Rötterbloggen
Rötterbloggen

Vad gör jag om kyrkoarkivet brunnit?

AntonJulius foto
Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv.

Anton Stuxberg var bondson från norra Gotland, född 1849. Han var yngste sonen i familjen och fick studera. Efter examen från Visby Allmänna Läroverk kom han till Uppsala där han doktorerade i zoologi 1875. Det ledde honom till Nordenskiölds expedition med Vega och så småningom till intendent vid Göteborgs Museum. Under sin ungdomstid umgicks han med Strindberg och lär vara förebild för en av personerna i Röda rummet.

I måndags kom vi hem efter en vecka på Gotland. Vi hälsade på min son och hans familj och har hållit oss undan från turisterna. Även om de är färre än vanligt så finns de där.

Min son och sonhustru byggde för några år sedan ett sommarhus i utkanten av Fårösund. Fastighetsbeteckningen är Stux 1: och så ett nummer. Du förstår nog sambandet.

huset
Sonens och sonhustruns hus ligger inbäddat i grönskan i skogsdungen. Den omgivande gården brukas fortfarande. Eget foto.

Stux3
En av de äldre gårdarna i Stux. Eget foto.

Min son har på sin pappas sida anor från Gotland långt tillbaka i historien. Dock inte från Fårösund utan från östra och södra Gotland. Men Gotland är Gotland och alla i familjen älskar den här ön.

Ibland har vi pratat om Stux och jag vet att det är en gammal gård. Innan vi gav oss av hemåt i måndags sa jag till sonen att jag skulle ta reda på lite mer om gården och dem som haft den. Att följa en gård i husförhörslängderna brukar ju inte vara så svårt. Men när jag här om dagen öppnade Bunge sockens kyrkorkiv såg jag att hela kyrkoarkivet förstördes i en brand i Rute prästgård 1871, tillsammans med kyrkböckerna från Rute och Fleringe socknar. Det här har säkert en del av er släktforskare stött på. I min mammas släkt har jag en släktgren från Surteby i Västergötland och där brann det också i mitten av 1800-talet.

Vad gör man som släktforskare då? Häng med så ska vi se vad som finns att leta i.

I kyrkoarkivet finns husförhörslängd, födelsebok, vigselbok och dödbok rekonstruerad från 1860-1870. Det är avskrifter från det som sänts in till SCB. Mantalslängder är givet att söka i, men också bouppteckningar och historiska kartor.

Jag började med laga skifteskartan från 1854. Där hittar jag sonens tomt och kan se vilken av byn Stux gårdar just denna bit mark hörde till då. Enligt kartan fanns det fyra gårdar i byn, benämnda A, B, C och E. Jord märkt D finns också men jag hittar ingen gårdstomt till denna utan bara mark. En av byns fyra gårdar har delats en gång till och nyligen sålts ser jag i protokollet.

Sonens tomt hörde till gård A som då ägdes av nämndemannen och bonden Johannes Stuxberg. Han var far till zoologen Anton Stuxberg och den familjen finns i den rekonstruerade äldsta husförhörslängden.

laga skifte1854 hela
Kartan från laga skiftet, upprättad 1854. Bildkälla: Lantmäteriets historiska kartor.

laga skifte1854 utsnitt
Utsnitt från kartan från laga skiftet, med de fyra Stuxgårdarna. Gården A var Stuxbergs gård. Bildkälla: Lantmäteriets historiska kartor.

lagaskiftesprotokoll
Ur protokollet från laga skiftet 1854. Johannes Stuxberg hade 1/4 mantal.  Bildkälla: Lantmäteriets historiska kartor.

hfl SCB
Den rekonstruerade husförhörslängden. Bildkälla: Arkiv Digital.

Anton hade två bröder, Johannes Lorents som föddes 1832 och Jakob Petter som föddes 1836. Så Anton var sladdbarn. Deras mor hette Anna Maria Erasmidotter Häglund och var född 1806. Äldste brodern Johannes blev lots och bodde då i det växande samhället Fårösund. Mellanbrodern Jakob blev den som tog över gården i Stux. 1860 fanns också pigan Elisabeth Mathilda Ruthberg hos familjen Stuxberg och hon gifte sig sedan med Johannes. Jakob gifte sig med Anna Helena Broman. Framåt i tiden går det ju bra att följa dessa men det har jag inte gjort den här gången.

