Rotemannen 2

Vissa bilder laddas inte och meddelandet "Bilden hittades inte - är du uppkopplad på internet?" visas.
Vissa bilder i Rotemannen 2 laddas från Stockholms stadsarkivs hemsida och sedan Rotemannen  2 skapades har sökvägen till bilderna ändrats.…

Vissa bilder i Rotemannen 2 laddas från Stockholms stadsarkivs hemsida och sedan Rotemannen  2 skapades har sökvägen till bilderna ändrats. Detta kan åtgärdas genom att följa dessa steg:

1. Gå till mappen som du har installerat Rotemannen 2 i.

2. Du behöver kunna redigera ini-filen och för detta krävs att du byter ägare till filen till dig själv. Detta gör du genom att:

3. Högerklicka på filen "rotemannen2.ini" och välj egenskaper.
(Visar din dator inte filändelser så är det filen som heter "rotemannen2" och har en ikon som föreställer ett vitt papper med ett kugghjul på.)

4. I Egenskaper väljer flik "Säkerhet" och markera "Användare" i rutan "Grupp- eller användarnamn". Sedan bockar du i "Tillåt" vid "Fullständig behörighet" och klickar OK.

5. Nu när du är ägare till rotemannen2.ini-filen kan du redigera den. Öppna rotemannen2.ini genom att högerklicka och välja "Öppna med" och sedan "Anteckningar".

6. Under raden:

[kataloger] hdbasen=C:\Program Files (x86)\Rotemannen 2\hdbas\

lägger du till:

ssawebb=http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/bildarkiv/egenproducerat/SE-SSA-0032/rotebilder/storbild/

7. Spara filen och stäng.

Nu ska bilderna åter laddas som vanligt.