20 november 1715 i Gammalkil sn med --. änkling i Billa, piga ifrån Nykil. (Barn 41, Far 164, Mor 165)
-- Brita Jönsdotter. Från Nykil /vb/. Född o 1682. Begravd 29 januari 1758 i Billa, Gammalkil sn. Död av håll och sting, 75 år gammal.

83 fm ff mm
Karin Nilsdotter. Döpt 11 april 1675 i Billa, Gammalkil sn (fb-vb mm, kan vara dp 1681 24/7 NN). Begravd 21 mars 1714 i Billa, Gammalkil sn (död?, ej namngiven). Gift 19 oktober 1701 i Gammalkil sn med föregående ana (fr Fettjestad, fr Billa). (Barn 41, Far 166, Mor 167)

84 fm fm ff
Måns Andersson (Hök). Döpt 28 april 1679 i Häggebo, Gammalkil sn (namn, faddrar). Död 24 januari 1740 i Visätter, Nykil sn. Begravd 2 februari 1740 i Nykil sn. "en gammal Ehrlig Sockneman...som warit alla dagar mycket hälsosam, och i sitt stånd lefwat wähl..."
Bonde. Levde i Vittsätter, Nykil sn -1703-. Levde i Stora Alviken, Nykil sn -1712-18/19. Levde i Grimstorp, Nykil sn 1718/19-26-. Levde i Visätter, Nykil sn -död. Gift 9 mars 1702 i Nykil sn med efterföljande ana (dr, p, "båda" i Visätter). (Barn 42, Far 168, Mor 169)

85 fm fm fm
Elisabet Månsdotter Zetterman. Döpt 25 november 1685 (db). Begravd 16 december 1759 i Visätter, Nykil sn. Gift 9 mars 1702 i Nykil sn med föregående ana (dr, p, "båda" i Visätter). (Barn 42, Far 170, Mor 171)

86 fm fm mf
Jöns Jonsson Gålin. Jönsson, Gollijn, Gålijn, Goliin, Gållin (db). Född o 1684 i Gårdsätter, Nykil sn (= den Anders som f 1684 20/4, domb Gull). Död 7 maj 1742 i Trintsevad?, Skeda sn. Begravd 16 maj 1742 i Skeda sn. "eftter en lång tids med tolamod utståden sjukdom, gl. Ryttaren och sjdst Torparen Jöns Jonsson Gållin..."
Ryttare för Gårdsätter, sedan torpare. Levde i Gårdsätter, Nykil sn -1710-. Levde i Tråbo, Nykil sn -1711-. Levde i Hjortfall, Nykil sn -1714-. Levde i Hjorthäll, Nykil sn -1717-20-. Levde i Gråpet?, Nykil sn -1730-. Levde i Trintsevad?, Skeda sn -död. Gift 19 november 1709 i Nykil sn med efterföljande ana (Rytt för Gårdsätter i Uttersbo, MPD i Uttersbo). (Barn 43, Far 172, Mor 173)

87 fm fm mm
Maria Persdotter Drangel. Rangel (vb). Hennes här angivne far utför bl a uppdrag åt den familj där Maria är piga. Döpt 4 april 1688 i Klockrike sn (div passande domb Valk, namn, GF-Drangelmapp). Gift 19 november 1709 i Nykil sn med föregående ana (Rytt för Gårdsätter i Uttersbo, MPD i Uttersbo). (Barn 43, Far 174, Mor 175)

88 fm mf ff
Sven Persson. Född o 1664 (rätt gård, rätt tid vb mm). Död 17 mars 1741 i Gökshult, Malexander sn. Begravd 23 mars 1741 i Malexander sn.
Hemmansägare. Levde i Gökshult, Malexander sn (=Sv A 121:188,189). Gift Dom 20 Trin 1694 i Malexander sn med efterföljande ana (SP i Gökshult, EM i Landsnäs). (Barn 44, Far 176, Mor 177)

89 fm mf fm
Elin Mickelsdotter. Döpt D Qvingvagel?? 1673 i Landsnäs, Malexander sn (fb-db-vb, namn). Död 26 oktober 1754 i Gökshult, Malexander sn. Begravd 3 november 1754 i Malexander sn. Gift D 20 Trin 1694 i Malexander sn med föregående ana (SP i Gökshult, EM i Landsnäs). (Barn 44, Far 178, Mor 179)

90 fm mf mf
Anders Hemmingsson. Född o 1682 (bl). Död 10 juni 1744 i Skördefall, Kisa sn.
Bonde. Levde i Basteberg, Malexander sn -1707-24-. Levde i Skördefall, Kisa sn -1728-död. Gift 2 oktober 1704 i Kisa sn med efterföljande ana (dr fr Malexander sn, p i Skördefall). (Barn 45, Far 180)

91 fm mf mm
Maria Svensdotter. (bl). Död testamente 12/4 1728 i Skördefall, Kisa sn. Gift 2 oktober 1704 i Kisa sn med föregående ana (dr fr Malexander sn, p i Skördefall). (Barn 45, Far 182, Mor 183)

94 fm mm mf
Lars Persson. Född o 1687. Död 5 september 1763 i Slästorp, Åsbo sn.
Bonde. Levde i Slästorp, Åsbo sn -1715-död. Gift med efterföljande ana (lucka i vb 1711, 1713-16). (Barn 47)

95 fm mm mm
Ingrid Andersdotter. Döpt 10 maj 1691 i Slästorp, Åsbo sn (fb-db, gård). Död 8 november 1767 i Slästorp, Åsbo sn. Begravd 22 november 1767 i Åsbo sn (22?/11). Gift med föregående ana (lucka i vb 1711, 1713-16). (Barn 47, Far 190, Mor 191)

100 mf fm ff
Måns Andersson. Begravd .. december 1723 i Fålåsa, Rappestad sn.
Torpare, sedan bonde. Levde i Hålken, Kärna sn -1719. Levde i L Fålåsa, Rappestad sn 1719-. Jag kan mycket väl tänka mig att Måns barn Anders är son till hans hustru Ingrid Jönsdotter, men det stämmer inte så bra i tid om man ska tro på uppgift i dödnotisen för Anders om att vara född 1708 5/2. Kan ju också vara så. Måns är ju redan torpare i Hålken vid vigseln 1712. Jag har dock satt upp en tredje hustru. Gift 1:o med --. Gift 2:o 2 november 1712 i Kärna sn med -- (torp i Hålken, p fr Forsa). Gift 3:o o 1718 med efterföljande ana. (Barn 50)
-- Ingrid.
-- Ingrid Jonsdotter. Begravd .. april 1718 i Hålken, Rappestad sn (1?/4).

101 mf fm fm
Elin Månsdotter. Gift o 1718 med föregående ana. (Barn 50)

102 mf fm mf
Per Andersson. Död 26 oktober 1754 i Tift, Kärna sn.
Bonde, sexman -1734-. Levde i Pilgården Tift by, Kärna sn.
Vittnen: 17231113: bl a rytt Lars Schonberg, Per Samuelsson i Bränninge (Krok Bränninge i Kaga sn?), p Maria i Bränninge; 17260727: bl a pigan Ingeborg i Alguvi, Kaga sn (Algäfwa); 17290429: bl a Arvid Olofssons hustru i Järstad Brita (17300809 föds en Olof, barn till Arvid Olofsson och Brita Andersdotter i Kärna sn. Vittnen är då bl a Sven Olofsson och Måns Jonsson i Järstad, samt Per Andersson i Tift, Arvid bor då antagligen i Värö). Gift 27 december 1719 i Kärna sn med efterföljande ana ("båda" i Värö). (Barn 51, Mor 205)

103 mf fm mm
Botil Nilsdotter. Född 24 april 1698 i Värö, Kärna sn (fb-vb-namn). Döpt 26 april 1698 i Kärna sn. Gift 27 december 1719 i Kärna sn med föregående ana ("båda" i Värö). (Barn 51, Far 206, Mor 207)

104 mf mf ff
Jöns Svensson. Bonde. Levde i Slycke södergård, Rappestad sn o 1666-1694.
Ur Valkebo härads dombok:
1667 1/10, s 291: Jöns Svensson i Slycke tilltalar sin hustrubroder Nils Larsson i Solmark om sin hustrus arv efter sina föräldrar...
1667 1/10, s 276: Nils Larsson i Solmark med sina medarvingar uppbjuder ½ Solmark första gången.
1688st12 Jöns Svensson i Slycke, Rappestad, beviljades attest om att erhålla "Brandstäädh" (brandstod) för sin tagna skada på husen den 4 mars nästlidne... 4 bodar 60 dr, "Kögeladan medh 2ne gållff" 140 dr, ett stall 30 dr, två fähus 60 dr, foderhus 30 dr, redskapshus 15 dr samt portlid och hemlighus 15 dr... Summa 370 dr kmt.
Gift o 1665 med efterföljande ana (sådär 1665/66). (Barn 52)

105 mf mf fm
Sara Larsdotter. (domb Valk 1667 1/10, p 191). Levde i Slycke, Rappestad sn - o 1706 (Slycke). Gift 1:o med --. Gift 2:o o 1665 med föregående ana (sådär 1665/66). (Barn 52, Far 210)
-- Per Jonsson. Död 1664 i Slycke, Rappestad sn (Slycke). Bonde. Levde i Slycke södergård, Rappestad sn o 1662-död.

106 mf mf mf
Sven Larsson. Född o 1686. Död 26 november 1759 i Nybygget, Kärna sn. Begravd 2 december 1759 i Kärna sn. 73 år gammal, av ålderdomskrämpor.
Bonde. Levde i Nybygget, Kärna sn -1721-död. Gift 25 oktober 1713 i Kärna sn med efterföljande ana (dr i Nybygget, p i Frössle). (Barn 53)

107 mf mf mm
Katarina Bengtsdotter. Född o 1690 (fb i Kärna saknas, vb, faddrar). Död 3 februari 1763 i Nybygget, Kärna sn. Begravd 1. februari 1763 i Kärna sn. Gift 25 oktober 1713 i Kärna sn med föregående ana (dr i Nybygget, p i Frössle). (Barn 53, Far 214, Mor 215)

112 mm ff ff
Nils Svensson. Döpt Dom 19 post Trinit 1699 i Lilla Tollstad, Sjögestad sn (db). Död 11 juni 1742 i L Tollstad, Sjögestad sn. Begravd 14 juni 1742 i Sjögestad sn. 43 år gammal, född i L Tolstad, lägerställe vid vapenhusdörren. Bonde. Levde i Lilla Tollstad, Sjögestad sn 1729-31-. Gift 2 november 1729 i Sjögestad sn med efterföljande ana (dr o p i L Tollstad). (Barn 56, Far 224)

113 mm ff fm
Karin Nilsdotter. Möjligen dotter till Nils Larsson (död 16/10 1730 på Lilla Tollstads ägor). Född o 1703. Död 3 oktober 1776 i L Tollstad, Sjögestad sn. Begravd 13 oktober 1776 i Sjögestad sn. 73 ½ år gammal. Levde i Lilla Tollstad, Sjögestad sn.
Boumao 176 14/10: Barn i förra giftet Anders Nilsson i Sonorp, Anna gm Lars Nilsson i Rogestad, Maja gm skräddaren Jaen Larsson på Sjögestad ägor och Brita gm torp Gustaf Larsson på Sålla ägor... Gift 1:o 2 november 1729 i Sjögestad sn med föregående ana (dr o p i L Tollstad). Gift 2:o med --. (Barn 56)
-- Jakob Samuelsson. Född o 1720. Död 24 juli 1777 i Aspelund (ett torp), Sjögestad sn. Begravd 27 juli 1777 i Sjögestad sn. Bonde. Levde i Lilla Tollstad, Sjögestad sn 1743-61-. Boumao 1777 5/8: Testamente till den avl's styvdotter Brita Nilsdotter och dess man Torp Gösta Larsson i Aspelund på Solla ägor...

114 mm ff mf
Josef Olofsson. Född 4 januari 1707 i ängen u Göstad, Vånga sn (namn-far-gård-fb-vb-db). Död 6 december 1785 i Segerstorp, Kärna sn. Begravd 11 december 1785 i Kärna sn.
Torpare, sedan bonde (?), sedan smed. Levde i Snavan (Snaven), Vreta Kloster sn - 1736 30/5 (flytt Vr Kl). Levde i Kärna sn 1736- (flytt Vr Kl). Levde i Sjövalla, Kärna sn -1739-40-. Levde i Ledingelunda, Kärna sn -1742-43-. Levde i Lunnevad (tidigare Hunnevad), Sjögestad sn -1746-52-. Levde i Kärna sn -1765-död. Levde i Segerstorp (Värö ägor?), Kärna sn -1776-död. Bouppteckning Valkebo hd 1786 14/2. Gift 24 november 1728 i Vreta Kloster sn med efterföljande ana (dr 22 år i Gökshult, p på Snafwen, b b där). (Barn 57, Far 228, Mor 229)

115 mm ff mm
Ingrid Gunnarsdotter. Född 2 augusti 1707 i Fiskarehemmet, Vreta Kloster sn (namn, fb-db, plats v vigseln). Döpt 4 augusti 1707 i Vreta Kloster sn. Död 12 mars 1776 i Värö ägor, Kärna sn. Begravd 17 mars 1776 i Kärna sn. Gift 24 november 1728 i Vreta Kloster sn med föregående ana (dr 22 år i Gökshult, p på Snafwen, b b där). (Barn 57, Far 230, Mor 231)

116 mm fm ff
Samuel Larsson. Född 6 juli 1711 i Måla, Nykil sn (db). Döpt 9 juli 1711 i Nykil sn. Död 21 mars 1766 i Svås, Veta sn. Begravd 2 april 1766 i Veta sn.
Bonde. Levde i Hundkärr, Nykil sn -1736-. Levde i Kättestad, Nykil sn -1739-46-. Levde i Svås, Veta sn -m1765-död.
Boumao 1766 7/4: undert av söner Lars, Samuel och Anders Samuelssönder... samt Per Börjesson (måg?)...
Gift 10 oktober 1735 i Nykil sn med efterföljande ana (dr i Vigelsbo, p i Skälsäter). (Barn 58, Far 232, Mor 233)

117 mm fm fm
Margareta Andersdotter. Eftersom både db och hfl uppger födelseåret 1706 och det då föds en Margareta som är dotter till Anders Larsson och Maria Samuelsdotter i Åserum, och dessa sedan flyttar till Skälsäter, där Margareta är piga vid vigseln är jag övertygad om att detta stämmer.
Född 10 december 1706 i Åserum, Nykil sn (enl hfl o db f 1706). Döpt då 16 december 1706 i Nykil sn. Död 14 december 1780 i Böttestad, Veta sn. Gift 10 oktober 1735 i Nykil sn med föregående ana (dr i Viggelsbo, p i Skälsäter). (Barn 58, Far 234, Mor 235)

122 mm mf mf
Johan Nilsson. Bonde. Levde i Kulhem, Klockrike sn. Gift 22 november 1730 i Klockrike sn med efterföljande ana (JN, änka i Kulhemmet). (Barn 61)

123 mm mf mm
Maria Nilsdotter. Döpt 14 december 1690 i Håckla, Klockrike sn (fb-db, antagna modern dör 1735 i Kulhem). Död 17 februari 1751 i Kulhem, Klockrike sn. 60 år, 2 månader, 4 dagar gammal. Begravd 3 mars 1751 i Klockrike sn. Gift 22 november 1730 i Klockrike sn med föregående ana (JN, änka i Kulhemmet). (Barn 61, Far 246, Mor 247)

124 mm mm ff
Magnus Danielsson. Född 16 april 1695 i Kvarstad, Vikingstad sn (hfl-fb). Döpt 17 april 1695 i Vikingstad sn. Död 7 november 1772 i Stora Greby, Rakered sn. 78 år gammal, av ålderdomssvaghet.
Bonde. Levde i Stora Greby mellangård, Rakered sn. Gift 7 april 1717 i Rakered sn med efterföljande ana (dr i St Greby, Anders Svenssons dtr i Rakered). (Barn 62, Far 248, Mor 249)

125 mm mm fm
Ingrid Andersdotter. Född 29 juni 1695 i L Greby, Rakered sn (hfl-fb). Döpt 2 juli 1695 i Rakered sn. Lever åtm 1762.Levde i Stora Greby mellangård, Rakered sn. Gift 7 april 1717 i Rakered sn med föregående ana (dr i St Greby, Anders Svenssons dtr i Rakered). (Barn 62, Far 250, Mor 251)

