Sveriges dödbok 1901-2009

Datumen blir avklippta när jag fått en sökträff?
Om man inte ser de sista siffrorna i datumet beror det på att textstorleken i Windows-inställningarna är ställd på 125%…

Om man inte ser de sista siffrorna i datumet beror det på att textstorleken i Windows-inställningarna är ställd på 125% vilket gör att texten "sväller" utanför program-rutan. På Windows 7 och Windows 8 löser man detta genom att gå till kontrollpanenel -> Teckensnitt -> Ändra teckenstorlek -> och sedan väljer "Mindre - 100% (standard)".

Min mormor avled 1951 och står som "Änka (1914)", men det var då hon gifte sig!
Det förekommer hos ett antal poster, företrädesvis för de som är avlidna 1950 och 1951, att det angivna årtalet när…

Det förekommer hos ett antal poster, företrädesvis för de som är avlidna 1950 och 1951, att det angivna årtalet när en person blir änka/änkling avser vigselåret, medan däremot civilståndet är rätt angivet. Man ska alltså tolka uppgiften som att hon gifte sig 1914, men vid dödsfallet är änka. Sunda förnuftet är ofta en god hjälp där även om det naturligtvis teoretiskt kan vara en korrekt uppgift. Skicka gärna rättelse där det korrekta förhållandet är känt.

Jag saknar en person som avled 1965.
Det ursprungliga källmaterialet för avlidna före 1970 är hålkort, som bara innehåller numeriska uppgifter om de avlidna, således inga namn.…

Det ursprungliga källmaterialet för avlidna före 1970 är hålkort, som bara innehåller numeriska uppgifter om de avlidna, således inga namn.

Sedan 2002 har dock projektet Namn åt de döda arbetat för att komplettera de namnlösa posterna med namn, adress och födelseförsamlingar. Det projektet är nu avslutat, men det finns en liten rest på några tusen personer (under 0,1 % av hela innehållet) som fortfarande saknar namn, så risken att inte få en träff finns ännu kvar, även om den är mycket liten. Om så skulle inträffa, sök på uppgifter som finns i det materialet, som födelsedatum, döddatum eller dödförsamling (känd senaste boendeort).

Jag har hittat en person som står som född i ett land, men i själva verket är han född i ett annat.
Olika myndigheter har använt olika landskoder vilket gör att det finns dubbleringar mellan svensk och internationell landskodlista. Detta problem uppmärksammades…

Olika myndigheter har använt olika landskoder vilket gör att det finns dubbleringar mellan svensk och internationell landskodlista. Detta problem uppmärksammades i version 3 av CDn och bör vara åtgärdat nu. Skulle någon översättning fortfarande ha blivit fel tar vi tacksamt emot rättelse till det.

Min mor har fel födelseförsamling! Vad beror det på?
Om hon är född före 1947 är det den fysiska nedkomstplatsen som anges. Efter 1947 är det den församling där…

Om hon är född före 1947 är det den fysiska nedkomstplatsen som anges. Efter 1947 är det den församling där modern är skriven som gäller. Detta betyder att de som är födda före 1947 kan ha församlingen där det BB ligger som de är födda på angiven som födelseförsamling.

Jag har hittat en person som har en kommentar om avvikande personnummer eller döddatum! Vilket är korrekt?
I de olika källmaterialen har det hänt att nyckeldata för en person skiljer sig. Det pågår ett kontinuerligt arbete att…

I de olika källmaterialen har det hänt att nyckeldata för en person skiljer sig. Det pågår ett kontinuerligt arbete att identifiera vad som är rätt, men där så ännu inte hunnit göras kan det finnas en kommentar om det i posten.
Då får man söka efter den korrekta uppgiften på annat håll, där kyrkoarkivens födelse- och dödböcker som grundtips är de säkraste källorna.

Jag kan komplettera en person med uppgifter. Hur ska jag meddela det?
Klicka på knappen RÄTTA... Därunder finns ett formulär som kan mejlas, antingen direkt från programmet eller via ditt e-postprogram, se…

Klicka på knappen RÄTTA... Därunder finns ett formulär som kan mejlas, antingen direkt från programmet eller via ditt e-postprogram, se också instruktionerna i hjälptexten (under det blå frågetecknet).

