Sveriges befolkning 1980

Jag har ingen sök-knapp?
På vissa datorer blir programfönstret större än vad din bildskärm är. För att få fram sök-knappen dubbelklicka på programmets fönsterlist…

På vissa datorer blir programfönstret större än vad din bildskärm är. För att få fram sök-knappen dubbelklicka på programmets fönsterlist längst upp så förminskas fönstret och knapparna längst ned kommer fram.

Kan man köra Sveriges befolkning 1980 på en Mac?
Nyare utgåvor av Sveriges befolkning 1980 har stöd för Mac OS upp till version Mojave 10.14.6. Mac-stöd framgår på omslaget…

Nyare utgåvor av Sveriges befolkning 1980 har stöd för Mac OS upp till version Mojave 10.14.6. Mac-stöd framgår på omslaget på ditt exemplar. Observera att Sveriges befolkning 1980 inte fungerar på Mac OS Catalina.

Jag har fått många träffar vid sökning på Samma adress/fastighet. Kan jag skriva ut bara en familj?
Det finns ingen koppling familjevis i programmet eftersom många av de som finns med lever idag och det skulle uppfattas…

Det finns ingen koppling familjevis i programmet eftersom många av de som finns med lever idag och det skulle uppfattas som en känslig uppgift. Däremot kan du skriva ut exempelvis alla med ett särskilt efternamn genom att välja ut de posterna i utskriftsfönstret. Om namnet "Jansson" förekommer på positionerna 19-22 i träffbilden i söktabellen till vänster väljer du intervallet 19 - 22 i utskriftsfönstret och får då bara med dessa personer i utskriften.

Varför gäller inte CDn samma år för hela landet? Min kusin som flyttade till Göteborg 1980 finns därför inte med på CDn!
För Göteborgs och Bohus län saknas materialet för 1981 års mantalslängd, dvs det utdrag som skulle ske 1 november 1980.…

För Göteborgs och Bohus län saknas materialet för 1981 års mantalslängd, dvs det utdrag som skulle ske 1 november 1980. Därför har både 1982 och 1980 års mantalslängd använts, för att fånga upp de som bodde i det länet. Det här fallet visade sig dock vara speciellt eftersom han flyttade igen inom ett år och därför inte heller finns med i mantalslängden för Göteborgs och Bohus län 1982.

Detta ger också konsekvensen att vissa personer kan finnas med två gånger. Det är dock ett mindre problem.

Jag saknar en Back-knapp. Varför finns ingen sådan?
Det visade sig komplicerat att lägga in den funktionen, men man kan få nästan samma funktion ändå. En vanlig sökmodell…

Det visade sig komplicerat att lägga in den funktionen, men man kan få nästan samma funktion ändå.

En vanlig sökmodell är att man väljer ett efternamn och sedan klickar på Samma adress för att se familjestrukturen för den valda personen. Sedan vill man gå tillbaka till det ursprungliga sökresultatet, och då klickar man bara först på SÖK och sedan SÖK! i sökfönstret så får man samma resultat. Två tryckningar i stället för en alltså.

Jag hittade en avlägsen släkting som inte har någon födelseförsamling angiven. Hur ska jag hitta den?
Personen är troligen född utomlands. Eftersom materialet till två tredjedelar innehåller personer som lever i Sverige idag fanns vissa restriktioner…

Personen är troligen född utomlands. Eftersom materialet till två tredjedelar innehåller personer som lever i Sverige idag fanns vissa restriktioner när informationen begärdes ut från Riksarkivet. För födda utomlands ingår ingen uppgift om var någonstans.

Uppgifter om födelseplats kan man i stället få ur kyrkobokföringsmaterialet eller mantalslängder.

Jag får beskedet Access violation...!
1. Det kan bero på att du gjort en cd-installation istället för att installera hela programmet på hårddisken.Kontrollera enhetsbokstaven under…

1. Det kan bero på att du gjort en cd-installation istället för att installera hela programmet på hårddisken.
Kontrollera enhetsbokstaven under "Den här datorn" där CD-läsaren anges med CD-symbol och texten "SveBef80 " med enhetsbokstaven inom parentes efter, vanligtvis "(D:)", men det är när annan bokstav valts i datorns konfiguration som problem kan uppstå. När installationen, efter att alla filer kopierats ner på hårddisken, begär enhetsbokstav för CD-läsaren skriver du alltså in den aktuella om den inte är "D:" innan installationen avslutas.

2. Du fyller i för många sökbegrepp på en gång. Skriv in så få sökbegrepp som möjligt initialt, så är chansen större att den du söker finns med bland träffarna. Sedan kan du stegvis öka sökbegreppen tills du når det resultat du söker.

Prova att rengöra skivan försiktigt för att säkerställa att det inte är damm eller fingeravtryck på "spegelsidan" av skivan. Rengör även läsaren om denna kan vara dammig. Prova skivan i en annan dator för att säkerställa att det är skivan som inte kan läsas.

Uppdatering 1.03 har ett fel som gör att man inte kan använda kryssrutan "Endast i denna ordning".
Testat på Windows XP (32 bitar), Windows 7 (32 och 64 bitar), och Windows 8 (64 bitar). Det fungerar om…

Testat på Windows XP (32 bitar), Windows 7 (32 och 64 bitar), och Windows 8 (64 bitar). Det fungerar om man inte använder kryssrutan.