126 mm mm mf
Anders Johansson. Döpt Maria bebådelsedag 1699 i Mörby, Viby sn (fb-db, Egelstad rusthåll etc). Död 23 maj 1741 i Egeby, Västerlösa sn. Begravd 27 maj 1741 i Västerlösa sn.
Bonde. Levde i Årestad, Björkeberg sn 1727 /11-1733 25/3. Levde i Rappestad sn 1733 25/3-. Levde i Egeby, Västerlösa sn -1735-död.
Ur domboken:
Gull1738ht7, 25/9, s 582ff:Rh och förre nämndemannen Nils Halvardsson i Karlekutta instämt bonden Anders Johansson i Egby, flickan Maja Johansdotter och sin sons Samuels tjänstepiga Maria för olaga städsel emot lag och tjänstehjonsförordningen; den första att utan uppsägelse och kärandens orlovssedel hava statt den andra, näml flickan Maja; och henne åter, för det hon hos honom ej uppsagt sin tjänst och likväl av Anders tagit städja; den tredje för det hon skall lockat och tubbat bemte flicka därtill, varför laga plikt påstås, samt att flickan i dess tjänst till nästa fredag måtte förbliva.Käranden tillika med pigan Maria och flickan Maja Johansdotter, samt dess fader och måsman soldaten Johan Henrik Frisk inställte sig vid upprop men för Anders Johansson som sedan Larsmässan varit sjuk, angav sig dess hustru Stina Johansdotter med fullmäktig styvfadern rh Sven Abrahamsson Asp käranden fullföljde muntligen stämningsmålen; varemot invändes, att soldaten Frisk förleden Larsmässo dag varit hos honom, med berättelse att dess barn flickan Maja Johansdotter som ännu varken fyllt sina 15 år eller av nämndemannen fått det ringaste i lön, förutan födan och ganska litet kläder, ej kunde längre hos honom förbliva, varpå och fadern samma dag med första svaranden överens kommit, att låta dess flicka ut året hos honom tjäna; därtill varken pigan Maria eller någon annan henne lockat, och tubbat, fast mindre i olaga tid statt haver vilket ej vidare emot samma piga kunde bevisas, än att flickan Maja sagt att hon så väl som många andra berättat henne vid Pärsmässotiden haver frihet att se sig om annat husbonde folk. Efter mycken vidlyftighet kommo parterna så överens att flickan kommer i tjänst hos bonden Anders Johansson i Egeby, och således all stridighet parterna emellan upphäven. Den Johan Hindrich Frisk som nämns ovan bör vara identisk med den Johan Frisk som är gift med en av Anders Johanssons hustrus halvsystrar. Se Maria Kuuf.
Gift Dom 24 p Trin 1727 i Björkeberg sn med efterföljande ana (dr fr Egelstad, p i Årestad). (Barn 63, Far 252, Mor 253)

127 mm mm mm
Kristina Johansdotter. Kallas Stina. Skrivs ibland Crestina. Född 3 maj 1707 i Årestad, Björkeberg sn (fb-db, + div namnförvirring). Döpt 5 maj 1707 i Björkeberg sn. Död 11 mars 1778 i Egeby, Västerlösa sn. Begravd 22 mars 1778 i Västerlösa sn.
Ur domboken:
Gull1739st8, 15/6, s 738: Inlades en av föräldrarna Sven Asp och Maria Johansdotter Kuuf, samt deras söner Abraham och Hindrich Svenssöner i vittnes närvaro den 21 oktober 1738 sluten förening av innehåll, att dotter och systern Crestina Johansdotter bekommer alla dess moders gångkläder, samt går i lika byte med sina bröder i löst och fast, som efter begäran in quantum juris intecknades.
Gift 1:o Dom 24 p Trin 1727 i Björkeberg sn med föregående ana (dr fr Egelstad, p i Årestad). Gift 2:o 2 juni 1742 i Västerlösa sn med --. Efter föregången lysning och laga avvittring med sina barn å änkans sida... drängen ifrån Hanorp, Klockrike sn med änkan i Egby. MG: 20 lod silver och 1 dukat. (Barn 63, Far 254, Mor 255)
-- Anders Persson. Från Hanarp, Klockrike sn, enligt Kristinas dödnotis.Född 1714 i Flistad sn (ehfl). Struken i hfl 1784.Bonde. Levde i Källegården i Egeby by, Västerlösas sn -h1781-.

Generation VII

144 ff mf ff f
Jakob Börjesson
Född o 1610, begravd 8 november 1674 i Kryparebo, Asby sn. Bonde. Levde i Kryparbo, Asby sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 72)

145 ff mf ff m
Gunilla Amundsdotter. Född o 1609 (bl). Begravd 26 april 1690 i Braskebo, Asby sn. Gift med föregående ana. (Barn 72)

146 ff mf fm f
Per Berntsson [se SvA 233:826]
Död 1667 i Bänarp, begravd 28/4 i N Vi sn.
Bonde i Bänarp. (Barn 73)

147 ff mf fm m
Kerstin Persdotter [se SvA 233:827]

156 ff mm mf f
Per Jönsson. Filiation till fadern, se sonen Nils Persson. Om barnen se domb 1690 4/7.
Född o 1615 (BL). Begravd 9 juni 1672 i Högtomta, Kisa sn.
Bonde, kyrkvärd. Levde i Högtomta, Kisa sn. Gift 6 juni 1641 i Kisa sn med efterföljande ana (bl). (Barn 78, Far 312)

157 ff mm mf m
Elin Håkansdotter. Född o 1620 (ebl). Begravd 26 februari 1693 i Högtomta, Kisa sn. Gift 1:o 6 juni 1641 i Kisa sn med föregående ana (bl). Gift 2:o 15 juni 1673 i Kisa sn med -- (Hustru i Högtomta). (Barn 78, Far 314)
-- Jöns Nilsson. Född o 1598. Begravd 30 mars 1690 i Högtomta, Kisa sn. Bonde. Levde i Högtomta, Kisa sn.

158 ff mm mm f
Lars Andersson (Jern). Född o 1610 (cfh). Begravd 6 februari 1698 i Herrefallstorpet u Kättestorp, Kisa sn. Bonde, kyrkvärd och krögare (eoe). Levde i Kisa by, Kisa sn. Levde i Kättestorp, Kisa sn. Gift 1:o med efterföljande ana. Gift 2:o 14 januari 1683 i Kisa sn med --. (Barn 79)
-- Kerstin Larsdotter.

159 ff mm mm m
Kerstin Jakobsdotter. Född o 1630. Begravd 9 februari 1679 i Kisa sn (cfh). Gift med föregående ana. (Barn 79, Far 318, Mor 319)

164 fm ff mf f
Erik Persson. Skattebonde. Levde i Fettjestad, Gammalkil sn (föräldrar även ebp).
Ur domboken:
1672 (vt?), s 442: angående... av herr Nils i Kaga till sin svåger Erik Persson i Fettjestad att hans ena barn han säger Eriks andra hustru... Ska läsas igen!
Gift 1:o 6 januari 1667 i Gammalkil sn med -- (EP i Broby, h i Fettjestad). Gift 2:o 28 december 1669 i Gammalkil sn med -- (EP i Fettjestad, EJ i Skränge). Gift 3:o 1 januari 1672 i Gammalkil sn med efterföljande ana (EP i Fettjestad, IL i D-g-----?). (Barn 82, Far 328, Mor 329)
-- Margareta Jakobsdotter. Begravd 21 december 1667 i Fettjestad, Gammalkil sn.
-- Elin Jönsdotter. Var o när dör hon? Lever hon när brodern Nils (i Kaga) är vid rätten och hur är det med Eriks tredje hustru...???

165 fm ff mf m
Ingrid Larsdotter?. Levde i Fettjestad, Gammalkil sn. Gift 1 januari 1672 i Gammalkil sn med föregående ana (EP i Fettjestad, IL i D-g-----?). (Barn 82)

166 fm ff mm f
Nils Ingesson. Född o 1620 i Billa, Gammalkil sn (ebp). Begravd 30 maj 1700 i Billa, Gammalkil sn.
Bonde. Levde i Billa, Gammalkil sn.
Ur Valkebo härads dombok:
1664ht, s 194: Nils Ingelsson i Billa presenterar sin salig herres välb Olle Hanson Ullesparres förmedlingsbrev till ett fjärdedels hemman anno 1656.
Gift 1:o 24 juni 1643 i Gammalkil sn med -- (i Billa). Gift 2:o 25 februari 1672 i Gammalkil sn med efterföljande ana (NI i Billa, IB i Brobytorp). (Barn 83, Far 332, Mor 333)
-- Karin Persdotter. Född på 1620-talets början i Staveryd, Gammalkil sn /ebp/. Begravd 12 april 1671 i Billa, Gammalkil sn (ebp). Levde i Billa, Gammalkil sn.

167 fm ff mm m
Ingeborg Bosdotter. Gift 25 februari 1672 i Gammalkil sn med föregående ana (NI i Billa, IB i Brobytorp). Döpt 1 april 1640 i Brobytorp, Gammalkil sn (enl db f o 1645, namn, gård). Begravd 10 april 1715 i Billa, Gammalkil sn (70å gl). (Barn 83, Far 334, Mor 335)

168 fm fm ff f
Anders Månsson Höök. Född o 1637. Begravd 22 juni 1722 i Stavenäs, Nykil sn (ebp).
Postbonde, fjärdingsman. Levde i Blaxtorp, Gammalkil sn -1669mtl-. Levde i Häggebo, Gammalkil sn -1674-. Levde i Stavenäs u Visätter, Nykil sn -1688-död.
Anders anges i vigselnotisen 1667 vara från Höke (och det finns ett sådant ganska nära i Ö Tollstad sn). I mantal för Höke finns fram till 1658 en Per Månsson med hustru Elin Börjesdotter, sedan 1659-62 en Måns Persson med hustru Kerstin, och 1663-64 Måns Persson med hustru Elin Andersdotter, och 1664 även en son Per, 1666-67 enbart Måns Persson, och 1668- Lars med hustru Kerstin. Anders skulle ju mycket väl kunna vara son till denne Måns Persson som förefaller vara gift minst två gånger, även om han inte står med i mantalslängden.
Ur Valkebo härads domböcker:
1690ht15 Fjärdingsmannen Anders Månsson Höök kärade till förre Nm Per Jonssons son i Broby Måns Persson om två örfilar och spark i ryggen.
1693vt10 Konan Malin Holstensdotter på Ånnebo ägor, Nykil sn, erkänner sitt utomäktenskapliga barn på nämndemannens Lars i Tiggesbo son Arvid Larsson, som allenast är på sitt 15:e år. Nämndemannen säger dock att det är fjärdingsmannen Anders Höök (gift man). 18/3 sov han över hos honom hos Malin i stugan, beropandes sig på tjänstepgan Ingrid Persdotter. Hon såg Anders lägga sig hos Malin och Malin hade klätt av sig. Hennes matmor Kerstin. Malin påstår att "Hööken såfwet". Malins mor h Ingeborg Germundsdotter. Rätten finner att Anders Höök till nästa ting ska fria sig med 12-mannaed.
1693ht6 Gift man fjärdingsman Anders Månsson Höök tolvmannaed.: Swen Jönsson i Brånstadh, Pehr Jönsson i Blackstorp, Bengt i Hörna, Jöns i Blackstorp, Anders i Broby, Jöns i Elfzbo, Holsten i Boarp, Anders i Rössla, Måns i Ryggelstorpet, Anders i Sörkindh, Jon i Runebo och Carl i Pukeberg.
1693ht26 Fjärdingsman Anders Höök ska böta för oljud och vanvördnad emot rätten 3 dr smt, när rätten allenast honom förhörde om ett hag emellan Källsätters äng och Vigelsbo utmark, vilken äng fjärdingsmannen till dato brukat. Gift 1:o 10 november 1667 i Gammalkil sn med -- (AMH i Höke, EA i Blaxtorp, BoP). Gift 2:o 12 juli 1674 i Gammalkil sn med efterföljande ana (AMH i Häggebo, EP i Pukeberg). Gift 3:o 28 december 1716 i Nykil sn med -- (änkl i Stavenäs.., BoP). (Barn 84)
-- Elin Andersdotter. (Tydl dotter till Anders Larsson i Blaxtorp, se mtl 1669, ebp).
-- Anna Persdotter.

169 fm fm ff m
Elsa Bondesdotter. Döpt 16 augusti 1646 i Pukeberg, Nykil sn (fb-vb, namn). Död senast 1716 i Stavenäs, Nykil sn (test e Anders Hööks hustru, BoP). Gift 12 juli 1674 i Gammalkil sn med föregående ana (AMH i Häggebo, EP i Pukeberg). (Barn 84, Far 338, Mor 339)

170 fm fm fm f
Magnus Sätherman (Zetterman). Magnus Jonae /Odén/. Född 4 veckor före Michaelis tid 1646 (edb). Begravd 11 april 1694 i Nykil sn. Komminister i Rinna, sedan i Nykil. Student i Uppsala 1670. Prästvigd 1678 3/7. Krigspräst innan han blev komminister i Rinna /Odén/.
-------Klagar 1681 att "han blir uthäfven från regementet och får ingen lön /Odén som hänv till Nicolai biogr saml/. Levde i Rinna sn 1682 5/4. Levde i Nykil sn 1682 20/9-död. Gift 1683 med efterföljande ana (Hm). (Barn 85)

171 fm fm fm m
Alisa Gustavsdotter. Gift 1683 med föregående ana (Hm). Född o 1656. Död var jag nu gjort 1726 i Grimstorp, Nykil sn. Begravd 8 maj 1726 i Grimstorp, Nykil sn.
Enligt Setterdahl ska hon vara dotter till en Gustav, borgmästare i Västervik. Någon sådan har jag dock inte kunnat hitta. Jag ska leta vidare. Bl a har jag ju vigselåret 1683 att försöka hitta någonstans. Det är ju så idiotiskt med Linköpings herdaminne att det inte står var vigslar - och för den delen också födslar och dödsfall - ägt rum, bara när. (Barn 85, Mor 343)

172 fm fm mf f
Jon Eriksson. Bo Persson har satt honom som född i Tyresbo... det vet jag inte så noga, men han kan nog vara son till Maria Olofsdotter i Tyresbo som i mtl 1657 har en dotter Karin Eriksdotter boende hos sig. Död 1709 i Gårdsätter, Nykil sn (ky).
Rusthållare, nämndeman i Valkebo härad. Levde i Gårdsätter, Nykil sn o 1658-död.
Ur Bobergs härads dombok:
1667 12/6 Hustru Kirstin Håkansdotter i Elgemyra vilkens man Per Benchtson i Säter för någon tid sedan är avlivad av Anders Persson i Ströpla, för vilken gärning skull han är dömd ifrån livet så även efter hovrättens dom... förklarade sig in för sittande rätten emot Anders Perssons i Ströpla hustru närvarande h Kirstin Nilssdotter att hon är förlikt över dråpet och sinnad emot skäliga böter att giva dem "biltoghom(?)" fred... Jon Erichsson i Gåålsäter, Nykil sn, som är hennes lilla sons förmyndare och barnens syskonbarn...
1668 6/3 Inträdde för rätten Jon Erichsson i Gåålsätter, Nykil sn, och uppvisade en skrift och fullmakt av sin faderbroder Erich Benchtsson i Sunnerbo härad, Nyttia sn och Ekarpa by, uti den han Erik Bengtsson så uti sitt och i namn, som å sin omyndiga broders dotters Maria Pedersdotters vägnar... att emedan Anders Persson i Ströplahult för det dråpet han begått på hans Eriks broder Per Bengtsson i Säter som var berörde pupills Maria Pedersdotters fader, är av den höglovl kungl Göta rikes hovrätt dömd till livet... nu förlikning med skälig mansbot... der Erik å sina egna och sin omyndiga pupills Maria Pedersdotters vägnar berörda Anders Persson i Ströplahult, Kristberg sn vänskap igen... ... detta var sin faderbroders Erik Bengtssons i Sunnerbo härad ödmjuka begäran... bedyrade Jon Eriksson i Gårdsätter... och emedan Jon Eriksson är den avlidne Per Bengtssons i Säter brorson och skriven förmyndare för Maria Pedersdotter... till vad ovan haver för detta h Kirstin Håkansdotter i Elgemyran den avl Per Bengtssons änka sig förklarat den 12/6 1667 inför sittande rätt...
Gift 1:o 3 november 1658 i Nykil sn med -- (JE i Tyresbo, ryttaränka). Gift 2:o D Trin 21 maj 1676 i Nykil sn med efterföljande ana (JE i Gårdsätter, h i Högstorp). Gift 3:o 29 oktober 1693 i Nykil sn med -- (JE och h MP i Gårdsätter). (Barn 86, Far 344, Mor 345)
-- Elin Persdotter. Begravd 14 februari 1675 i Gårdsätter, Nykil sn.
-- Maria Persdotter Kernander. Kiernander. Född o 1648 (namn, annat passar bra). Begravd 2 augusti 1719 i Gårdsätter, Nykil sn.

173 fm fm mf m
Karin Persdotter. (fäderne enl domb Valk 1675 7/7). Begravd 8 januari 1693 i Gårdsätter, Nykil sn. Levde i Högstorp, Nykil sn 1673-76. Levde i Gårdsätter, Nykil sn 1676-död. Gift 1:o 9 november 1673 i Skeda sn med -- (JL i Högstorp, KP i Ingebo). Gift 2:o D Trin 21 maj 1676 i Nykil sn med föregående ana (JE i Gårdsätter, h i Högstorp). (Barn 86, Far 346, Mor 347)
-- Jöns Larsson. Döpt 1 september 1643 i Högstorp, Gammalkil sn. Begravd 16 maj 1675 i Högstorp, Gammalkil sn. Bonde. Levde i Högstorp, Gammalkil sn.

