Sveriges befolkning 1900

Kan man köra Sveriges befolkning 1900 på en Mac?
Nyare utgåvor av Sveriges befolkning 1900 har stöd för Mac OS upp till version Mojave 10.14.6. Mac-stöd framgår på omslaget…

Nyare utgåvor av Sveriges befolkning 1900 har stöd för Mac OS upp till version Mojave 10.14.6. Mac-stöd framgår på omslaget på ditt exemplar. Observera att Sveriges befolkning 1900 inte fungerar på Mac OS Catalina.

Jag får beskedet Access violation...!
Den vanligaste är orsaken är att du har Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8 och har installerat i mappen…

Den vanligaste är orsaken är att du har Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8 och har installerat i mappen "Program". De nyare Windows-versionerna föredrar att man installerar i mappen "Program Files" eller helt enkelt skapar en egen mapp direkt under C:\, exempelvis c:\SVEBEF1900\. Avinstallera/radera programmet och installera om med den korrekta sökvägen.

Jag får ingen träff alls på någon sökning!
1. Det kan bero på att du gjort en cd-installation istället för att installera hela programmet på hårddisken.Kontrollera enhetsbokstaven under…

1. Det kan bero på att du gjort en cd-installation istället för att installera hela programmet på hårddisken.
Kontrollera enhetsbokstaven under "Den här datorn" där CD-läsaren anges med CD-symbol och texten "svebef1900" med enhetsbokstaven inom parentes efter, vanligtvis "(D:)", men det är när annan bokstav valts i datorns konfiguration som problem kan uppstå. När installationen, efter att alla filer kopierats ner på hårddisken, begär enhetsbokstav för CD-läsaren skriver du alltså in den aktuella om den inte är "D:" innan installationen avslutas.

2. Du fyller i för många sökbegrepp på en gång. Skriv in så få sökbegrepp som möjligt initialt, så är chansen större att den du söker finns med bland träffarna. Sedan kan du stegvis öka sökbegreppen tills du når det resultat du söker.

Avinstallera programmet och installera om i sin egen mapp direkt under c:\ alternativt välj att installera i mappen "Program Files". Skapas dublettmappar kommer programmet kanske inte att fungera nästa gång du startar om datorn.