Sveriges befolkning 1970

Kan man köra Sveriges befolkning 1970 på en Mac?
Nyare utgåvor av Sveriges befolkning 1970 har stöd för Mac OS upp till version Mojave 10.14.6. Mac-stöd framgår på omslaget…

Nyare utgåvor av Sveriges befolkning 1970 har stöd för Mac OS upp till version Mojave 10.14.6. Mac-stöd framgår på omslaget på ditt exemplar. Observera att Sveriges befolkning 1970 inte fungerar på Mac OS Catalina.

Jag har fått många träffar vid sökning på Samma adress/fastighet. Kan jag skriva ut bara en familj?
Det finns ingen koppling familjevis i programmet eftersom många av de som finns med lever idag och det skulle uppfattas…

Det finns ingen koppling familjevis i programmet eftersom många av de som finns med lever idag och det skulle uppfattas som en känslig uppgift. Däremot kan du skriva ut exempelvis alla med ett särskilt efternamn genom att välja ut de posterna i utskriftsfönstret. Om namnet "Jansson" förekommer på positionerna 19-22 i träffbilden i söktabellen till vänster väljer du intervallet 19 - 22 i utskriftsfönstret och får då bara med dessa personer i utskriften.

Varför gäller inte CDn samma år för hela landet? Min moster som flyttade från Västmanland till Örebro 1971 finns därför inte med på CDn!
Vi funderade på om vi skulle välja 1971 i stället för 1970 för att få enhetlighet, men tanken var mer…

Vi funderade på om vi skulle välja 1971 i stället för 1970 för att få enhetlighet, men tanken var mer lockade att få med den äldsta bevarade digitala årgången från 23 av de 24 länen och fick då finna oss i att det 24:e blev ett år yngre.

Detta ger också konsekvensen, vilket ingen tänkte på innan, att vissa personer kan finnas med två gånger, 1971 i Västmanlands län och året innan någon annanstans i Sverige. Tyvärr kan då även motsatsen uppstå, att några inte finns med alls, av samma orsak fast tvärt om.

Jag saknar en Back-knapp. Varför finns ingen sådan?
Det visade sig komplicerat att lägga in den funktionen, men man kan få nästan samma funktion ändå. En vanlig sökmodell…

Det visade sig komplicerat att lägga in den funktionen, men man kan få nästan samma funktion ändå.

En vanlig sökmodell är att man väljer ett efternamn och sedan klickar på Samma adress för att se familjestrukturen för den valda personen. Sedan vill man gå tillbaka till det ursprungliga sökresultatet, och då klickar man bara först på SÖK och sedan SÖK! i sökfönstret så får man samma resultat. Två tryckningar i stället för en alltså.

Jag har ingen sök-knapp?
På vissa datorer blir programfönstret större än vad din bildskärm är. För att få fram sök-knappen dubbelklicka på programmets fönsterlist…

På vissa datorer blir programfönstret större än vad din bildskärm är. För att få fram sök-knappen dubbelklicka på programmets fönsterlist längst upp så förminskas fönstret och knapparna längst ned kommer fram.

Jag hittade en avlägsen släkting som inte har någon födelseförsamling angiven. Hur ska jag hitta den?
Personen är troligen född utomlands. Eftersom materialet till två tredjedelar innehåller personer som lever i Sverige idag fanns vissa restriktioner…

Personen är troligen född utomlands. Eftersom materialet till två tredjedelar innehåller personer som lever i Sverige idag fanns vissa restriktioner när informationen begärdes ut från Riksarkivet. För födda utomlands ingår ingen uppgift om var någonstans.

Uppgifter om födelseplats kan man också få ur kyrkbokföringsmaterialet eller mantalslängder.

Blir datorn slöare när man installerar Sveriges befolkning 1970?
Nej, inte alls! De flesta program som installeras på en dator lägger också in rutiner i det s k Registret,…

Nej, inte alls! De flesta program som installeras på en dator lägger också in rutiner i det s k Registret, en systemfil som håller reda på datorns inställningar. Det betyder att med många program installerade på datorn kan den ta tid att starta och upplevas långsammare än när den var ny.

Sveriges befolkning 1970 har inga sådana rutiner inbyggda. Programmet arbetar helt utan hjälp från Registret, vilket även innebär att eventuell avinstallation blir enkel. Man raderar bara den mapp programmet är installerat i.

Jag får ingen träff alls på någon sökning!
1. Det kan bero på att du gjort en cd-installation istället för att installera hela programmet på hårddisken.Kontrollera enhetsbokstaven under…

1. Det kan bero på att du gjort en cd-installation istället för att installera hela programmet på hårddisken.
Kontrollera enhetsbokstaven under "Den här datorn" där CD-läsaren anges med CD-symbol och texten "SveBef70 " med enhetsbokstaven inom parentes efter, vanligtvis "(D:)", men det är när annan bokstav valts i datorns konfiguration som problem kan uppstå. När installationen, efter att alla filer kopierats ner på hårddisken, begär enhetsbokstav för CD-läsaren skriver du alltså in den aktuella om den inte är "D:" innan installationen avslutas.

2. Du fyller i för många sökbegrepp på en gång. Skriv in så få sökbegrepp som möjligt initialt, så är chansen större att den du söker finns med bland träffarna. Sedan kan du stegvis öka sökbegreppen tills du når det resultat du söker.

Jag får beskedet Access violation...!
Den vanligaste är orsaken är att du har Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8 och har installerat i mappen…

Den vanligaste är orsaken är att du har Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8 och har installerat i mappen "Program". De nyare Windows-versionerna föredrar att man installerar i mappen "Program Files" eller helt enkelt skapar en egen mapp direkt under C:\, exempelvis c:\Svebef1970\. Avinstallera/radera programmet och installera om med den korrekta sökvägen.