erland ringborg webbI sin ledare i nummer 118 av Diskulogen diskuterar DIS-ordföranden Daniel Berglund borttagandet av avgifter på Riksarkivet/SVAR:s digitaliserade material. Han kritiserar förbundet för att inte ha tagit hänsyn till att reformen kan "slå undan benen" på Arkiv Digital. Men tyvärr väljer Daniel Berglund då att helt bortse från den diskussion som fördes och det beslut som fattades i denna fråga vid förbundsstämman i augusti.

I en motion till stämman hade DIS föreslagit att förbundet skulle verka för att SVAR ska ha kvar avgifter för mera etablerade släktforskare, detta för att underhålla en konkurrens med Arkiv Digital. Men regeringen är inriktad på att alla myndigheters digitala material ska bli fritt tillgängligt, och i detta läge bedömde vi från förbundsstyrelsens sida att det skulle vara omöjligt att hävda en särskild betalningsordning för vissa släktforskare.

Samtidigt är vi givetvis medvetna om den roll Arkiv Digital spelar för släktforskningen i dag och om vikten av att företaget kan fortsätta och utveckla sin verksamhet även i det nya läget. På mitt förslag beslöt därför en enig förbundsstämma - inklusive Daniel Berglund - att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i motionens anda följa utvecklingen i ljuset av regeringens - då ännu inte presenterade - förslag. Och det kommer vi förvisso att göra, i diskussioner med både Riksarkivet och Arkiv Digital!

Erland Ringborg, styrelseordförande Sveriges Släktforskarförbund

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button