174 fm fm mm f
Petter Bosson Drangel. Född 2 juli 1654 i Ladugården, Örtomta sn (domb Gull 1678HT p 1102). Begravd 20 januari 1717 i Mellingstorp, Rök sn.
Mönsterskrivare vid Östgöta fotfolk - senast 1687 (regskr enl GF-mapp). Fogde åt Anna Greta von Scheding /DB Vif 1705 HT:5/, samt en del andra frälseherrskap. (Länsman i Tuna enligt GF-mapp, känner jag inte till), "hushållerska" hos brodern Johan (GF-mapp). Levde i Böllnorp, Kristberg sn -1680-81-. Levde i Klockrike sn -1688-. Levde i Tyllinge, Dalhem sn (hos överstelöjtnant Braun). Levde i Millingstorp, Rök sn -död.
Gift die Michaelis 1680 i Kristberg sn med efterföljande ana. Mönsterskrivare i Böllnorp, jungfru i Klockrike, Dn Pastoris svägerska. MG: 50 lod silver och 5 dukater. (Barn 87, Far 348, Mor 349)

175 fm fm mm m
Elisabet Eskilsdotter (Utterberg). Hon är svägerska till kyrkoherden i Klockrike 1680 och då följer föräldrarna enligt herdaminnet... det skulle ju dock inte skada med något mer uppgifter om Eskil Persson med hustru.
I Linköpings domkapitels handlingar, bl a EIV:119, framgår att Petter Drangel inte vill ta sin hustru till sig utan lever i Dalhems socken 1709, som fogde åt överstelöjtnant Braun på Tyllinge. Elisabet lever detta år, enl brev från hennes svåger Benjamin Retzius (Täktö, 11/5 1709), i faattigdom och nöd... och att "Petter Drangel henne öfwergifwit, wårdandes sig alz intet hwarken om henne eller barn; hwilket hon fuller några åhr bortåt med tolamod dragit, så länge hon kunnat försöria sig och sitt lilla hos sig hafwande barn".
Gift die Michaelis 1680 i Kristberg sn med föregående ana. Mönsterskrivare i Böllnorp, jungfru i Klockrike, Dn Pastoris svägerska. MG: 50 lod silver och 5 dukater. (Barn 87, Far 350, Mor 351)

176 fm mf ff f
Per Persson. Född o 1610. Begravd Dom Jubilate 1696 i Gökshult, Malexander sn. En enfaldig och ärlig man, som uppå sin höga ålder kunde noga och väl alla sin kristendoms stycken.
Hemmansägare. Levde i Gökshult, Malexander sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 88)

177 fm mf ff m
Ingrid Ingevaldsdotter. Född o 1620 (Namnet Ingevald, gård). Begravd 20 april 1718 i Gökshult, Malexander sn. Gift med föregående ana. (Barn 88, Far 354)

178 fm mf fm f
Mickel Håkansson. Hekonson. Begravd Dom 24 post Trinit 1682 i Landsnäs, Malexander sn. Hemmansbrukare. Levde i Landsnäs, Malexander sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 89)

179 fm mf fm m
Ingrid Månsdotter. Levde i Landsnäs, Malexander sn -1663-73-. Gift med föregående ana. (Barn 89)

180 fm mf mf f
Hemming Håkansson Enligt SvA 233:928 son till Håkan Bengtsson i Lilla Farsbo och dennes hustru Karin Hansdotter. Orsakerna till detta är dock okända.
Bonde. Levde i Basteberg, Malexander sn. (Barn 90)

182 fm mf mm f
Sven Isaksson. (bl). Död testamente 3/2 1723 i Skördefall, Kisa sn.
Bonde. Levde i Skördefall, Kisa sn. Gift 1:o 26 maj 1678 i Malexander sn med efterföljande ana (bl). Gift 2:o 4 oktober 1703 i V Eneby sn med --. (Barn 91, Far 364, Mor 365)
-- Brita Persdotter.

183 fm mf mm m
Ingrid Mikaelsdotter. Michelsdotter. Född o 1654 (bl). Död 6 augusti 1700 i Skördefall, Kisa sn. Gift 26 maj 1678 i Malexander sn med föregående ana (bl). (Barn 91, Far 366, Mor 367)

190 fm mm mm f
Anders Larsson. Begravd 30 juni 1717 i Slästorp, Åsbo sn.
Bonde. Levde i Slästorp, Åsbo sn o 1676-.
I kammararkivets kansli inkomna brev, volym 251, hittar man på folio 189 en beskrivning över Slästorp kronohemman 1 mantal, som salig biskopen Doktor Johan Matthiae av kronan köpt... "bebos nu af Anders Larsson som här på Siunde Åhret brukat".
Hemmanet beskrivs som följer: Åker; består uti tre fördelningar runt om husen belägna, varav två årligen sås. Utsäde; vardera gärdet 1 ½ tunnland god mulljord. äng; är en för sig själv belägen, straxt vid gården i söder sidlänt, något stenig vall, kan ge till 10 á 11 lass hö, sammanlagt det ena året 32 lass och det andra året 36 lass. Beteshagar; nyttjas åkergärdet som ligger i träda. Utmark; och mulbete överflödig. Skog; till allehanda nödtorft, men är av förre åbon mycket skämd igenom ett förmycket svedjande och timmers avsalu. ägorna;... Fiske; i sjöarna Björknan och Bysjön och ligger den senare Bysjön inte långt ifrån byn. (Anno 1683 4/12)
Gift 10 oktober 1680 i Åsbo sn med efterföljande ana ("båda" till Slästorp). (Barn 95)

191 fm mm mm m
Bengta Larsdotter. Begravd 19 april 1730 i Slästorp, Åsbo sn. Gift 10 oktober 1680 i Åsbo sn med föregående ana ("båda" till Slästorp). (Barn 95)

205 mf fm mf m
Karin Persdotter. Född o 1657. Död 7 februari 1743 i Tift, Kärna sn. Begravd 13 februari 1743 i Kärna sn. (Barn 102)

206 mf fm mm f
Nils Månsson. Det verkar ju inte otroligt att Nils eller Maria är barn till Måns Nilsson och Brita i samma gård i Värö, men något säkert har jag inte ännu. Före Måns Nilsson finns en Måns Andersson som också är gift med en Brita. Begravd 4 maj 1712 i Värö, Kärna sn. Bonde, sexman -m1703-m05-. Levde i Värö, Kärna sn -m1691-död.
Ur mantal: 1673 Wäre Månss Nielsson, h Britha, d Nielss Hansson, p Ingridh. 1688 1/ Wäre h Brÿta, Sn Anders, Dn Kierstin, d Anders, Sold Pär o h, på Wärebo ägor Farsboo Jonas uthgb o h 1689 1 Wäre h Brÿta med sonen Anders, dn Anders, dn Brÿta. 1691 1/ Wäre Nilss Månsson o h, p Lisbetta, d Oluf, Anders Månsson o h. 1692 1/ Wäre Nils o h, p Elisabet o Karin, d Jon, Anders Månsson o h. 1695 1/ Wäre Nils Månsson o h, p Karin, pojken Jon, Anders o h, flickan Ingeborg. 1703 1/ Wäre Nils Månsson o h, d Anders, p Brÿta, dottern Kirstin, Sånen Giöstaf under 15 år. 1704 /1? Wäre Nils Månsson Enk, d Anders, p Brÿta, dottern Kirstin, Sonen Giöstaf. 1705 1/ Wäre Nils Månss Enk, d And's, p Brÿta, dr Kirstin, S Giöstaf.
Gift 1:o med efterföljande ana. Gift 2:o 6 april 1712 i Kärna sn med -- (änkl i Värö, p). (Barn 103)
-- Karin Hansdotter.

207 mf fm mm m
Maria Månsdotter. Död o 1703 i Värö, Kärna sn.
Levde i Värö, Kärna sn -m1691-m1703 (Nils är änkling i m1704). Vittnen: 1698 bl a h Brita Månsdotter i Lera (bör vara i Kaga sn). Gift med föregående ana. (Barn 103)
210 mf mf fm f
Lars. Begravd 29 mars 1651 i Solmark, Vikingstad sn.
Skattebonde. Levde i Solmark, Vikingstad sn.
Ur Valkebo härads domböcker:
1679vt s 679: Johan Månsson krögare fick fasta på ½ Solmark som han 1673 köpt av Hr Andreas Andri pastor i Lommaryd, "huilket hemman han med sin hustru Erfft effter hennes Salige föräldrar..." (Barn 105)

214 mf mf mm f
Bengt Persson. I mantal kan man följa Bengt och konstatera att han med all säkerhet är son till Per Jonsson och Brita Larsdotter i Frössle... se nedan. Per Jonsson i sin tur är troligen son till Jon Bengtsson i Frössle som säkerligen är son till riksdagsmannen Bengt i Frössle. Verkar ju lockande att tro så om inte annat...
Född o 1656. Död 31 mars 1738 i Frössle, Kärna sn. Begravd 9 april 1738 i Kärna sn. Frälsebonde. Levde i Frössle, Kärna sn.
Ur mantal: 1671 Frössle Peer Joensson, h Brita, pigan. 1679 Frössla Per Joenss o h, dn Kirstin. 1688 Frössle Bengt o h, modern h Brÿta, p Karin... mm 1689 1 Frössle Bengt o h, modn Brÿta ligget till sängs öfr Åhr och uthgbl, pigan, Sold Anders o h. 1691 /1 Frössla Bengt o h, h Brita, Sold Anders o h. 1692 Frössla Bengt o h, p Karin, h Brÿta, sold Anders o h. 1695 Frössla Bengt o h, d Per, p Anna (bettas af husbonde, så wähl som Comm. att hon är siukl. och myket åländig), Sold And hustru. 1703 /1 Frössla Bengt Persson o h, d Hans, dr Kirstin och Brÿta, Sold Andersses h, på ägorna Wÿkiär Anders Larsson o h. 1705 /1 Frössla Bengt Persson o h, S Carl, d Giöstaf, dott Brÿta, Sold Andersses h, på ägorna Wÿkiär Anders Larsson. Gift 1:o med efterföljande ana. Gift 2:o 10 oktober 1713 i Kärna sn med -- (BP i Frössle, änka). (Barn 107, Far 428, Mor 429)
-- Anna Kristina Antoniidotter Tychting. Född o 1675 (några och 60 år). Död 3 april 1736 i Frössle, Kärna sn. Begravd 11 april 1736 i Kärna sn.

215 mf mf mm m
Maria Svensdotter?. Kallas Maria Carlsdotter i fb 1695. Enda gången hon nämns vid efternamn förutom i dödnotisen. Att hon är mor till Katarina är inte helt säkert heller eftersom ministerialboken inte börjat då hon ska vara född. Troligt är det dock eftersom det bara skiljer 5 år under vilka Bengts hustru ska ha hunnit dö, och Bengt gifta sig igen. Begravd 17 juli 1710 i Frössle, Kärna sn. Gift med föregående ana. (Barn 107)

224 mm ff ff f
Sven Persson. Född o 1663 i Eldslösa, Mjölby sn (db, ende möjlige Per i Eldslösa vid tiden). Död 29 december 1735 i L Tollstad, Sjögestad sn. Begravd 6 januari 1736 i Sjögestad sn. 72 år gammal, född i Mjölby socken och Eldslösa.
Bonde. Levde i Lilla Tollstad, Sjögestad sn. Detta är med all sannolikhet den Sven som 1699 får sonen Nils och 1703 sonen Olof. Tyvärr är ministerialboken inte fullständig under första dekaderna av 1700-talet. (Barn 112, Far 448, Mor 449)

228 mm ff mf f
Olof Larsson. Född 24 juni 1676 i Boberg, Vånga sn (db). Döpt där 25 juni 1676. Död 3 juni 1758 i Gökshult, Vreta Kloster sn. Begravd där 11 juni 1758. Han var en "Suäll"(Snäll?) smed och en artrik(?) konstnär i allehanda gjutningsarbeten. Dog av håll och styng.
Smed och torpare. Levde i Boberg, Vånga sn 1700-1702-. Levde i ängen u Göstad, Vånga sn -1704-o 1717 (db för hustrun). Levde i Gökshult u Sörby, Vreta Kloster sn o 1717-död.
Gökshult kallas i senare tid Yxhult och ligger under Flemma (egentl Sörby). Knapphändiga uppgifter om Olof har jag tagit ur boken "Arvids bok om Stjärnorp", av Arvid Johansson i Stjärnorp. Utgiven av Vreta Kloster hembygdsförening 1986. Vid samtal med honom 940606 hade han inga nya uppgifter att komplettera med. Gift 1:o 30 september 1700 i Vånga sn med --. Drängen i Boberg och pigan i Tholshopp?. MG: 30 lod silver. Gift 2:o 9 november 1702 i Vånga sn med efterföljande ana. änklingen OL i Boberg och pigan IO. MG: 30 lod silver. (Barn, Far 456, Mor 457)
-- Elisabet Bengtsdotter. Kallas i Olofs (maken) dödnotis Lisa Olofsdotter. Född o 1670. Begravd 17 mars 1701 i Boberg, Vånga sn. Dödde efter svår barnsbörd med trillingar, varav två föddes dödfödda och den tredje dog 17 veckor senare.

229 mm ff mf m
Ingeborg Olofsdotter. Döpt 8 november 1668 i S Hult, Ö Harg sn (db, dock står det f 1669 1/11 - fel år). Död 29 april 1743 i Gökshult, Vreta Kloster sn. Begravd där 8 maj 1743. "miste sin fader på sitt 7 år, tiente alt sedan, 1 år i Bölnorp, 1 år i Fröstorp, war i Sätra i Wonga hos sin moder i 2 eller 3 år, tiente 1 år hos Hemming i Boberg, i 4 år hos Anders Hansson i Gersätter i Wongha, i 4 år hos Jon Nilsson i Kässinge, 1 år hos Anders i Ruda, 1 år hos Nils Pärsson i Boberg, i 4 år hos Hans i Rökstorp, gifte sig så 1702 d 25 Octobr. med ofwannemda m_? lefde med honom i 40½ år och 4 dagar. födde 2 söner och 1 dotter, 1 son är död, förde ett wackert christeligt lefwerne, bodde i torpet Angen under Göstad i 14½ år, sedan stadigt i Gökshultet. Blef siuk d. 11 Apr. af frysning, håll i wenstra sidan, och Werk i hela bröstet, afled d 24. kl. 1 efter middagen, 73½ år gammal". Gift 9 november 1702 i Vånga sn med föregående ana. änklingen OL i Boberg och pigan IO. MG: 30 lod silver. (Barn 114, Far 458, Mor 459)

230 mm ff mm f
Gunnar Toresson. Född o 1652. Död 15 mars 1728 i Snavan, Vreta Kloster sn. Begravd 24 mars 1728 i Vreta Kloster sn.
Torpare. Levde i Fiskarehemmet, Vreta Kloster sn -1700-1707-. Levde i Snavan (Snaven?), Vreta Kloster sn -död. Gift med efterföljande ana. (Barn 115)

231 mm ff mm m
Karin Svensdotter. Levde i Fiskarhemmet, Vreta Kloster sn -1719vt-.
Levde sedan i Snavan, Vreta Kloster sn. Hon flyttar med sin dotter Ingrid och måg Josef Olofsson till Kärna 1736. Jag har inte hittat henne i Sjögestads dödbok dit Josef och Ingrid sedan flyttar, så hon dör troligen före 1746 - antagligen i Kärna sn. Jag har tittat och inte hittat henne död där...
Ur domboken:
Gull1719vt8, 19/1, s 274: Blev förlikning träffat emellan hustru Anna Wessling på Kongzbroo, samt hustru Karin i Fiskarehemmet, med hust: Anna i Mugeboo, angående såsom hastig tjuvnadsbeskyllning på så måtto att hust Anna Wessling och hust Anna Larsdotter, förklarade sig intet annat än ära och gott, med hust Karin veta, som och ingen något annat, henne _gta kunde, den där och goda vittnesbörder om sitt alltid värförhållande företedde. För den skull och vart 40 Mk smt vites böter förelagt, att ingen något slikt hust Harin skyller, som och skall hust Karin hava de 9 daler kmt vilka hust Anna Larsdotter av hust Anna Wessling nu såsom genom förlikning och extraktum Protocolli till känna äro. Gift med föregående ana. (Barn 115)

232 mm fm ff f
Lars Jönsson. Bonde. Levde i Måla, Nykil sn möjl id m 1703, -1711-. Gift med efterföljande ana. (Barn 116)

233 mm fm ff m
Kerstin Hemmingsdotter. Det finns flera med namnet Hemming i sitt patronymikon ifrån Måla. Gift med föregående ana. (Barn 116)

234 mm fm fm f
Anders Larsson. Bonde. Levde i Viggelsbo, Nykil sn -1702-03-. Levde i Åserum, Nykil sn -1706-. Levde i Skälsäter, Nykil sn (ebp). Gift 24 november 1701 i Nykil sn med efterföljande ana (dr i Viggelsbo, p i Åserum). (Barn 117, Far 468, Mor 469)

235 mm fm fm m
Maria Samuelsdotter. Levde i Vigelsbo, Nykil sn. Levde i Åserum, Nykil sn. Levde i Skälsäter, Nykil sn. Gift 24 november 1701 i Nykil sn med föregående ana (dr i Viggelsbo, p i Åserum). (Barn 117)

246 mm mf mm f
Nils Månsson. Bonde. Levde i Håckla, Klockrike sn -1688-93-. Gift 20 maj 1688 i Klockrike sn med efterföljande ana (Nils i Håckla, KA från Herrberga). (Barn 123)

247 mm mf mm m
Kerstin Arvidsdotter. Med all sannolikhet dotter till Arvid Andersson (och Ragnel Larsdotter) i Herrberga, Herrberga sn. Född o 1651. Död 2 februari 1735 i Kulhem, Klockrike sn. 83 år gammal. Gift 20 maj 1688 i Klockrike sn med föregående ana (Nils i Håckla, KA från Herrberga). (Barn 123)

248 mm mm ff f
Daniel Andersson. Född o 1665 (db). Troligen är Daniel identisk med den "Johan" som döps 1664 27/11. Död 24 augusti 1733 i Kvarstad, Vikingstad sn (natt emellan 24 o 25). Begravd 25 augusti 1733 i Vikingstad sn.
Rusthållare. Levde i Kvarstad, Vikingstad sn. Gift 1:o Dom 2 Trin 1687 i Rappestad sn med efterföljande ana (Anders Gunnarssons s i Bo, Måns Ands..dtr). Gift 2:o med --. (Barn 124, Far 496, Mor 497)
-- Anna Andersdotter. Född 1691 (adr). Död 2 juli 1757.

