Sveriges befolkning 1890

Jag får ingen sök-knapp?
På vissa datorer blir programfönstret större än vad din bildskärm är. För att få fram sök-knappen dubbelklicka på programmets fönsterlist…

På vissa datorer blir programfönstret större än vad din bildskärm är. För att få fram sök-knappen dubbelklicka på programmets fönsterlist längst upp så förminskas fönstret och knapparna längst ned kommer fram.

Kan man köra Sveriges befolkning 1890 på en Mac?
Nyare utgåvor av Sveriges befolkning 1890 har stöd för Mac OS OS upp till version Mojave 10.14.6. Mac-stöd framgår på…

Nyare utgåvor av Sveriges befolkning 1890 har stöd för Mac OS OS upp till version Mojave 10.14.6. Mac-stöd framgår på omslaget på ditt exemplar. Observera att Sveriges befolkning 1890 inte fungerar på Mac OS Catalina.

Blir datorn slöare när man installerar Sveriges befolkning 1890?
Nej, inte alls! De flesta program som installeras på en dator lägger också in rutiner i det s k Registret,…

Nej, inte alls! De flesta program som installeras på en dator lägger också in rutiner i det s k Registret, en systemfil som håller reda på datorns inställningar. Det betyder att med många program installerade på datorn kan den ta tid att starta och upplevas långsammare än när den var ny.

Sveriges befolkning 1890 har inga sådana rutiner inbyggda. Programmet arbetar helt utan hjälp från Registret, vilket även innebär att eventuell avinstallation blir enkel. Man raderar bara den mapp programmet är installerat i.

Jag får beskedet Access violation...!
Den vanligaste är orsaken är att du har Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8 och har installerat i mappen…

Den vanligaste är orsaken är att du har Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8 och har installerat i mappen "Program". De nyare Windows-versionerna föredrar att man installerar i mappen "Program Files" eller helt enkelt skapar en egen mapp direkt under C:\, exempelvis c:\Svbf1890\. Avinstallera/radera programmet och installera om med den korrekta sökvägen.

Jag får ingen träff alls på någon sökning!
1. Det kan bero på att du gjort en cd-installation istället för att installera hela programmet på hårddisken.Kontrollera enhetsbokstaven under…

1. Det kan bero på att du gjort en cd-installation istället för att installera hela programmet på hårddisken.
Kontrollera enhetsbokstaven under "Den här datorn" där CD-läsaren anges med CD-symbol och texten "SVEBEF1890 " med enhetsbokstaven inom parentes efter, vanligtvis "(D:)", men det är när annan bokstav valts i datorns konfiguration som problem kan uppstå. När installationen, efter att alla filer kopierats ner på hårddisken, begär enhetsbokstav för CD-läsaren skriver du alltså in den aktuella om den inte är "D:" innan installationen avslutas.

2. Du fyller i för många sökbegrepp på en gång. Skriv in så få sökbegrepp som möjligt initialt, så är chansen större att den du söker finns med bland träffarna. Sedan kan du stegvis öka sökbegreppen tills du når det resultat du söker.

Varför blir högra fältet svart, det går inte att läsa något där?
Du använder fel inställning i grafiken, 256 färger, det behövs minst High Color (16-bits färg). Ställ om under "Den här…

Du använder fel inställning i grafiken, 256 färger, det behövs minst High Color (16-bits färg). Ställ om under "Den här datorn" > Kontrollpanelen > Bildskärm > Inställningar > Färger, där val kan göras via knappen till höger i fältet med färgvalet.