Rötterbloggen
Rötterbloggen

Vad är ett torp?

Vad är ett torp och vad är en backstuga? Är ett torp större och en backstuga mindre? Är en backstuga ett litet hus ingrävt i en backe? En sådan föreställning är ganska spridd. Här ska jag reda ut begreppen.


Torpet Sörlunda under gården Risen i Sibbarps socken i Halland, numera fritidsbostad åt en tysk familj. Här bodde jag de första fem åren av mitt liv. Eget foto 2016.

Gränsen mellan torp och backstuga är inte glasklar men i princip är ett torp ett mindre hus med odlingsbar mark och en backstuga är ett mindre hus utan odlingsbar mark. Backstugan kallas backstuga för att den står på bar backe, det vill säga utan mark. En liten kålgård kunde höra till backstugan och kanske så mycket mark som vi idag har till en normal villatomt eller ett radhus. Grönsaker odlade backstugusittaren som regel intill hemmet men potatis kunde odlas hos en bonde i byn.

Husen stod på ofri grund. Det var först vid slutet av 1800-talet som torparna fick möjlighet att börja köpa ut sina torp som då kunde bli egna småbruk, bostäder eller sommartorp.

Torpen fanns i flera olika varianter:
1. Kronotorpen var torp på allmänningar i de norra delarna av Sverige och torparen fick betala skatt. Kronotorp uppodlades från 1500-talet och in på 1900-talet.
2. Nybyggen på enskild mark, som är det vanligast förekommande torpet sedan 1700-talet, framför allt i södra och mellersta Sverige. Torparen fick odla upp mark som tillhörde en gård och betalning skedde med dagsverken eller pengar. Någon skatt betalades inte, marken var inte friköpt utan torparen hade bara nyttjanderätt.

Dessutom fanns det undantagstorp, förpantningstorp, bördetorp och soldattorp. Undantagstorpet var ett litet hus, ibland med lite mark att odla, där en gårds ägare fick bo efter försäljningen av gården. Förpantningstorp betalades inte med dagsverken utan med en pant och kontraktet gällde på en bestämd tid som oftast var 49 år. Villkoren för återlösning var svåra och kostsamma så i praktiken blev det oftast på livstid. Bördetorp var torp som avsattes för de arvingar som inte fick ärva gården när man inte ville klyva hemmanet. Soldattorpen byggdes av rotebönderna till rotens knekt, ryttare eller båtsman.

Vid mitten av 1800-talet fanns det ungefär 100 000 torp i Sverige, bebodda av omkring en halv miljon människor, eller en sjundedel av invånarna.

Backstugorna byggdes som regel på en bys allmänning, det vill säga mark som inte odlades av en enskild gård utan i stället kunde vara betesmark för byns kreatur. I Skåne kallades de gatehus. I de flesta fall betalade backstugans boende inte någon hyra för marken och stugan fick man bygga själv eller överta en befintlig stuga.

Det var inte bara de fattiga som bodde i backstugorna, här kunde också hantverkare bo och ibland ganska välbärgade sådana. Så tro inte att det bara var fattigt folk i backstugorna.

Ett torp kunde förvandlas till backstuga om gårdsägaren tog tillbaka torpmarken. En backstuga kunde utvecklas till ett torp om backstugusittaren fick möjlighet att uppodla jord kring stugan. Detta finns det åtskilliga exempel på i husförhörslängderna.

Står det ett T eller ett B i husförhörslängden betyder det som regel torp eller backstuga. Många hus som vi idag skulle kalla villor kallades förr backstuga och senare lägenhet. Det var hus som bara byggdes för att vara bostad åt till exempel en lönearbetare som inte bodde på sin arbetsplats. Detta blev vanligt under industrialiseringen.

Många backstugor försvann vid laga skiftet, för då togs byns allmänningar bort och byns mark fördelades på de enskilda gårdarna. Den bonde som tilldelades mark där backstugan stod kanske inte ville ha ett hus där eller ville ha ersättning som backstugusittaren inte kunde betala.

Källa till uppgifterna om torp och backstugor är boken Torp, torpare och torpinventeringar utgiven av Sveriges Hembygdsförbund 2015. En mycket intressant bok som berättar om både husen och människorna, torparkontrakten och hur man gör en torpinventering.

Blandade torp och backstugor:


Torp med okänt namn i Östergöl i Älmeboda socken i södra Småland. Eget foto 2012.


Soldattfamiljen utanför soldattorpet Fröset i Hånger socken i Småland. Soldaten hörde till Östbo kompani vid Jönköpings regemente. Fotograf okänd, från Miliseums bildsamling.


Klasatorpet i mitten med sin undantagsstuga till vänster. Torpet ligger i Långasjö socken och det var här Karl Oskar och Kristina bodde i Vilhelm Mobergs utvandrarfilm. Eget foto 2012.


Torp under gården Melltorp, Hova socken i Västergötland. Torparen Carl Olson med sin hustru och barnen Hilding och Ester. Foto: Gustav Heurlin, bild från Nordiska museet.


Torpet Nyhägn under Kilmare i Gladhammars socken. Detta hade jag som sommartorp i några år, 2004-2009. Eget foto 2005.