249 mm mm ff m
Karin Månsdotter. Döpt 23 mars 1668 i Fålåsa, Rappestad sn (vb, ca fb-db). Död 31 maj 1714 i Kvarstad, Vikingstad sn. Begravd 6 juni 1714 i Vikingstad sn. Gift Dom 2 Trin 1687 i Rappestad sn med föregående ana (Anders Gunnarssons s i Bo, Måns Ands..dtr). (Barn 124, Far 498, Mor 499)

250 mm mm fm f
Anders Svensson. (vb). Bonde. Levde i Lilla Greby, Rakered sn. Gift 13 november 1692 i Rakered sn med efterföljande ana (12?/11, Trump Bengt Tårlessons dtr i L Greby, AS). (Barn 125, Far 500, Mor 501)

251 mm mm fm m
Maria Bengtsdotter. Född 31 oktober 1666 i Kullebo (?), Kisa sn (fb-vb, db fel 3 år, uppgifter för föräldr). Maria är enligt födelseboken i Rappestad född i "Kullebo i Kisa sn" och döpt i Kisa kyrka. Död .. mars 1733 i Rakered ägor, Rakered sn (7?/3, syns ej på fische!). Begravd 11 mars 1733 i Rakered sn. Gift 13 november 1692 i Rakered sn med föregående ana (12?/11, Trump Bengt Tårlessons dtr i L Greby, AS). (Barn 125, Far 502, Mor 503)

252 mm mm mf f
Johan Börjesson. Död 1708 i Egelstad, Västerlösa sn (lever vid vt 1708 26/2, död vid st 1708 17/6).
Rusthållare. Levde i Mörby, Viby sn -1699-1707-. Levde i Egelstad, Västerlösa sn -död.
Ur domboken:
1707vt6, s 6: Bonden Johan Börjesson i Mörby, Viby sn lät avläsa ett köpebrev daterat 1706 8/1 varmed den avlidne rusthållaren Samuel Månsson Ahlman i Sperringe och dess hustru Anna Bihlfelt ha till honom försålt deras kronorusthåll i Egelstad under Västanstångs kompani nr 79 för 900 daler kopparmynt.
1708vt7: Johan Börjesson i Egelstad, Västerlösa sn uppvisade köpebrev av framlidne rusthållare Samuel Månsson Ahlman på rushåll nr 79 Egelstad daterat 8/1 1706... för 900 daler kmt... till säkerhet brodern Per Börjesson i Böttestad, Veta sn - som arrenderar kaptensbostället - och frälsebonden Erik Andersson i L Ljunga...
Vittnen: ev 1695 (står bara Johans i Mörby och där finns två): Ingrid Svensdotter i Myran... 1699: Nils och Olof ifrån Sya... Annika i Lunnorp... 1701: Lars Nilsson i Tuna, Nykil sn, Erik Andersson i Ljunga, Kerstin Andersdotter i Nederlösa, Anna Persdotter i Böttestad... 1706: h Anna i Carleby... Gift med efterföljande ana. (Barn 126, Far 504, Mor 505)

253 mm mm mf m
Anna Andersdotter. Anna är säkerligen syster till Erik Andersson i L Ljunga (o 1663-1737). Född 1665 (db). Död 30 januari 1736 i Egelstad, Västerlösa sn. Begravd 8 februari 1736 i Västerlösa sn.
Ur domboken:
1708st51, s 393: Måns Larsson i Mörby emot salig Johan Börjessons änka hustru Anna Andersdotter i Egelstad angående husröta på salig prostens Hr Jöns i Veta arvingars rusthåll i Mörby som Måns nu åbor... tingsrätten förordnar länsman Sven Kihlström och nämndeman Sven i Viby att syna de gärdesgårdar och diken vid rusthållsstommen i Mörby som den förre avlidne åbon Johan Börjesson, så väl medan han där bodde som dess änka h Anna i Egelstad sedermera låtit förfärdiga...
1709st29, s 633ff: Måns Larsson i Mörby som åbor och brukar salig Jon Falleri rusthåll ibidem har låtit instämma förre åbon på samma rusthåll avlidne Johan Börjessons änka h Anna Andersdotter i Egelstad om felaktiga gärdesgårdar och diken... samt obligation av 1708 10/9 för husröta som hn lovat betala nästförleden Pålsmässotid... änkan ej tillstädes utan dess son Samuel Johansson.
1713st25, s 337ff: Hustru Anna Andersdotter i Egelstad, Västerlösa sn, kärar efter föregående stämning till dess dräng tredingsryttaren Johan Nilsson 1) för det han utan hennes lov och tillstånd gått ur sin lagstadda tjänst, 2) för att han i hennes egen stugu skjutit dess dotter Anna Johansdotter i benet med en förladdning... h Anna har också instämt rusthållare/ryttare Petter Ersson ibidem... hennes (h Annas eller dottern Annas?) broder Samuel... Petters svägerska h Margareta i Västerlösa... drängen säger att han hade hustru Annas sons Nils dräng Nils Persson med sig. Gift 1:o med föregående ana. Gift 2:o med --. (Barn 126)
-- Per Torstensson. Född o 1687. Död 17 november 1766 i Egelstad, Västerlösa sn. Begravd 30 november 1766 i Västerlösa sn. 79 år och 8 veckor gammal... "har fört et ärbart och Christligit lefwerne, död af ålderdoms bräkeligheter"Rusthållare. Levde i Egelstad, Västerlösa sn. Boumao 1760 (ska väl vara 1766?!) 4/12: ... efter avl rusth Per Torstensson... änkan Kerstin Jonsdotter... 1 son Jonas 21 år gammal... å hans sida rusthållare Erik Månsson i Dömestad... fastighet... Egelstad... har den avl köpt under sitt förra gifte med avl Anna Andersdotter av sina styvsöner Nils, Samuel och Anders Johanssöner...

254 mm mm mm f
Johan Olofsson. Född o 1666 (vb, faddrar mm). Död 21 december 1708 i Årestad, Björkeberg sn. Bonde. Levde i Kvinnslunda, Björkeberg sn 1695-1703-. Levde i Årestad, Björkeberg sn -1705-död.
Ur domboken:
1691vt § 15: Drängen Johan Olofsson i Ås, Västerlösa, ankl för att vid påsktiden förlidet år ha besovit Karin Andersdotter under sin tjänst hos dess styvfar Erik Olofsson i Ås... Johan tjänade hos sin syster h Kerstin i Hackeryd som ligger straxt vid Ås... han erkänner till slut. Böter 40 daler smt för lönskaläge samt 2 tunnor säd till barnets uppfödande, Karin 20 daler smt. Bägge "wederhörig kyrckioplicht" (å skattehemman).
1693ht § 2: Drängen Johan Ollsson i Hackeryd, Västerlösa sn, emot sin fars salig Olof Larssons halvsyster om möderne h Kerstin Larsdotter i Giöttewÿ, Vallerstad sn, om 2/3 utlösen i hela skattehemmanet Ås i Västerlösa sn osm han köpt av sin salig halvborders pastoris herr Anders barn i Varv d 26 juli 1692 för 250 daler kmt. Berättandes Johan att han äger förutan 1/3 ding i hela gården som han dels ärvt efter sin sal fader och sedan mestadels löst av sina syskon d 16 juni 1685 för 275 daler 18 öre kmt. 2o) säger han sig vara närmst att inlösa dess 2/3 efter gården är hans farmoders sal h Ingeborg Månsdotters rätta arvejord. 3o) att h Kerstin efter avtal ej komma mer än till 1/11 del i 2/3 uti halva gården den hon långt för detta till sin halvbroder sal herr Anders har försålt. Kerstin besannar detta men begär dock att få bli vid det sista köpet på berörde 2/3 dingen. Parterna gjorde avträde och blev omsider på tingsplatsen under sig själva förlikte således att Johan Ollsson betalar till henne inalles för berörde 2/3 ding 400 daler kmt nästkommande midfesto 1694. Det h Kerstins son Abraham Nilsson nu för rätten tillstod vara avtalt eftersom hans moder bortrest var. Förlikningen ska parterna skriftligen inlägga å nästa ting. Dock njuta Johan nu på de delar uti 1/3 som han av syskon köpt samt deras 2/3 som göra tillhopa hela gården uppbud 1 gången. Gift 1:o 27 maj 1695 i Björkeberg sn med -- (JO i Åhss, SL i Kvinnslunda som 3o gifter sig). Gift 2:o 12 oktober 1702 i Björkeberg sn med efterföljande ana (änkl i Kvinnslunda, h i Årestad). (Barn 127, Far 508, Mor 509)
-- Sara Larsdotter Björk. Född o 1662 (namn, CFH). Begravd 25 mars 1700 i Kvinnslunda, Björkeberg sn.

255 mm mm mm m
Maria Johansdotter Kuuf. Oftast Maria Kuuf/Kuf. Född o 1670. Död 15 september 1740 i Årestad, Björkeberg sn. Begravd 28 september 1740 i Björkeberg sn. then gudfr och hederliga Matronan Maria Kuuf i Åhrestad. Rusthållarens Sven Asps hust. effter 70 åhrs och sex månaders gudel. och hederl. wandring, begrofz d. 28 sept under hallen, som til den gården lijder, näst wappenhuset" Vem hon är gift med 1:o vet jag inte, men det är antagligen i det giftet som nedanstående två döttrar tillkommit.
I domb Gull 10/3 1740:38 har sonen Johan Johansson på Tomta ägor en samsyster Stina (gm Anders Johansson i Egeby) och två halvsystrar (ej namngivna) som är gifta med gevaldigerkarlen Jon Persson och soldaten Johan Frisk.
Ur domboken:
1739st7, 15/6, 670ff:Sedan inlades följande disposition:... som gud den allra högste haver behagat att aksta på mig svår sjukdom som jag dragits med i några år, och besynnerligen sedan Michaelis tid förledit år 1738 varit alldeles blind, så att jag Maria Kuuf intet kan vara min k: man Sven Asp till någon hjälp och understöd i huset, och han nu begynner på att bliva orkelös och utmattad på gamla dagar, av mycket arbete och bekymmer, haver både han och jag av välbetänkt sinne och mod, i sunt förnuft och hjärtans åstundan, Stadga och förordna huru denna vår vilja är; och anhålles ödmjukeligen hos högvederbörande nådige och gunstige herrar som detta mål angå kan, vår välmenta vilja och begäran stadfästa och confirmera, eftersom vi förmoda den intet emot lag och kunglig förordning strider.1) Haver jag Maria Kuuf 4 st. barn, 3 söner och en dotter, med min förre man Johan Olofsson. En son av förenämnde Johan Johansson och dotter Stina Johansdotter, och med nuvarande man Sven Asp, de övrige 2ne söner Abraham Svensson och Hindrich Svensson Asp, den förre min son Johan Jansson och dottern Stina Johansdotter bägge gifta och försörjde, de 2ne senare Abraham på sitt 27 år och Hindrich på sitt 25 oförsörjda och ogifta, äro hemma och varit stadigt hemma, hjälpt och understött oss med hemmansbruket. 2) Som vi som förr utsagt är, äro gamla utarbetade och sjuklige folk, är min och min k: mans ödmjuka begäran att desse våra senare barn Abraham och Hindrich måge få antagas för åboar och brukare, samt uti kongl. Majts rustningsrullor inskrivas för skatterusthållet Åhrstad nr 90 av Västanstångs kompani, som är ett helt hemman, varpå ingen mera kan sig försörja och våre, än högst 2ne åboar, och kara (klara?) ej fler efter lag och kungl. förordningar tillåtas det bebo, eftersom gården ej bestå högare än till ungefär 10 tunnelands utsäde och 40 á 50 lass hö i medelmåttige år. Alltså påstår jag Maria Kuuf att min son med första man Johan Olofsson måste taga lösen av sin broder Hindrich och dottern Stina Johansdotter av dess broder Abraham, som jag efter betänkande och godvilligt övertalt mina yngsta söner till Abraham och Hindrich, giva dem varsina sexhundra daler kmt näml Stina 600 daler och Johan Johansson 600 daler vilka uti Björkebergs kyrka böra insättas, så att Johans 5 st. barn kan få något till nytta därav i framtiden på det han Johan Johansson min son intet samma medel får förskingra och förslösa som han gjort det fjärdedels hemman skatte, som han ägt i Åhs med mera vacker egendom, så att han nu måst sitta inhyses och ej mycket besvär av dess barn med försörjning.3) Haver denna min son Johan och dottern Stina vid dess giftermål bekommit hemgifter, efter husets förmögenhet och villkor, Men de hemmavarande söner Abraham och Hindrich som gjort arbetet och försatt sin ungdoms år, alls intet bekommit, och dessutan sig nu utsägt att vilja antaga gården till bruk och byggnad, utan att gravera oss med någon husröta, så att vi få behålla vår egendom att nödvändigt leva av på gamla dagar, och enär de dessuom betala sina syskon 1200 daler kmt så haver de betalt sine delar nog, efter detta rusthåll är skrint(?) till ägor och ingen skogsbuske på ägorna. Och dessutan lämnas till rättelse i framtiden, att Maria Kuufs föader och föräldrar berättat för dem, att de först inköpt detta rusthåll för 900 daler kmt allena.4) Anhålles hos välborne Hr häradshövdingen och den lov. tingrätten , en min son Johan Johansson och dottern Stina Johansdotter skulle intet godvilligt vilja taga lösen av dessa bröder Abraham och Hindrich, att de därtill lagligen tilläggas. Att detta vår högsta åstundan och längtan är, och av moget och välbetänkt Mode författat är, betygas icke allenast med våra namn och egenhändiga bomärken, samt ombudit underskrivna detta bevittna samt vara, vilket skedde i Åhrstad den 5. Junii 1739 Swen Abrahamsson Asp, Maria Kuuf ... och ehuruväl Johan Johansson i Åhs både näst förut skrifteligen och sedan muntligen emot detta testamente protesterade; så kunde tingsrätten likväl ej vägra, att det till laga kraft och verkan inteckna; men med köpestagande kunde tingrätten utan föregången laga stämning sig icke befatta. Gift 2:o 12 oktober 1702 i Björkeberg sn med föregående ana (änkl i Kvinnslunda, h i Årestad). Gift 3:o .. mars 1710 i Björkeberg sn med -- (SA o hustu MK). (Barn 127, Far 510, Mor 511)
-- Sven Abrahamsson Asp. Född 18 mars 1682 (db, namn, Hm). Död 12 maj 1741 i Årestad, Björkeberg sn. Begravd 17 maj 1741 i Björkeberg sn. Rusthållare. Levde i Årestad, Björkeberg sn. Ur domboken: Gull1738st5, 15/5, s 557f: Rh i Årestad Sven Abrahamsson Asp och dess hustru Maria Kuuf har i vittnens närvaro den 4 sistledne april gjort följande testamente:1) att vid enderas död ingen av deras barn skall äga makt att riva eller ärva något från den efterlevande i löst eller fast, men vid bägges dödeliga frånfälle proportionaliteter efter lag och arvsrätt åtnjuta vad efter hederlig begravning av egendomen återstår.2) efter deras ena son Johan Abrahamsson /ska vara Johan Johansson/ i Åhs utom annat tillfogat bekymmer jämväl bortsålt och förstört sin skatterättighet på gården Åhs, utan att använda det till sina barns nytta och uppfostring vilka för den skull legat och ännu äro dem till last, så skall efter deras död intet han, utan hans 4 söner Fredrik, Olof, Johan och Per med deras faders halvsyskon i proportion vara arvtagande i löst och fast vilket förordnande efter begärande lagligen intecknades. 1740vt37, s 811: Rh Petter Blomberg å sin hustrus Margareta Månsdotters samt hennes bröders Johan och Jöns Månssons barns och systerns Anna Månsdotters vägnar kärar till deras halvsysters man Rh Sven Asp om arvsrätten i skatterushållet Årestad nr 90 av Västanstångs komp. Skatterusthållet varit svarandens svärfader framlidne löjtnanten Johan Kuf tillhörigt som lämnat efter sig hans hustru Maria och en son Hindrich som varit drabant och blivit slagen år 1709 vid Poltava, varefter Sven Asp med sin hustru rusthållet brukat och disponerat som sin enskilda egendom, där likvist hans svärmoder förut trätt i annat gifte och med sin senare man Måns Persson avlat åtskilliga barn av vilka Anna och Margareta än lever och barn efter sönerna Johan och Jöns å vilkens vägnar kärande påstod utbekomma vad dem såsom halvsyskon efter drabanten Hindrich Kuf tillkommer. Kom man överens i tingsrätten att Sven Asp skall utbetala till sin hustrus halvsyskon och deras barn vad de efter lag hava bör, såsom arv efter bemälte drabanten eller hans och deras moder Anna som för 18 eller 19 år sedan blivit död. Rusthållet värderades till 3000 daler kopparmynts värde, i proportion varav hustru Maria Kuf däri tillkommer i fäderne för 1/3, 1000 daler och i sidoarv efter sin broder drabanten Hindrich Kuf 1333 daler och 11 öre, samt av de 666 daler 21 öre modern i bakarv efter denna sin son tillfallit 95 daler och 7 öre vilket gör tillsammans 2428 daler 18 öre kopparmynt. Däremot hennes halvsyskon bort tillfalla Anna Månsdotter 95 daler 8 öre, Johan Månsson 190 daler 15 öre, Jöns Månsson 190 daler 15 öre och Margareta Månsdotter 95 daler 8 öre tillsammans 571 daler 14 öre kopparmynt.Befullmäktigande: Vaktmästaren vid kungliga hovet Hr Daniel Asp befullmäktigas här medelst, att utur vederbörande höglovliga kungliga kollegier, uttaga min salig svågers löjtnanten Hr Hinrich Kufs löningslikvidationer, samt för dem betalning utur Riksens höglovliga ständers Contoir å mina vägnar uttaga och kvittera; Förklarandes mig nöjd, med vad bemälte Hr Vaktmästare Asp, här vid lagligen gör och låter. Stockholm den 23 febr 1736. Sven Asp.