Om du inte har ett e-postprogram kan du även skicka dina rättelser till dodbok@genealogi.se.

Om du vill komplettera med en saknad födelseförsamling eller ett civilståndsdatum, kolla först så de andra som avlidit samma år i den församlingen har de uppgifterna inskrivna. Annars är det en typ av kompletteringar som kommer att göras församlingsvis när någon frivillig anmäler sig.

Andra typer av kompletteringar tas tacksamt emot. OBS! Glöm inte att ange källan till dina uppgifter!

Jag får beskedet Access violation...!
Den vanligaste är orsaken är att du har Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8 och har installerat i mappen…

Den vanligaste är orsaken är att du har Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8 och har installerat i mappen "Program". De nyare Windows-versionerna föredrar att man installerar i mappen "Program Files" eller helt enkelt skapar en egen mapp direkt under C:\, exempelvis c:\Dodbok5\. Avinstallera/radera programmet och installera om med den korrekta sökvägen.

Jag får ingen träff alls på någon sökning!
1. Det kan bero på att du gjort en cd-installation istället för att installera hela programmet på hårddisken.Kontrollera enhetsbokstaven under…

1. Det kan bero på att du gjort en cd-installation istället för att installera hela programmet på hårddisken.
Kontrollera enhetsbokstaven under "Den här datorn" där CD-läsaren anges med CD-symbol och texten "Sveriges dödbok 1901 - 2009" med enhetsbokstaven inom parentes efter, vanligtvis "(D:)", men det är när annan bokstav valts i datorns konfiguration som problem kan uppstå. När installationen, efter att alla filer kopierats ner på hårddisken, begär enhetsbokstav för CD-läsaren skriver du alltså in den aktuella om den inte är "D:" innan installationen avslutas.

2. Du fyller i för många sökbegrepp på en gång. Skriv in så få sökbegrepp som möjligt initialt, så är chansen större att den du söker finns med bland träffarna. Sedan kan du stegvis öka sökbegreppen tills du når det resultat du söker.

Vissa antivirusprogram varnar för just den här filen, men den innehåller naturligtvis inget virus. Man kan lika gärna bara radera mappen på hårddisken som dödboken är installerad i utan att det medför några komplikationer i övrigt. Ett annat alternativ är att man väljer att stänga av antivirusprogrammet före avinstallationen.

Hur installerar man om man har en Appledator?
För att kunna använda Sveriges Släktforskarförbunds skivor på Mac behöver man programvara som gör detta möjligt. Läs mer här: http://support.apple.com/kb/HT1461?viewlocale=sv_SE

För att kunna använda Sveriges Släktforskarförbunds skivor på Mac behöver man programvara som gör detta möjligt. Läs mer här: http://support.apple.com/kb/HT1461?viewlocale=sv_SE

Funkar alla cd-skivorna även i Windows 8?
Alla skivor utom första upplagan av "Svenska ortnamn 1999" är testade och fungerar på Windows 8. Vi brukar rekommendera att…

Alla skivor utom första upplagan av "Svenska ortnamn 1999" är testade och fungerar på Windows 8. Vi brukar rekommendera att man tar hjälp av de installationsmanualer som finns att hämta här.

Vad är det för fel när det står: Access violation at adress 0046F95 in module 'sdb5.exe'. Read of adress 00000030
Den vanligaste är orsaken är att du har Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8 och har installerat i mappen…

Den vanligaste är orsaken är att du har Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8 och har installerat i mappen "Program". De nyare Windows-versionerna föredrar att man installerar i mappen "Program Files" eller helt enkelt skapar en egen mapp direkt under C:\, exempelvis c:\Dodbok5\. Avinstallera/radera programmet och installera om med den korrekta sökvägen.

Jag har ingen sök-knapp?
På vissa datorer blir programfönstret större än vad din bildskärm är. För att få fram sök-knappen dubbelklicka på programmets fönsterlist…

På vissa datorer blir programfönstret större än vad din bildskärm är. För att få fram sök-knappen dubbelklicka på programmets fönsterlist längst upp så förminskas fönstret och knapparna längst ned kommer fram.