Torpet Skogen i Borsna i Ryssby socken i västra Småland. Här bodde min svärfars fars familj en tid. Numera verkar det vara en vanlig familjebostad eller en mindre gård. Eget foto 2013.


En backstuga. Dalskogen vid Lysekil 1899. Foto: Hugo Hallgren, bild från Bohusläns museum.


Backstugan Olofstorpsstugan, Herrljunga. Foto: Erik Björnänger, bild från Vänersborgs museum.


Så här kunde en backstuga också se ut. Backstuga vid Storeklev, Västra Tunhem. Foto: Vänersborgs museum.

Fortsätt läs mer
  5996 Träffar
  0 Kommentarer
Taggad i:
5996 Träffar
0 Kommentarer

Hur kunde de bo här?

Många tror att en backstuga var ett litet hus inbyggt i en backe, alltså med någon vägg bestående av jord eller berg. Så var det oftast inte, backstugor var som regel mindre stugor utan odlingsbar mark till. Till skillnad från torpen, där odlingsmark ingick av varierande storlek.

Men det finns ett antal backstugor som faktiskt var inbyggda i jordhögar eller berg. I många fall så små att vi idag knappt kan tro att någon kunnat bo där. En sådan stuga är Singlastugan i Valeryd i Vederslövs socken i södra Småland.


Foto: Jenny Hollander.

Här bodde den siste backstugusittaren Signild Peterdotter tills hon dog 1914. Stugan hette först Hyttan men fick senare namn efter Signild. Vederslövs hembygdsförening håller den i stånd och det finns en informationsskylt intill stugan.

Singlastugan, eller Hyttan, byggdes 1861 av den gifte drängen Jonas Magnus Petersson. Han var född 1810 och gift med Catrina Håkansdotter som föddes 1816 i Kalvsviks socken. En kan ju undra vad som fick dem att flytta till den här lilla stugan när de var i 50-årsåldern? Då var det stampat jordgolv inne, Signild var den som ordnade med brädgolv.


De första som bodde i backstugan Hyttan. Bildkälla: Arkiv Digital, Vederslöv (G) AI:11 (1866-1870) Bild 167 / sid 157 (AID: v20119.b167.s157, NAD: SE/VALA/00409).


Signild Petersdotter utanför sin stuga.


Foto: Jenny Hollander.


Foto: Jenny Hollander.

Johan Magnus dog 1875, hustrun Catrina bodde kvar till sin död 1888. Signild var svägerska till Catrina, gift med hennes bror korpralen i marinen Carl Johan Håkansson Lund. De hade minst tre vuxna barn, två av dem hade emigrerat till Amerika. Carl Johan befann sig i Stockholm och hörde inte av sig. 1890, 1893 och 1894 tog han ut arbetsbetyg till Stockholm och prästen skriver "Borta i Stockholm". Där bodde han på Söder. I och med att de var gifta blev även Signild kyrkobokförd på makens adresser i Stockholm och finns inte i husförhörslängden i backstugan Hyttan efter svägerskans död, trots att hon alltså bor där. Men på hembygdsföreningens informationsskylt berättas om Signild.

Signild försörjde sig på att sticka strumpor, karda ull och spinna. Hon gjorde stugan fin med tapeter och blommor på bordet. Signild var född 1830 i Skatelöv och dog den 31 maj 1914. Hon är då inskriven i Vederlövs kyrkbok men med hemvist i Stockholm och prästen antecknar att attest skickats till Kungsholms församling. Kanske hade hon i början följt med maken till Stockholm och sedan återvänt?

I Vederslövs socken finns ytterligare en liten backstuga kvar, som hembygdsföreningen sköter om. Scrolla ner en bit på sidan.

Det finns fler exempel på backstugor som vi kan ha svårt att se som bostäder. En är stugan där Lasse och Inga Eriksson bodde på Kinnekulle. Deras liv har nu blivit film.

En annan är Lappstenen i Alfta Finnmark, byggd under ett stort stenblock:


Foto: Ingegerd Mickelz.

Källor: Vederslövs och Kalvsviks kyrkoarkiv, Rotemansarkivet, Vederslövs hembygdsförening.

Tack till Jenny Hollander och Ingegerd Mickelz för bilder!

Fortsätt läs mer
  11043 Träffar
  3 Kommentarer
Taggad i:
Senaste kommentarer i detta inlägg
Eva Johansson
Björn Engström har skrivit en kommentar i en släktforskargrupp på Facebook där jag länkat till inlägget, en kommentar som jag tyck... Läs mer
tisdag, 07 mars 2017 16:18
Eva Johansson
Hej V! Som du förstår anade jag att Signhild inte följt med till Stockholm även om det ser ut så i kyrkböckerna. Det är ju ett t... Läs mer
lördag, 16 februari 2019 23:55
11043 Träffar
3 Kommentarer

Bloggare

Ted Rosvall
245 inlägg
Eva Johansson
234 inlägg
Markus Gunshaga
122 inlägg
Mats Ahlgren
68 inlägg
Helena Nordbäck
64 inlägg
Gästbloggare
26 inlägg
Anton Rosendahl
7 inlägg