Generation VIII

312 ff mm mf ff
Jöns. Jöns eller hans hustru är barn till tidigare brukare av gården (edomb 1652 14/5). En Per Jonsson står för gården 1589, 1599, 1601. 1571 står en Anders för den.
Bonde. Levde i Högtomta (½ mtl), Kisa sn -1613-18- (Kisa socken, del 3, s 158). Högtomta är kyrkhemman, och utjorden som hör till, och som det vid upprepade tillfällen tvistas om (se sonsonen Nils Persson), är skatteköpt av kronan. Detta kyrkhemman (kronohemman) frälseköps och läggs 1629 under Föllingsö säteri. Filiation till sönerna Nils och Per styrks av domb Kinda 1652 14/5, s 102f; 1671 17/6, s 128f; 1686 16/3, s 700ff. (Barn 156)

313 ff mm mf fm
Ingeborg Persdotter. Persdotter(?). Se vidare resonemang om henne och maken m fl i Högtomta i Släktforskarnas årsbok 1996, Karlstad, 1996, i avsnittet "Tre släkter från Kisa". (Barn 156)

314 ff mm mf mf
Håkan. Död 1651 i Yxefall, Kisa sn (etestamentspengar ebl).
Bonde i Froghult, Kisa sn (bl). Håkans hustru Ingeborg (död 6/11 1642 i Froghult) skulle kunna vara mor till nr 157. (Barn 157)

318 ff mm mm mf
Jakob Olofsson. Begravd 20 oktober 1644 i Kisa sn (cfh). Krögare. Levde i Kisa krog, Kisa sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 159)

319 ff mm mm mm
Sara Larsdotter. Har troligen ärvt Ramshult. En Lars (bg 1644 23/2) finns i Ramshult.
Född o 1610, begravd 24 april 1687 i Kisa sn (ebl o eoe). Levde på Kisa krog, Kisa sn. Levde i Kulla, Kisa sn. Levde i Ramshult, Kisa sn. Gift 1:o med föregående ana. Gift 2:o 27 augusti 1645 i Kisa sn med -- (ebl). (Barn 159, Mor 639)
-- Nils Månsson Ranckman (inte Ramsman). Begravd 27 november 1681 i Ramshult, Kisa sn (cfh, ebl, Appelgren). Länsman. Levde i Ramshult, Kisa sn.

328 fm ff mf ff
Per Svensson. Begravd 9 januari 1681 i Stora Broby, Gammalkil sn (bp, far enl vb).
Bonde. Levde i Stora Broby, Gammalkil sn. Gift 25 oktober 1635 i Gammalkil sn med efterföljande ana (Svens son i Skiestad, p f i Bjärstad, Svinstad sn). (Barn 164, Far 656, Mor 657)

329 fm ff mf fm
Ingefred Månsdotter. Född i Bjärstad, Svinstad sn (db, nu Bankekind sn). Jag har inte studerat Bjärstad närmare vid tiden ännu. Gift 25 oktober 1635 i Gammalkil sn med föregående ana (Svens son i Skiestad, p f i Bjärstad, Svinstad sn). Begravd 29 maj 1668 i Stora Broby, Gammalkil sn. (Barn 164)

332 fm ff mm ff
Inge. Begravd 16 oktober 1641 i Billa, Gammalkil sn.
Bonde. Levde i Billa, Gammalkil sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 166)

333 fm ff mm fm
Ramborg. Begravd 24 augusti 1642 i Billa, Gammalkil sn. Levde i Billa, Gammalkil sn. Gift med föregående ana. (Barn 166)

334 fm ff mm mf
Bo Olofsson. Begravd 19 mars 1669 i Brobytorp, Gammalkil sn.
Skomakare. Levde i Brobytorp, Gammalkil sn. Gift 29 november 1635 i Gammalkil sn med efterföljande ana (Bo skomakare, Bengts dotter i Brobytorp). (Barn 167)

335 fm ff mm mm
Kerstin Bengtsdotter. (far enl vb, men mor ej säker, men mycket möjlig). Död 1693 i Broby, Gammalkil sn (ej namn, men mor till Olof Bosson). Begravd 16930430 (ebp). Gift 1:o 29 november 1635 i Gammalkil sn med föregående ana (Bo skomakare, Bengts dotter i Brobytorp). Gift 2:o med --. (Barn 167, Far 670, Mor 671)
-- Per Jonsson.

338 fm fm ff mf
Bonde Fredriksson. Begravd 2 mars 1684 i Pukeberg, Nykil sn.
Fältväbel, sedan torpare. Levde i Pukeberg, Nykil sn o 1637-död (domb).
Tillträdde torpet Pukeberg efter sina svärföräldrar omkring 1637 och "Han fögde af HäradzMarcken ett stycke på Östre Sijdhan torpet till Eng om 3: eller 4: lass Höö, och gaff ___före till be(mäl)te Nillss (Ragnels morbror) i Hunnekiärr en lång tydh 5 Kannor(?) smör?...sedan...sedan 1 D(ale)r K(oppar)m(yn)t." (ur Valkebo härads dombok 1687 HT, p 70ff) Gift med efterföljande ana. (Barn 169, Mor 677)

339 fm fm ff mm
Ragnel Eriksdotter. Född o 1607 (domb Valk 1687HT etc, enl db o 1604/05). Begravd 20 maj 1695 i Pukeberg, Nykil sn. Levde i Pukeberg, Nykil sn. Gift med föregående ana. (Barn 169, Far 678, Mor 679)

343 fm fm fm mm
Elisabet Eskilsdotter. Begravd 15 januari 1693 i Nykil sn. "Comministri Dnj Magni Säthermans Suärmoder". (Barn 171)

344 fm fm mf ff
Erik (Bengtsson?). Helt klart är [se ren domb Boberg 1667 12/6 och 1668 6/3] att Jon Eriksson har två farbröder vid namn Per Bengtsson och Erik Bengtsson... det bör alltså ha funnits två bröder (halvbröder?) Erik? såvida inte något för mig okänt svågerskap föreligger. Gift med efterföljande ana. (Barn 172, Mor 689)

345 fm fm mf fm
Maria Olofsdotter. Levde i Tyresbo, Nykil sn -m1657-. Gift med föregående ana. (Barn 172)

346 fm fm mf mf
Per Andersson. Född o 1621. Begravd 12 september 1697 i Ingebo, Skeda sn.
Skatterusthållare, nämndeman, häradsdomare. Levde i Ingebo, Skeda sn o 1652-död. Enligt dödnotis "Bodt i församblingen 45 åhr..."
Ur Hanekinds härads domböcker:
1656ht s 68: Päder Andersson i Jngebo och Skeda sn... om att han huggit ved som "Slåßskrifwaren Erich Päderßson honom förbudit... föregifwandes samma weedh wara huggit på Crono ägor...". Vittnas: "... samma Skoug hafwa af Ålder Lydt till Skattegården". Per fick attest på att så var fallet.
1661vt: Lagmanssätter, Skeda sn uppbjudes 1 gången av Päder Andersson.
1661st s 147: Laghmanssätter i Skeda sn uppbjudes av Anders Pädersson i Ingebo 2 gången.
1661ht s 154f: Kom för rätten ärlig och förståndig Päder Andersson i Ingebod... jordebrev angående Laghmansätter... Mr Anderi Pryttz fordom biskop i Linköping har under frälsefrihet köpt av kronan... bemälte ödetorp Lagmanssätter som av ålder och urminnes tider är hövdat under Ingebo för mark och mulebete, som häradsrannsakningen av dato 15 maj 1632 tillika med själva brevet utvisar, varför har hans högvördighet samma ödegård uppdragit Päder Andersson och hans efterkommande arvingar att nyttja, bruka och behålla under Ingebo, och årligen därför giva i landgäld till biskopen, eller dess efterkommande arvingar... (se vidare svärfadern Anders Börjesson)
1663st s 192: Päder Andersson i Ingebo besvärar sig över regementsskrivare Jöns Torstensson under sal Dawid Kinkler? regemente... om åtskilliga munderingar för fienden mist haver... ½ beställningshemmanet Ingebo 1655 och Olofsmässotid 1657 miste två rustningar uti Polen... från 1655-1660 förlorat fyra munderingar. "der på Lofwades Häradz Bewÿss".
1690st36 Anhåller nämndeman Wtt Peer Andersson i Ingeboo att få för mulbetets förbättring uppröja och avsvedja på sitt skattehemman Ingebos ägor 1 spanneland, vilket vädjande nämnden bevittnar vara för hemmanet högnödigt, emedan mulbetet och gräsväxter är av skogens tilltagande mycket fördärvat... beviljas... två nämndemän och länsman ska noga utsyna och tillse att ingen duglig skog eller något bärande träd blir därav skadat.
Ur inkomna brev till KA:s kansli, volym 251, f 134-136:
Ang supplik... Peder Anderssoni Ingeboo, Skeda, Hanekind hd... uti dess förfäders tid under dess skattehemman är lagd en ödejord Lagmanssätter benämnd, vilken över 150 år ska ha varit obebyggd. Den ej heller ska kunna bebyggas, för dess ringa och odugliga ägors skull. Densamma jord haver han efter dess förfäder brukat under berörda Ingebo gård föär skatt näml 15 marker smör. Men då salig biskopen Mr Anders Prytz samma jord till sig köpt av kronan ska han pålagt istället för smöret 8 dr kmt, vilka han årligen erlagt... av häradattesten utav den 18 juni 1675 besannas... Peder frå nu när den är i kungl majt:s och kronans ägo igen hävda och bruka den för 8 dr kmt årligen. Stockholm 1676 9/3 (här finns avskrift av domar 1675 18/6 och 1661 22/10).
Gift o 1652 med efterföljande ana. (Barn 173)

347 fm fm mf mm
Brita Andersdotter. Född o 1 juli 1635 i Ingebo, Skeda sn (fb saknas, db, domb Hane 1661 HT, 1650 VT). Död 25 juli 1708 i Ingebo, Skeda sn. Begravd 2 augusti 1708 i Skeda sn. Gift o 1652 med föregående ana. (Barn 173, Far 694)

348 fm fm mm ff
Bo Andersson Drangel. Det har spekulerats (antagligen utan fastare grund) om att namnet Drangel/Drangell härstammar från baltikum (Livland). Detta pga bla vapnet en eldsprutande drake som öven Bo och hans söner ska ha använt. Namnet skulle i äldre form uttytts Drachenengel el Drakengel.
Född o 1627. Begravd 3 Advent 19 december 1706 i Bäckeby, Gårdveda sn.
Mönsterskrivare, kyrkoföreståndare (i Kristberg sn). 1647 mönstskr vid Östg kav, 1651 25/2 regskr där, 1655 avsked, 1657 15/1 mönstskr vid Östg inf, 1667 20/12 regskr där, 1674 avsked.
Levde i Ladugården, Örtomta sn -1653-54-. Levde i Sundebo, Björsäter sn 1655-62-. Levde i Böllnorp, Kristberg sn -1663-78-. Levde i Täcktö, Klockrike sn -92 (GF). Levde sist i Bäckeby, Gårdveda sn -död.
Om Bo Andersson Drangel är identisk med den Boëtius Andreae de Tannefors" som skrivs in vid Linköpings skola 1637 23/8 (vilket inte verkar helt omöjligt) kan han kanske vara son till landssekreteraren Anders Olofsson som levde i Linköping vid den tiden, han flyttade sedan till Vadstena, men återvände senare till Linköping och bosatte sig i Tannefors, S:t Lars sn (1653 2/4, s 840, Hanekinds hd, nämns "fordom LandzSkriwaren Anders Olsson i Tannefårss"). Knapphändiga uppgifter om honom finns i Appelgrens landsstatsmatrikel (nr 1) på Vadstena landsarkiv.
Ur Gullbergs härads domböcker:
1678ht, s 1102: Emellan mönsterskrivaren välaktad Boo Andersson Drangell, klagande, och kapten ädel och manhaftig Johan Holm, och Anders i Unnekulla svarande, angående Spånga gårds inköpta rustningsrättighet, mundering och 1678 års växt och bruk...Mönsterskrivaren Boo Andersson Drangell har den 8 september 1678 överdragit sin son Petter Boosson Drangell... emot denna dom (som jag ej skrivit upp här) appellerade sonen Mons. Petter Drangell. Gift o 1652 med efterföljande ana. (Barn 174)

349 fm fm mm fm
Maria Persdotter Klös. Född o 1628 (namn, plats, helt säkert). Död 28 december 1715 i Gårdveda sn. Gift o 1652 med föregående ana. (Barn 174, Far 698, Mor 699)

350 fm fm mm mf
Eskil Persson. (Wiede, Setterdahl). Inspektor på Odensviholm. Jag har inte studerat denne Eskil närmare, men det borde inte vara omöjligt att hitta något om honom. Gift med efterföljande ana. (Barn 175)

351 fm fm mm mm
Margareta Andersdotter Loftander (Loftandra). (Setterdahl). Gift med föregående ana. (Barn 175, Far 702, Mor 703)

354 fm mf ff mf
Ingevald. Ingiewaller, Ingeuall, Ingewal, Ingiwall. Eventuellt id med den som begravs den 4 Adv 1673 i Gökshult, Malexander sn. Mer troligt är dock att det rör sig om en son, eller barnbarn. Bonde. Levde i Gökshult, Malexander sn -1616-28-. I äLII 1616 står han som husfattig (Barn 177)

364 fm mf mm ff
Isak Månsson. Född o 1623 i Kisa sn (bl). Begravd 28/6 1691 i Skördefall, Kisa sn.
Rättare på Mjölsefall, Kisa sn, hemmansägare. Levde i Skördefall, Kisa sn. Gift före 1648 med efterföljande ana. (Barn 182, Far 728, Mor 729)

365 fm mf mm fm
Maria Jakobsdotter. Född o 1625 (bl). Begravd 2/3 1684 i Kisa sn. Gift före 1648 med föregående ana. (Barn 182)

366 fm mf mm mf
Mickel Eriksson. Född o 1615 (ebp, även av bl), Begravd 31/7 1687 i Idebo, Malexander sn.
Hemmansägare, sexman, nämndeman. Levde i Idebo, Malexander sn. Gift 1635 i Malexander sn med efterföljande ana (BoL, Sv A 31). (Barn 183, Far 732)

367 fm mf mm mm
Cecilia Amundsdotter. Född o 1615 (ebp, även av bl). Levde som änka 1688 i Idebo (mtl). Gift 1635 i Malexander sn med föregående ana (bl, Sv A 31). (Barn 183, Far 734, Mor 735)

428 mf mf mm ff
Per Jonsson. Då Per får en son som heter Bengt och det tidigare finns en Jon Bengtsson i Frössle (som antagligen är son till riksdagsmannen Bengt i Frössle) misstänker jag att Per är son till nämnde Jon, men ytterligare källstudier är allt behövliga.
Frälsebonde. Levde i Frössle, Kärna sn -m1655-m79-.
Ur mantal: 1655 Per i Fröössa. 1656 Frössla Per Jonsson, h Brita Larssdotter, p Elin Perssdotter. 1657 Peer Jonsson i Frössla, h Brita Larsdotter, p Karin. 1658 Peer Joensson i Frössla, h Brita Larsdotter, p/do Karin Larsdotter. 1661 Frösla (sk/kr/fr) Per Jonsson, h Brita Larsd. 1662 Frössle Per Joensson, h Brita Larsdr. 1663 Frösle Per Jonsson, h Brÿta. 1667 Frössla Peer Joensson, h Brita. 1668 Frössle Pehr Joensson, h Britha. 1671 Frössle Peer Joensson, h Brita, pigan. 1673 Frössla Per Joensson, h Britha, ibm h Ingridh. 1678 Frössla Per Joensson o h, dn Kirstin. 1679 Frössla Per Joenss o h, dn Kirstin. 1688 Frössle Bengt o h, modern h Brÿta, p Karin, D.karll är krympling, Solldn Anders o h.
Gift med efterföljande ana. (Barn 214)

429 mf mf mm fm
Brita Larsdotter. I mantalslängden för 1689 står det om Bengts i Frössle moder Brÿta "ligget till sängs öfr Åhr och uthgbl".
Levde i Frössle, Kärna sn -m1656-m79-m89-. Gift med föregående ana. (Barn 214)

448 mm ff ff ff
Per Andersson. Bonde. Levde i Östra Eldslösa, Mjölby sn -1655-1664-. Gift med efterföljande ana. (Barn 224)

449 mm ff ff fm
Marit Håkansdotter. Levde i Östra Eldslösa, Mjölby sn. Gift med föregående ana. (Barn 224)

456 mm ff mf ff
Lars Olofsson. Född o 1633 (SoH 1965:1:349, Vångaarkivets handlingar). Död 9 augusti 1708 i Boberg, Vånga sn. Begravd där 12 augusti 1708. "som de sista åhren måste födt sig af tiggande lefwat ährl(ige)n i 75 åhr 28 wekor".
Bergsman. Levde i Boberg, Vånga sn. Gift 28 oktober 1666 i Vånga sn med efterföljande ana. LO och IM i Boberg. (Barn 228, Far 912, Mor 913)

457 mm ff mf fm
Ingiäl Markusdotter. Född o 1643 (SoH 1965:1:345, Vångaarkivets handlingar). Död 23 januari 1697 i Boberg, Vånga sn. Begravd där 31 januari 1697. Död "af en stark oc långsam Feber". Levde i Kilinge, Vånga sn -fb16610101-. Levde i Boberg, Vånga sn -1666-död. Gift 28 oktober 1666 i Vånga sn med föregående ana. LO och IM i Boberg. (Barn 228, Far 914, Mor 915)

458 mm ff mf mf
Olof Klemensson. Stavas Oluff Clementzson/Clemetsson etc. Begravd 28 maj 1676 i Hult, Ö Harg sn.
Bonde. Levde i Olskeppetorp, Vånga sn -f1659-f62-. Levde i Södra Hult, Ö Harg sn -m1664-död. Var de bodde mellan vigseln 1657 och 166(3) vet jag inte säkert alltså. En icke namngiven dotter till Olof i Hult begravs 1672 5/5. Gift 1 mars 1657 i Ö Harg sn med efterföljande ana. OC och MH i Hult. (Barn 229)

459 mm ff mf mm
Maria Håkansdotter. Filiation bevisas av mtl 1664 där Olof Klemensson kallas Håkans måg. Att Brita Nilsdotter är hennes mor vet jag inte ännu, men jag har satt det så. Ska enligt dotterns Ingeborg dödnotis vara bosatt i Sätra, Vånga sn omkring 1680. I mtl 1678 o 1679 finns Maria i Södra Hult då gift med en Halvard. Den Håkan i Knylinge som 1676 gifter sig med en Maria Håkansdotter(?) i Ö Harg är således ej identisk med denna Maria.Säkerligen identisk med änkan hustru Maria Håkansdotter vid Måsen som blev död av Håll 1696 7/2, 68 år gammal, och således född o 1627. Gift 1:o 1 mars 1657 i Ö Harg sn med föregående ana. OC och MH i Hult. Gift 2:o 18 november 1677 i Ö Harg sn med --. Hustru Marie i Hult. (Barn 229, Far 918, Mor 919)
-- Halvard Mårtensson. Begravd 24/6 1683 i Tolskepp, Vånga sn. Bergsman. Levde i Lilla Rödja, Torlunda och Tolskepp, Vånga sn. Levde i Södra Hult, Ö Harg sn -m1678-m79- (gp).

468 mm fm fm ff
Lars Andersson. Bonde. Levde i Vigelsbo, Nykil sn 1685-1702 (ebp). Gift med efterföljande ana. (Barn 234)

469 mm fm fm fm
Ingrid. Levde i Vigelsbo, Nykil sn (ebp). Gift med föregående ana. (Barn 234)

496 mm mm ff ff
Anders Gunnarsson. Född o 1601. Död 25 maj 1699 i Bo, Vikingstad sn. Begravd 5 juni 1699 i Vikingstad sn.
Ryttare och bonde. Levde i Bo, Vikingstad sn.
Ur Valkebo härads dombok:
1694st3 Gamla ryttaren Anders Gunnarsson i Boo, Vikingstad sn. En obligation given 1/5 1691 av lantjägaren Nillss Ulfskiöldh på 300 dr kmt, för hö. I pant ½ frälsehemman i Gismestad samt dess rusthåll i Rakery... intecknas. Gift o 1651 med efterföljande ana (mtl). (Barn 248, Far 992, Mor 993)

497 mm mm ff fm
Brita Månsdotter. Född o 1632. Död 26 december 1711 i Bo, Vikingstad sn. Gift o 1651 med föregående ana (mtl). (Barn 248)

498 mm mm ff mf
Måns Andersson. Född 1643 i Arnorp, Rappestad sn (db). Död 1 maj 1710 i Fålåsa, Rappestad sn.
Bonde. Levde i Fålåsa, Rappestad sn. Gift 8 oktober 1665 i Vikingstad sn med efterföljande ana (8/10?). (Barn 249, Far 996, Mor 997)

499 mm mm ff mm
Ingiäl Svensdotter. (domb Valk 1698 HT:2? (21?), 1699 VT:35). Gift 8 oktober 1665 i Vikingstad sn med föregående ana (8/10?). (Barn 249, Far 998, Mor 999)

500 mm mm fm ff
Sven Hansson. Född o 1632. Död 16 maj 1699 i Nybble, Rakered sn. Begravd 21 maj 1699 i Rakered sn.
Mjölnare vid Rakereds kvarn. Levde i Rakereds kvarn, Rakered sn -1695-. Levde i Nybble, Rakered sn -1697-död.
Ur Valkebo härads dombok:
1674st: Sven Hansson (välborna fru Märta Ulffs mjölnare) vid Rakerys kvarn... ej mer ägor till kvarnen än 9 fjärdingsland jord... "som ähr een ljten Lycka, doch förre hafwer fruen hafft een uthiordh i Underpant som han..." vilken för 8 år sedan igenlöstes...
1683ht, s 888f: Länsman emot mjölnaren Sven Hansson i Rakery kvarnen, för det han brukat ett falskt Trullkar (tullkappa)... Sven säger att det var så stort när han tog emot kvarnen. Han döms för tjuvnad till 40 dr smt böter. Gift 25 november 1655 i Vikingstad fs med efterföljande ana (Rakered sn?, 25/11?). (Barn 250)

501 mm mm fm fm
Kerstin Persdotter. Gift 25 november 1655 i Vikingstad fs med föregående ana (Rakered sn?, 25/11?). (Barn 250)

502 mm mm fm mf
Bengt Torlesson Skule. även Tårlesson, Tolesson, Torelsson, Skuhle. Bengt är pga namnets sällsynthet och yrke etc med stor sannolikhet son till löjtnanten Torle Skule i Västergötland. Dock förekommer namnet Skule med varianter i Mjölby-Sörby under första delen av 1600-talet åtminstone. Jag har dock satt Torle Skule som Bengts far.
Död 14 april 1708 i Lilla Tollstad sn, Sjögestad sn. Begravd 19 april 1708 i Sjögestad sn. "Blef gamble Trumetaren Bengt Tolson om morgonen död, hoos sin Måg ohan Göstafson i L: Tolstad... Trumpetare. Levde i Brostorp, Rappestad sn -1666-82-. Levde i Lilla Greby, Rakered sn -1692-.
Ur Valkebo härads dombok:
Vid vintertinget i Valkebo hd 1684 framkommer det att Bengt för 50 riksdaler specie ska ha instruerat ett brorsbarn till länsmannen Dan Halvardsson vid namn Dan Nilsson. I säkerhet ska ha satts en brorslott i halva skattegården Tomta. 1699st57 Förrige trumpetaren Bengdt Torelsson Skule i Lilla Greby som där åbor ett kronohemman... om två ekar. Gift med efterföljande ana. (Barn 251, Far 1004)

503 mm mm fm mm
Ingrid Larsdotter. Född o 1630 (db). Död 13 augusti 1693 i L Greby, Rakered sn. Begravd 10 september 1693 i Rakered sn. Gift med föregående ana. (Barn 251, Far 1006)

504 mm mm mf ff
Börje Persson. Född 1620 i Långhagen, Sya sn (domb Vif 1706 HT:10). Död 27 oktober 1702 i Lunnarp, Sya sn.
Torpare, sedan frälsebonde (i Lunnarp). Levde i Långhagen, Sya sn. Levde i Lunnarp, Sya sn.
Ur domboken:
Vid ting 1693 VT:26 söker Börje i Lunnarp rest av av Carl Göransson i Kråkarp.
Vid 1706ht10 framvisas attest given av avlidne Börje Persson i Lunnarp daterad 1695 22/8... attesteras härmed av mig... av mine 75 år... mig vara född i Långhagen 12 år före sal konung Gustaff Adollphs död. "Hwarest Min Sal. Fader många åhr för Mig bodt, och iagh intet annat hört af honom eÿ heller sielf annat weet, än be(mel)te Enskÿllte Skough, stadigt hafwer hördt och lydt under Klakeborg, mädan uti Min Sal Faders tÿdh Sal. kongel. Rådet Hr Jöns Kurck, och effter honom utj Min tÿdh tå iagh dher bodde Sal Kongel. Rådet Hr Gustaff Horn", Sal Hr Lh Anders Lilliehök och Evert Horn efter varandra det ägt.
1713ht28, s 433ff: Avlidne Nils Börjessons i Hydinge omyndiga barns förmyndare Olof Börjesson i Carleby för dottern Maria och Olof Jonsson i Hydinge för sonen Börje... om husröta på fru Margareta Ugglas på Kulla ½ skattekrono augmentshemman i Lunnarp, Sya sn, som han uti några år åbott och brukat har... deras tredje förmyndare Nils Johansson i Egelstad för den äldste sonen Gabriel om 11 eller 12 år är inte stämd... syneslängd av 1707 5/7 på 37 daler 30 öre 16 penningar silvermynt... nämndemännen Per i Berga och Carl i Moo säger att salig Nils vid synen sade att han bott i Lunnarp i 4 år... förmyndarna säger att de inte vet om Nils tagit på sig felaktigheterna efter sin fader vid Lunnarp. Nils ska på sin tid ha reparerat, byggt och dikat vid detta hemman Lunnarp. Gift med efterföljande ana. (Barn 252, Far 1008)

505 mm mm mf fm
Karin Nilsdotter. Död 12 november 1709 i Lunnarp, Sya sn. Att Karin är mor till Börjes barn är inte helt säkert, men tillräckligt sannolikt för att jag ska sätta henne som det. Att hon är dotter till Nils Västensson i Sya är mycket troligt pga Börje är förmyndare åt Nils son Västen Nilssons barn. Något underligt förefaller det dock vara med åldrarna emellan generationerna. Gift med föregående ana. (Barn 252, Far 1010)

508 mm mm mm ff
Olof Larsson. Skattebonde. Levde i Ås (skattegård), Västerlösa sn.
Ur Vifolka härads dombok:
1685st s 436: Kh i Varv Israel Kÿlman genom fullm Måns Nilsson i Calleby, Kristberg sn... 12 systerlotter... nämligen: Lars Ollsson i Skiärsta, Måns Olsson i Sånarp, Nills Ollsson i Marsåhs, Petrus Olai en gymn i Linköping, Johan Olsson ogift, Ivar Larsson i Ljunga på sin hustru Ingeborg Larsdotters och Måns Eriksson i Hackeryd på sin hustrus Kerstin Ollsdotters vägnar, tillsammans 5 bröder, 2 systrar som samma 1/3 ding äga, vars moder Margareta Larsdotter den besitter... uppå nästbemälte svarandes vägnar rådman Johan Tollsteen i Linköping... fullm Måns Nilsson uppvisade köpebrev av d 1/11 1670 och 26/9 1681 på samma brorlott. Den Nils och Per Larssöner, samt Kerstin och Anna Larsdöttrar sålt har (till sal herr Anders Ausenius?)... Gift med efterföljande ana. (Barn 254, Far 1016, Mor 1017)

509 mm mm mm fm
Margareta Larsdotter. Död senast 1701 i Ås, Västerlösa sn (då betalades 1 daler 28 öre i testamente).
Ur domboken:
1703st § 12: Bonden Anders Jonsson i Drasta emot dess svåger Måns Ollsson i Hackery om en röd klädeskjortel som hans moder sal h Margareta i Åhs ska ha givit honom, efter hans fader Jon (som var hennes andra man) givit henne densamma. Måns svarade säger sig löst ut den andra sin svåger Ivar i Ljunga med 6 daler kmt som lovat ge igen dem om Anders vinner kjorteln... eftersom Måns Olofsson svärfader inte köpt kjorteln utan Anders fader givit hans moder densamma... modern och styvfadern Erik Olofsson i Ås...
Gift 1:o med föregående ana. Gift 2:o med --. Gift 3:o 25 oktober 1680 i Västerlösa sn med -- (Erik i Sonorp, Margareta i Ås). (Barn 254)
-- Jon Andersson. Född o 1611. Död 12 maj 1671 i Ås, Västerlösa sn. Begravd 21 maj 1671 i Västerlösa sn.
-- Erik Olofsson. Bonde. Levde i Ås, Västerlösa sn -1691vt-1697st-. Levde i Hackeryd?, Västerlösa sn. Ur domboken: 1697st § 18: Erik Oluff i Ås, Västerlösa fordrade av sold Lars Terning en skarveyxa och en hävel, samt en järnvigge som ska vara salig Nils Olofssons änka tillhörigt... tillstod yxan, häveln sade Lars sig ha köpt och viggen ärvt efter sin syster salig h Anna Jonsdotter för 5 år sedan.

510 mm mm mm mf
Johan Henriksson Kuuf. Död i oktober 1677 i Stettin (eKugelberg).
Fänrik vid Östgöta infanteriregemente, fältskär och rusthållare. Hade förrättat adjutantstjänst i fyra år och var reformerad sergeant 1674. Fältväbel 1674, fänrik vid Mattias Bergs kompani 8/4 1675 till sin död.
Enligt rullserien 1620-1700 på Krigsarkivet var Johan förutom adjutant även fältskär vid Östgöta infanteriregemente. Kallas i Gullbergs härads domböcker 1691 och 1692 löjtnant.Levde i Södra Torp, Vreta Kloster sn -1670-71-.
Ur Gullbergs härads dombok:
1671 VT, p 569, klandrar Johan ett skattegårdsköp i Flistad, Flistad sn. ägare till skatterusthållet Årestad nr 90 Västanstångs kompani /domb Gull 1740 10/3 p 811:37/. I samma notis står det att Johan lämnat två barn efter sig Maria och Henrik. Gift med efterföljande ana. (Barn 255, Far 1020, Mor 1021)

511 mm mm mm mm
Anna Eriksdotter (Necelia). Född o 1650. Död D 15 Trin 1720 i Årestad, Björkeberg sn (bg?).
Att Johan Henriksson Kuufs hustru heter Anna Eriksdotter framgår av Gullbergs härads domböcker (bl a 1692 VT). Det är då mycket sannolikt att denna Anna som är bosatt i Årestad är identisk med den Anna Necelia som dör 1720, 70 år gammal. Hon är vittne i Årestad 1699 13/12. Jämför med den Margareta Nyzelia som är vittne vid Johans brorsbarns barns dop 1681 - står ej var hon är bosatt.
I en domboksnotis från Gullbergs hd 10/3 1740:37, p 811, står att läsa om arv efter Johan Kuf och där nämns flera barn vid namn, dock nämns inte Anna vid namn så några nya uppgifter om henne kommer inte fram där. Hon ska dock med Måns Persson ha "avlat åtskilliga barn av vilka Anna och Margareta lever och barn efter sönerna Johan och Jöns".
Gull1739ht19, 25/9, s 752ff: Uti den senast § 30 uppskjutna saken har uton de då... änkan hustru Maria Hansdr i Tift intalat rh Sven Asp i Årestad att göra henne redo och räkning för det efter hennes avl mans broder framlidne drabanten Hindrich Kuuf uppburna arv på en dess betalte lönings likvidation. Vid upprop och parternas närvaro med Blombergs medtagna fullmäktige notarien Johan Engedahl å alla sidor vidgicks att rh Sven Asp uppburit på sin avl svågers drabanten _______lönings likvidation 1008 daler 22 öre kmt; samt att bemälte drabant som ifrån sitt ämbete och hemvist i Stockholm utgått med hans kongel. Majts och svenska armén, varest han vid Poltava slagen blivit; efter sig lämnat en samsyster rh Asps hustru Maria Kuuf, samt 4 ännu levande halvsyskon Anna Greta Månsdotter, som bor i Västergötland, Johan Månsson vars änka bor i Tift och nu för sina barn gör ansökning, kyrkodrängen Jöns Månsson bodde i Norrköping, varest barnet även lärer vara till finnandes, och Margareta Månsdotter rh Blombergs hustru. Varjämte å kärande sidan ingav en räkning på använda omkostningar till u_rig upplysning erhållande och... 36 daler 16 öre smt...
Gift 1:o med föregående ana. Gift 2:o med --. (Barn 255)
-- Måns Persson. Född o 1663. Död 26 augusti 1706 i Årestad, Björkeberg sn. Död 43 år gammal.Bonde. Levde i Årestad, Björkeberg sn -1681-93-1705-. Ur domboken: 1700:En skuld till kyrk /Gullberg AIa:5, s 161, 606, 726, 730/. 1704: MP i Årestad bråk om hästar. 1705: MP i Årestad. Vittne 1700,

Generation IX

626 ff mm mf fm f
Per Jonsson. Kronobonde i Högtomta, Kisa sn n1589-n1601. (Barn 313)27

639 ff mm mm mm m
NN. Ska ha haft hus i Norrköping (CFH). (Barn 319)

656 fm ff mf ff f
Sven. Begravd 4 maj 1651 i Skiestad, Gammalkil sn. Bonde. Levde i Skiestad, Gammalkil sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 328)

657 fm ff mf ff m
Kerstin. Begravd 6 februari 1653 i Skiestad, Gammalkil sn. Att Kerstin är mor till Per är inte säkrat, men troligt. Gift med föregående ana. (Barn 328)

670 fm ff mm mm f
Bengt. Bonde. Levde i Brobytorp, Gammalkil sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 335)

671 fm ff mm mm m
Karin. Begravd 3 december 1647 i Broby, Gammalkil sn. Att Karin är mor till Kerstin är inte säkrat, men troligt. Gift 1:o med föregående ana. Gift 2:o med --. (Barn 335)
-- Måns. Bonde. Levde i Broby, Gammalkil sn.

677 fm fm ff mf m
NN. Begravd 27 mars 1646 i Pukeberg, Nykil sn. (Barn 338)

678 fm fm ff mm f
Erik. Torpare. Levde i Pukeberg, Nykil sn.
Dombok Valk 1687HT p 70ff: Ragnel Eriksdotters föräldrar "uppbygdhe, först samma torp (Pukeberg) på Häradtz-Marcken, då dhet en tijdh icke annat war än en Backestugu och åbonn Per som dhen tydhen bodde på Chronohem(mane)t Hunnekiärr, gaff dhem låff dher till. Der effter när som Hennes (Ragnels) Moorbroor Nillss be(nämn)d kom till Hunnekiärr för 50: åhr sedan..." Gift med efterföljande ana. (Barn 339)

679 fm fm ff mm m
NN. Begravd 31 januari 1669 i Pukeberg, Nykil sn. Gift med föregående ana. (Barn 339)

694 fm fm mf mm f
Anders Börjesson. Börsson (domb 1650 15/1). Död o 1675 i Ingebo, Skeda sn (oklart i db om 1675 el 1676).
Skattebonde, nämndeman -1651, riksdagsman 1650.
Ur Hanekinds dombok:
1631 10/11, s 307: Anders Böresson i Ingebo och inlade sina bevis att Lagmanssätter är uti sal Per Clemmetssons tid för den ringa lägenhets skull som är till Ingebo gård lagt under bemälte Ingebo och står skrivet för särdeles skatt i jordeboken.
1639 7/6 Kom för rätten h Elin i Klasa och hennes söner Måns sadelmakare och Olof och klagade det "Anders i Ingebo, hade för tuu åhr sedan , om Wåhren Slaget Hennes Man Anders i Klasa itt såår i hufwudet, medh een Yxa, at Han der aff om trettonde tÿda Jull bleff dödh, och framdrogo effterskrefne witne, som wåro tillstädess När Slagemålet Skedde..." Fortsätter länge och återkommer på tinget 2/9 och 31/10.
1650 15/1, s 727: Anders Börsson i Ingebo besvärar sig över biskopen i Linköping Anders Prytz... om "itt gammaltt Torpeställe, Lagmanssätter J Skeeda Sochn; rätt wïjdh Ingebo belägitt"... "dett Hans fadher och han samma Torpeställe pass - 60 åhr. Under förbe(mäl)te Jngeboo, hafft"... hava såväl emedan Ingebo var krono, som sedan Anno 1630 då Anders Börsson Ingebo till skatte köpt hade... 15 marker smör för Lagmanssätter.
(Barn 347, Far 1388)

698 fm fm mm fm f
Per Klös. Peder Klöss. Död 10 februari 1640 i Örtomta sn. Begravd 1 mars 1640 i Örtomta sn.
Fogde på Ekenäs, Örtomta sn hos Peder Banér. Levde i Ladugården, Örtomta sn -1628-död. Gift med efterföljande ana. (Barn 349)

699 fm fm mm fm m
Elin Pålsdotter. Stenhammar o Stenbock hänvisar i 2:a livgren till domb Lösings hd 1657 1/6. Detta ting har jag inte kunnat hitta, och antagligen ska det stå något annat i källhänvisningen som hör till sonen Anders adl Björnefelt. Enligt GF-mapp ska hon heta Helena Månsdotter. Möjligen har de blandat ihop henne med Per Klös dotter Helena. Gift med föregående ana. (Barn 349)

702 fm fm mm mm f
Andreas Saebyensis. Född 1586 i Säby sn (eHm). Död 1653 i Lofta sn.
Kyrkoherde i Lofta och Loftahammar 1623-53, prost 1629. Student i Uppsala 1604.Levde i Lofta sn -1623-död. Gift med efterföljande ana. (Barn 351, Far 1404, Mor 1405)

703 fm fm mm mm m
Emerentia Olofsdotter. (Hm Setterdahl). Gift med föregående ana. (Barn 351, Far 1406, Mor 1407)

728 fm mf mm ff f
Måns Svensson. (bl). Hemmansägare. Levde i Skördefall, Kisa sn -1625-28-. Gift med efterföljande ana. (Barn 364, Far 1456)

729 fm mf mm ff m
Kerstin. Död o 1668 i Skördefall, Kisa sn (1668/69 testpgr, bl, Sv A 16). Gift med föregående ana. (Barn 364)

730 fm mf mm fm f
Jakob Olofsson. Född o 1568, Död 23/3 1673 i Ö, Kisa sn.
Bonde i Ö, Kisa sn. Se Släktforskarnas årsbok 1996, Tage Danielssons antavla, nr 1142 o 1143. Gift med efterföljande ana. (Barn 365)

730 fm mf mm fm f
NN Fröstensdotter. Född o 1595 i Näs, Kisa sn. Gift med föregående ana. (Barn 365)

732 fm mf mm mf f
Erik Nilsson. Död 19/5 1633 i Malexander sn (ebp).
Hemmansägare. Levde i Idebo, Malexander sn. (Barn 366, Far 1464)

734 fm mf mm mm f
Amund Bengtsson. (bl). Frälsebonde, sexman. Levde i Månhult, Malexander sn 1614-59. Gift med efterföljande ana. (Barn 367, Far 1468, Mor 1469)

735 fm mf mm mm m
Ingeborg Nilsdotter. Född o 1591. Död 31/7 1681 i Högbo, Malexander sn (ebp).
Levde i Månhult, Malexander sn. Gift med föregående ana. (Barn 367)

912 mm ff mf ff f
Olof Bengtsson. Filiation till fadern enl Vånga-arkivet tabell 68:131... där dock modern inte är helt säker. Född o 1605. Begravd 16 juli 1665 i Boberg, Vånga sn. Bergsman. Levde i Boberg, Vånga sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 456, Far 1824, Mor 1825)

913 mm ff mf ff m
Elsebij Persdotter. Filiation till fadern enl 68:551 "Elsebijs man Olof Bengtsson var bördig från Hunnekulla, men makarna bodde i Boberg. Därför tycks hon ha varit bördig från Boberg. Deras son Lars bodde också i Boberg medan hans hustru kom från Kilinge.
Begravd 25 juli 1682 i Boberg, Vånga sn (SoH:1965:1:357). "i många åhr warit fåkunnog". Levde i Boberg, Vånga sn. Gift med föregående ana. (Barn 456, Far 1826)

914 mm ff mf fm f
Markus Svensson. Född o 1598 (SoH:1965:1:353). Begravd 13 april 1677 i Kilinge, Vånga sn. Död 79 år gammal.
Bergsman. Levde i Olskeppetorp, Vånga sn -1645-50- (skattebergshemman). Levde i Kilinge, Vånga sn -16700816-död. Gift med efterföljande ana. (Barn 457)

915 mm ff mf fm m
Margareta Larsdotter. Född o 1599 (SoH:1965:1:353). Begravd 1 maj 1675 i Kilinge, Vånga sn. Gift med föregående ana. (Barn 457)

918 mm ff mf mm f
Håkan Olofsson. Bonde. Levde i Södra Hult, Ö Harg sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 459)

919 mm ff mf mm m
Brita Nilsdotter. Sannolikt identisk med den hustru Brita i Hult som begravs 1685 8/3 i Ö Harg sn. Gift med föregående ana. (Barn 459)

996 mm mm ff mf f
Anders Nilsson. Bonde. Levde i Arnorp, Rappestad sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 498)

997 mm mm ff mf m
Ragnel Månsdotter. Att Ragnel är mor till Måns Anderssons barn är väl inte helt säkert, även om det kan vara så, och ingen anna hustru är känd. Helt säkert är dock att de är gifta i mantalslängd för 1657. Gift med föregående ana. (Barn 498)

998 mm mm ff mm f
Sven Arvidsson. Begravd 4 maj 1679 i Bankeberg, Vikingstad sn. Bonde. Levde i Bankeberg, Vikingstad sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 499)

999 mm mm ff mm m
Kerstin Jönsdotter. Begravd 3 augusti 1675 i Bankeberg, Vikingstad sn. Gift med föregående ana. (Barn 499)

1004 mm mm fm mf f
Torle Skule. Född o 1620 (Belfrage "Västg reg"). Löjtnant. Levde i Saxtorp (var?).
Ryttare. korpral 1656, kornett 1677 20/7, löjtnant 1678 29/5, avsked 1680 /1 Deltog i kriget i Polen 1655-57 och Danmark 1657-60, samt slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona.
Erhöll 1664 9/6 konfirm på Hertigegården i Korsberga sn, Vartofta hd, Skaraborgs län. Rustade 1685 för Hulegården Stenunga, Hudene sn, Gäsene hd, älvsborgs län. Erhöll samma år underhåll från Vadstena krigsmanshus. Jämför med löjtnanten Anders Skule. (Barn 502, Far 2008)

1006 mm mm fm mm f
Laurentius Hemmingi Rapstadius. Herr Lars Sacellanus i Rappestad, är vittne vid ryttarens Måns Larssons barns dop i Normlösa sn 1635 10/5. Andra vittnen vid Måns barns dop kommer från Herrestad, Rappestad sn, och inkluderar Ericus Jonae scholaris 1637 2/4.Död 1644 (Hm). Komminister i Sjögestad pastorat (Rappestad) 1634-44. Prästvigd 1625 16/12. (Barn 503)

1008 mm mm mf ff f
Per Börjesson Håmman. Död 1648 i Långhagen, Sya sn (domb Vif 1649 30/1 (AIa:2, p 334f)). Torpare. Levde i Långhagen, Sya sn.
Ur Vifolka härads dombok:
1706ht § 10: Attest av Joel Bengtsson vid Stallsberget och Nils Bengtsson i Råtthemmet dat 1695 25/10: ... Emedan Olof Ersson i Mogap av oss undertecknade begär en attest... Jöns Persson (under Knuth Söresson i Mogap) uppsatte en stuga på Långehags skog... bortflyttad.. istället Per Håmman...
1649 30/1 (p 334f): Jöns Kurcks tjänare Börge Persson i Långzhagen tilltalar Gustaf Ribbings torpare dansk man Bencht Smedh i Lunarp... slagit hans far Per Börgesson (död) vid Mogarp. Han ska ha slagit honom 8 dagar före valborgsmässoafton 1648. Dog 5 veckor senare... dock arbetade Per som vanligt efter slagsmålet. Alltså ej skyldig. Vittnen bl a Nils Wäste i Sya. (Barn 504)

1010 mm mm mf fm f
Nils Västensson. Bonde. Levde i Sya, Sya sn -o1639-o1650- (se nedan).
Ur Vifolka härads dombok:
1706ht §10 vittnar två av Nils söner om Långehagen, Sya sn... Olof Nilsson i Sya, 56 år: barnfödd i Sya... dess bror Samuel Nilsson i Mogarp, 67 år: sagt för min fader Nils Västensson i Sya att Långehagen var byggd på Mogarps ägor... (Barn 505, Far 2020)

1016 mm mm mm ff f
Lars Persson. Död senast 1649 (domb Vif 1649 VT 9/10, AIa:2 p347f).
Hemmansägare. Levde i Ås (skattegård), Västerlösa sn. Gift 1:o med efterföljande ana. Gift 2:o med --. (Barn 508, Mor 2033)
-- Karin Larsdotter. Död 1676 i Vallerstad, Vallerstad sn (ky eke). 2 daler efter h karin "Abrahams i Vallerstad". /eke/.Levde i Ås, Västerlösa sn- m1655-m57-. Levde i Vallerstad, Vallerstad sn o1660-61, 64-död (eke). Levde i Götevi, Vallerstad sn 1662-63 (eke). Karin tvistar med sin styvson Olof Larsson i Ås om arvet i Ås skattegård å sina barns vägnar. Olof hävdar att gården ärvts av Olofs moder Brita Månsdotter... etc (se Olof). Vid lagmanstinget 1655 25-28/6 bestäms det att Olof har rätt och Karins barn med Lars Persson inte har någon fadersarv i Ås utan att den är mödernesarv.

1017 mm mm mm ff m
Ingeborg Månsdotter. Begravd 27 september 1635 i Ås, Västerlösa sn. Gift med föregående ana. (Barn 508, Far 2034)

1020 mm mm mm mf f
Henrik Olofsson Kuuf. Hinrich Olufson Kuuff. Död i november 1670 (1:a liv). Begravd 5 februari 1671 i Vreta Kloster sn.
Kapten vid Östgöta infanteriregemente. Fänrik vid Arvid Åhls kompani 1631, 1633-38, vid Johan Stuarts 1631, vid Klas Sanders 1638. Löjtnant 1642, kaptenlöjtnant 1644-54, benämnes "kapten på överstens kompani" 1650-54, kapten 1655 till sin död. Gjorde tjänst som major i Elbing 1659 och i Stockholm 1660. Hade vid sin död varit i tjänst i 60 år.
Levde i Södra Torp, Vreta Kloster sn. Fick i donation S Torp, Vreta Kloster sn. ägde dessutom Årestad, Björkeberg sn. ägde tydligen även ½ mtl krono Mannebo, Skeda sn (för högt mantalssatt tycker han i dombok Hanekind hd 1661 ST.
Sammandrag av "Affräckningh medh Maioren Sahl: Hinrich Olufson Kuuff För giordh Tienst Under Östergiötlandz Cavall": 1654 Kaptenlöjtnants lön under överstens vb Salomon von Sackens kompani... 47.28.9 4/5 1655 Sammaledes 1656 Kaptens lön... 98.28.9 3/5 1657-1660 dito 1661 Lön... 99.8.9 3/5 1662 Lön... 100.-.9 3/5 1663 Dito 1664 Lön... 99.27.9 3/5 1665 Dito 1654-1665 räknas ner från 1091.15.8 1/5 daler smt till 909.18.2 5/6. 1666 Lön 97.27.9 3/5 1667 Lön 98.27.9 3/5 1668 Lön 98.28.9 3/5 1669 Dito 1670 Befinnes han i november igenom döden avgången, och bör alltså efter kunglig krigskollegiums resolution hans efterlämnade barn, njuta denna årslön... 98.28.9 3/5 Gift med efterföljande ana. (Barn 510)

1021 mm mm mm mf m
Maria Eriksdotter. (domb Gull 1649 VT, p 623 bl a). Död Dom 2? p Trin 1668 i S Torp, Vreta Kloster sn (bg?). Edle och manhafftige Hr Majorens Hindrich Olufs Kuufz K Hustru uti Söder Torp dhen fordom? Ehrborna gudfruchtige och mycket dygderika matronan H Maria Erikzdotter."
Levde i Södra Torp, Vreta Kloster sn.
Ur Gullbergs härads dombok:
1649 10/2, s 623: Presenterade sig kapten Hindrich Olssons hustru h Maria i Torp, och nu som tillförne tilltalar och klandrar Anders Joensson i Hakery skattegård, om en halvåtting jord därsammastädes, hon efter sin salig morfader Ingemar i Torp fordom länsman i Gullbergs härad, skulle vara berättigad till. Hennes moder h Kirstin i Åhresta. Icke mindre denna sak är 1647 5/5 här på tinget... och se även 19/6, då kaptenen var till Tyskland kommenderad... men av de skäl och orsaker näml den långa hävden Anders Jonesson har och fast häradsdom 1600 in april. Anders brukar två tredingar eller twädelen av bemälte skattegård och säger sig ha köpt bemäste twädelar som kallas två åttingar jord av salig Peder Ingemarsson i Åhs, och Måns Joensson i Hakery för 160 lod silver... änkan h Kirstin att hon hade utan hennes fars sal länsmannens vetskap givit hans broderson Håkon Ollsson i Sjögesta sex svenska slagna daler för den halvåtting han på sin faders vägnar var arvtagen till varför det icke fanns i fästan omrört.
Håkan Olsson lever "gammall man", då framkom h Karin i Skogh knektänka, och h Brita i Pärstorp som har en sjuklig man, att deras fader Peer Ingemarsson i Åhs som fästan förmäler en broderlott skulle sålt hava för 100 lod silver, och han icke halvparten av förberde värde hade bekommit, utan allenast 45 lod silver, två kor, en årsgammal stut, en svart gammal häst, en bössa, två grytor om 1 ½ Ib, en halv spann korn, kött och fläsk pass 1 Ib...
Per reste sen till Ryssland som soldat i sju år och klandrade Anders när han kom tillbaka. Per Ingemarssons "stallbroder" i Ryssland danneman Peer Ersson i Hedha pass sina 70 år vittnar. Per är död.
Måns Jonsson belangande om vilken fästan förmäler, ska ha sålt en systerlott det var hans styvbarns mödernejord, en treding av hela gården den han dock hade pantsatt Joen Andersson i Marsåhs 26 år, den hans styvson Anders Nilsson i Hakery för 12 tunnor korn och 20 lod silver inlöst efter det var hans mödernes och arvingejord, den han roligen brukat och hävdat över 46 år, allt sedan han den inlöst.
Anders Joensson har inte gett något till salig Ingemar, och har h Maria och h Kerstin där någon halv åtting...de äldsta i nämnden vittnar: att salig Ingemar skulle inlösa Hakeryd skattegård "strax eher effter bran Torp alldeles j grundh, och tå tillijka desse och andre månge Documenter, J thet war Ingemar siuk, lågh itt åhr på Sängen och blef sedan dödh". Gift med föregående ana. (Barn 510, Far 2042, Mor 2043)

Generation X

1388 fm fm mf mm ff
Börje. Kronobonde, nämndeman 1590, -1627, häradsdomare senare åren.
Levde i Ingebo, Skeda sn -1590-1627-.
Ur Hanekinds härads domböcker:
1590 13/5: Nämndeman bl a Birge i Jngebo.
1627 23/1: Nämndeman (häradsdomare) Byrge i Ingeboa... (ej 1628). (Barn 694)

1404 fm fm mm mm ff
Johannes Andreae Linderosensis. Född 1550 i Linderås sn (eHm). Död 1600 i Säby sn.
Kyrkoherde i Säby 1577-1600, prost. Student i Uppsala 1570, prästvigd 1572, hovpred hos Johan III 1576. Underskrev Uppsala möte 1593. Gift med efterföljande ana. (Barn 702, Far 2808, Mor 2809)

1405 fm fm mm mm fm
Margareta Thorin. Levde i Säby sn. Gift med föregående ana. (Barn 702, Far 2810, Mor 2811)

1406 fm fm mm mm mf
Olaus Simonis Clarevallensis. Olaus Simonis Luth /1598/, Helsing /1599/, senare Cornukindius /ur PHT 1930;64-65/. Född 1560 i Simmarbo, Ljusdal sn (eHm Setterdahl, eRudelius, gravsten). Enligt inlaga i SoH 1993:2 anser Lars Hasselblad att Olof är en ännu ouppmärksammad ättelägg av släkten Luth från Ljusdal i Hälsingland. "Enligt Gillingstam /i SBL om Luth/ är skattebonden Jon Luth (d tidigast år 1565) i Yg i Ljusdal, hälsingesläkten Luths stamfar. Han efterträddes på gården av Simon (d tidigast 1585) som med största sannolikhet var far till den ovan presenterade Olaus Simonis". Jag har satt det så här och det verkar övertygande.
Död 8 oktober 1639 i Horn sn. Begravd i den gamla kyrkan i Horn. Sten mitt för altaret.
Kyrkoherde i Horn 1593-1639, kontraktsprost 1606. Prästvigd 1587, hovpred hos prinsessan Anna (dtr t Johan III) under hennes vistelse i Polen, dit han utreste 1588 i sällskap med sändebudet Erik Turesson Bielke. Återkom till Sverige 1592. Underskrev Uppsala möte 1593 och underskrev riksdagsbeslutet i Örebro 1610 23/12. Gift med efterföljande ana. (Barn 703, Far 2812)

1407 fm fm mm mm mm
Margareta Eriksdotter. Jag har satt Margareta som dotter till Erik XIV även om det inte är säkert fastlagt... se nedan...
Död 11 november 1618 i Horn sn (Hm Setterdahl, diverse). Begravd 18 november 1618 i Hycklinge (SoH 1993:2;356).
Enligt olika senare skrifter dotter till konung Erik XIV (i någon anges modern vara en till namnet okänd öländsk bondkvinna). Det hänvisas till en notis i Horns C:1 som då fanns, men som nu är brunnen, där det ska stå att hon är dotter till Erik XIV.
Ur PHT 1930: "År 1618 den 11 Nov. afsomnade Hustru Margaretha Eriksdotter, Pastoris Olai Simonis första uti Horn hustru och den 19:de jordades uti Hycklinge Kyrkio af Herr Jon Petri. Archi: P:posito Lincopensium. In margine notatur hancce feminam fuisse Erici XIV, Regis Sv. filiam, natam sub patris juvenili aetate, incolentis Borkholm.". I biskop Prytz likpredikan över biskopinnan Enander sägs dock att Margareta är dotter till en förnämlig kyrkoherde, medan E.M. Fant i De liberis regum naturalibus bestämt uppger att hon är dotter till Erik XIV och Agda Persdotter [ehm].
även Meijer och Granqvist anger i sin "Gustav Vasas avkomlingar" att Margareta är dotter till Erik XIV.
Margaretas Eriksdotter ska [ebp] ha ägt jord i Härna i Hycklinge socken, och kan man nu bara fastslå att det är kronojord som förts över på henne så förefaller det ju mycket mer sannolikt att hon verkligen är dotter till Erik XIV. Gift med föregående ana. (Barn 703, Far 2814)

1456 fm mf mm ff ff
Sven Nilsson Uppgifter om Svens härkomst har jag fått bl a från Olle Elm (som fått hjälp Vivan Jönsson i Helsingborg) samt Bosse Lindwall.
Född o 1557 (80 år enl rot- o utskr-längd 1637), begravd 30/11 1645 i Skördefall, Kisa sn.
Nybyggare, salpetersjudare. Levde i Skördefall, Kisa sn. (Barn 728, Far 2919)

1462 fm mf mm fm mf
Frösten. Bonde i Näs, Kisa sn. Dennes hustru NN dog 18/8 1645 i Näs. (Barn 731)

1464 fm mf mm mf ff
Nils Elfsson. Belagd 1599-1619 (ebp).
Bonde, nämndeman. Levde i Idebo, Malexander sn. (Barn 732, Far 2928)

1468 fm mf mm mm ff
Bengt. Död 1/12 1633 i Månhult, Malexander sn (ebp).
Frälsebonde. Levde i Månhult, Malexander sn -1571-. Gift med efterföljande ana. (Barn 734)

1469 fm mf mm mm fm
NN Jonsdotter Att Bengt i Månhult var gift med en dotter till Jon Amundsson i Svenningeby framgår av ett av de fastebrev som jag råkade hitta i hovrättens arkiv i Jönköping hösten 1997. Amund Jonsson köpte nämligen Svenningeby av sina bröder, systrar och släkt enligt fastebrev av den 3 mars 1618 [Göta hovrätts arkiv EVIA:42:nr 96]. (Barn 734, Far 2938)

1824 mm ff mf ff ff
Bengt Håkansson. Håkansson emtl 1656. Troligen son till en Håkan i Hundekulla.Född o 1568 (tab 68:131..). Begravd 2 april 1662 i Hundekulla, Vånga sn. 94 år gammal.
Levde i Hundekulla, Vånga sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 912)

1825 mm ff mf ff fm
Brita Bengtsdotter. Hette möjligen Björnsdotter /mtl 1656/ och kommer möjligen från Kolstad där det finns en Björn åtm i boskapslängden 1621 [err].Hette hon Bengtsdotter var hon troligen dotter till Bengt Månsson i Kolsta.
Född o 1583 (tab 68:131..). Begravd 10 december 1675 i Hundekulla, Vånga sn. 92 år gammal.Levde i Hundekulla, Vånga sn. Gift med föregående ana. (Barn 912)

1826 mm ff mf ff mf
Per Olofsson. Peder Olsson. Ur tabell 68:551... ärvde efter sin far en skattegård i Boberg... tidigast känd från tiondelängd 1597... senast jordebok 1642.
Skattebonde, nämndeman. Levde i Boberg, Vånga sn -n1597-n1642-. (Barn 913, Far 3652, Mor 3653)

2008 mm mm fm mf ff
Olof Skule. (Barn 1004)

2020 mm mm mf fm ff
Västen Nilsson. Levde i Sya, Sya sn. (Barn 1010)

2033 mm mm mm ff fm
Kerstin. Född o 1557. Begravd 14 november 1637 i Ås, Västerlösa sn. "Bleef Eenn Erligh Gudfruchtigh, from och Dygdesam åldrigh DanneQuinna weed Pass sijne fulle 80 åhr,...Larss Perssonns Moder j Ååss, huilken j Ååss allenast Uthij tuu åhr och något på det tredie warit hade hos sijnom Sonn Uthj hanns Ennklinge tijdh..."
Levde i Ås, Västerlösa sn 1635-död. (Barn 1016)

2034 mm mm mm ff mf
Måns Olofsson. Måns förefaller ha arvejord i Ås skattegård (eftersom han säljer med sina bröder). Dessutom äger han en Dömestad skattegård. Den kan man väl tänka sig att han gift sig till, men det är bara en hypotes. Därför passar det kanske inte så bra att han ska vara son till Olof Andersson i Dömestad skattegård, men det kan ju vara så.
Skattebonde, sexman. Levde i Dömestad, Västerlösa sn -1609-23-v33- (boskapsl, domb 1609ST, äLII). Ej i boskapslängden för 1633, men en Måns Olofsson i Dömestad är dopvittne 1633 17/2 samtidigt som h Marit Nils Tyrssons i Dömestad.
Ur Vifolka härads dombok:
1609vt: Ååsz skattegård en ½ saiting 2:o av Joen Andersson i Marsåås.
1609st s 102: Ååsz gård är nu "lagligen Upbudin och Joen Anderss j Marsås bekom thär nu laga fästo på af Måns Olsson j Dymmesta på sine eigna och sine bröders wegna." (Barn 1017)

2042 mm mm mm mf mf
Erik Olofsson. Född o 1564. Begravd 21 juli 1644 i Årestad, Björkeberg sn.
Bonde. Levde i Årestad, Björkeberg sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 1021)

2043 mm mm mm mf mm
Kristina Ingemarsdotter. Född o 1570 (domb Gull 1649 VT, p 623 m fl). Död 8 februari 1651 i S Torp, Vreta Kloster sn (10/2 enl db för Björkeberg). Begravd 16 februari 1651 i Vreta Kloster sn (db för Björkeberg). "Salig H. Christina Erich Oluffzons Effterleffwerska i Årestaa, bleff dödh /aff Enn Hefftig blodesoot/ hoos sijn dotter i Södretorp then 10 Februarij och begraffuen j wreta Klöster kyrkios högkorr then 16 Februarij..."
Levde i Årestad, Björkeberg sn. Gift med föregående ana. (Barn 1021, Far 4086)

Generation XI

2808 fm fm mm mm ff f
Andreas Johannis. Död 1560 i Linderås sn (eHm Håhl).
Kyrkoherde i Linderås 1542-60. Levde i Linderås sn. Gift med efterföljande ana. (Barn 1404)

2809 fm fm mm mm ff m
Anna Jonsdotter. Rådmansdotter från Nya Lödöse, Västergötland (ehm).Levde i Linderås sn. Gift med föregående ana. (Barn 1404)

2810 fm fm mm mm fm f
Nicolaus Thoreri. Född 1539 i Vadstena (eHm Setterdahl). Död 1606 i Risinge sn.
Kollega i Vadstena 1560, prästvigd 1564, underskrev Uppsala möte 1593. Kyrkoherde i Risinge 1566-1606, prost 1604. Gift med efterföljande ana. (Barn 1405)

2811 fm fm mm mm fm m
Anna Olofsdotter. Borgmästardotter från Vadstena (eHm Setterdahl). Levde i Vadstena. Gift med föregående ana. (Barn 1405)

2812 fm fm mm mm mf f
Simon Jonsson Luth. Död tidigast 1585. Skattebonde i Yg, Ljusdal sn. Se SBL om släkten Luth (av Gillingstam).

2814 fm fm mm mm mm f
Erik XIV Konung av Sverige. Född 13 december 1533 i Stockholm. Död 26 februari 1577 i Örbyhus, Vendel sn. Konung av Sverige. Att han är far till Margareta Eriksdotter är inte helt säkert, men det kan mycket väl vara så. (Barn 1407, Far 5628, Mor 5629)

2912 fm mf mm ff ff f
Nils Död 1612 i Fagerhult, Kisa sn [testamentspengar].
Bonde i Fagerhult. Nils hustru dog också 1612 i Fagerhult enl testamentspengar.

2928 fm mf mm mf ff f
Elf. Levde ännu 1571 (äLI). Bonde. Levde i Idebo, Malexander sn. (Barn 1464)

2938 fm mf mm mm fm f
Jon Amundsson Bonde i Svenningeby, N Vi sn.
Enl fastebrev av den 9 oktober 1587 [Göta hovrätts arkiv EVIA:42:nr 96] köpte Joen Amundsson Svenningeby av [sina bröder] Lasse Ammunsson i Suanö [Svana], N Vi sn, och Peer Ammunsson i Storarp, Tidersrums sn. (Barn 1469, Far 5876).

3652 mm ff mf ff mf f
Olof Persson [domb] eller Pålsson [eRetzius]. Länsman, nämndeman, skattebonde. Levde i Sunkerstad, Vånga sn. Levde i Boberg, Vånga sn.
Ur tabell 68:89: Av Risinge dombok... framgår att Israel Hanssons (tabell 68:87) farfars far, Olof Persson, var ägare till Bobergs by, bestående av 2 skattehemman, samt till Sunkerstad, bestående av 1 skattehemman. Olof hade enl. samma källa 3 söner, Påvel, Peder och Carl. Olof Persson är trol. den Oluff i Sunckerstada, som satt i nämnden 11.9.1559 vid skatteläggning för årliga räntan... och länsmannen Olof i Sunkersta, som 1567 lämnade en redovisning (skattelängd KA) och samma år finns i jb. Oloff i Sunkersta skattade för 50 lod silver 1571 vid älvsborgs lösen (KA). 1582 (jb) bodde hans son Påvel i Sunkersta under det att Olof bodde i Boberg. 1592 (jb) bodde hans änka h Ramborg (se VT 1590 2/5) i Boberg, och hon var kvar där 1604, 1622, men 1636, 1639 och 1650 bodde deras son Carl på samma gård. Gift med efterföljande ana. (Barn 1826)

3653 mm ff mf ff mf m
Ramborg. Se maken. Levde i Boberg, Vånga sn. Gift med föregående ana. (Barn 1826)

4086 mm mm mm mf mm f
Ingemar Olofsson. Att Ingemar heter Olofsson framgår av lagmansting 1607 21/7 (Göta hovrätt EVIIcc:1), där länsmannen i Gullbergs härad Ingemar Oluffzon kom för rätten.
Länsman i Gullbergs hd -1607-1619-. Levde i Södra Torp, Vreta Kloster sn -1578?-1625- (domb Gull 1625).
I ett brev från 12/11 1578 från Hogenshildt Bielke, ger han länsmannen Ingemar Håkansson i Torp i uppdrag att låta täcka rum och våningar i Vreta Kloster [Curman S och Landberg E, Sveriges kyrkor, Östergötland, Band II, Vreta Kloster kyrka, Stockholm 1935]. Jag har ännu inte haft möjlighet att studera detta närmare. (Barn 2043)

Generation XII

5624 fm fm mm mm mf f
Jon. Död tidigast 1565. Skattebonde i Yg, Ljusdal sn. Se SBL om släkten Luth (av Gillingstam).

5628 fm fm mm mm mm ff
Gustav I Konung av Sverige. Född 1495, 1496 eller 1497 (se bl a SvA 137:1 av Gillingstam för en översikt över hans anor). Död 29 september 1560 i Stockholm. Gift 24 september 1531 i Stockholm med efterföljande ana. (Barn 2814)

5629 fm fm mm mm mm fm
Katarina av Sachsen-Lauenburg. Anor till henne kan bl a återfinnas i "Europäische Stammtafeln, Neue Folge, band I-XV, 1980-1993.
Född 1513 i Ratzeburg. Död 23 september 1535 i Stockholm. Gift 24 september 1531 i Stockholm med föregående ana. (Barn 2814)

5876 fm mf mm mm fm ff
Amund Jonsson Bonde i Svenningeby, N Vi sn.
Enligt salubrev av den 29 augusti 1559 [Göta hovrätts arkiv EVIA:42:nr 96] köpte Amund Jonsson Svenningeby av Arner? Staffansson i Dal, Krokshult sn.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button