Bunge socken hör till Gotlands norra häradsrätt. Där finns det tack och lov ett bouppteckningsregister ordnat topografiskt, dvs gårdsvis. Där är det lätt att hitta alla bouppteckningar för folk från Stux. I bouppteckningarna går det att få fram släktsamband eftersom det står vilka arvingarna är.

Registret gäller för tiden 1651-1851. Johannes Stuxberg levde till 1887 och hustrun Anna Maria Erasmidotter Häglund till 1882, så de finns inte med i registret. Och eftersom Johannes hette Stuxberg har vi ingen ledtråd till hans fars namn. I registret finns inte heller någon med namnet Stuxberg så min tanke var att det namnet var taget av nämndemannen. Men det var det inte, det är betydligt äldre än så.

Jag letade mig fram i bouppteckningarna från Stux och i den som gjordes efter bonden Jakob Rasmussons död 1829 finns en son Johannes som då var 18 år. Så rimligtvis är det rätt Johannes. Han hade också en bror som hette Petter och som var tolv år och en syster som hette Brita Lena. Deras mor, den efterlämnade änkan, hette Brita Jakobsdotter. Jakob Rasmusson hade "vådeligen omkommit" och drunknat under överfart i Fårösund. Bouppteckningen gjordes den 19 mars så kanske hade det hänt några veckor tidigare. Grannen Anders Rasmusson Häglund var med på samma färd och drunknade också. Kanske var han bror till bröderna Stuxbergs mor.

I Jakob Rasmussons bouppteckning framgår att hans gård i Stux var på 1/4 mantal. Den hade hustrun Brita Jakobsdotter ärvt och tillsammans hade de löst in Britas syster Annas del av arvegården. Man gjorde skillnad på jord som ärvts och jord som köpts. Tack vare detta får vi veta att det var nämndemannens mor som kom från Stux. Eftersom hon hette Jakobsdotter hette hennes far Jakob. Bland bouppteckningarna finns en från 1797 för bonden Jakob Hansson i Stux. Bland hans efterlevande finns änkan Anna Jakobsdotter, dottern Brita på 19:e året och dottern Anna. Så detta bör rimligtvis vara Brita Jakobsdotters familj, eftersom vi vet att hon ärvt gården i Stux och att hon hade en syster som hette Anna. Fadern Jakob Hansson hade också drunknat och här finns också hans dödsdatum som är den 14 augusti 1797. Då var Brita alltså 18 år och därmed troligen född 1779.

Nu har vi alltså kommit ett par generationer till bakåt i nämndemannens släkt, trots brunna kyrkböcker. Uppgifterna är inte lika fullständiga som i kyrkböckerna men personerna är hittade i alla fall.

I Jakob Hanssons bouppteckning får vi veta lite mer. Fastigheten på 1/4 mantal hade han ärvt till 1/8 och den andra åttondelen hade han köpt av sin hustrus bror coopverdiesjömannen Per Jakobsson Stuxberg. Namnet Stuxberg fanns alltså i nämndemannens mors släkt ett par generationer före honom. Jakob Hansson och Anna Jakobsdotter var ju hans morföräldrar. (En coopverdiesjöman var en sjöman i handelsflottan.)

Mantalslängderna finns digitaliserade fram till 1820 och det året var Jakob Rasmusson en av de fyra bönderna som skattade för 1/4 mantal i Stux. De andra hette Anders Persson, Anders Jonsson och Lars Jacobsson. Några av dem var nog släkt med varandra.

I mantalslängderna finns namn på husbonden i familjen och ibland också på vuxna men hemmavarande söner och döttrar. Däremot namnges sällan hustrun. 1820 finns det också några anteckningar som ger lite mer information, bl a ålder. Då får vi veta att Jakob Rasmusson var 33 år gammal och alltså född omkring 1787. Det står 33/40 i kolumnen för ålder och 40 kan vara hustruns ålder, om min tolkning är rätt. Det stämmer ju bra med Brita Jakobsdotters ålder i hennes fars bouppteckning.

1820 bodde också hans svärföräldrar i familjen. Svärfar hette Jakob och det ser ut som om han skulle vara 47 år men det kan kanske vara en felskrivning. Svärmor var 74 år (antecknat i höger marginal) men hennes namn står inte med. Men vänta nu, hustrun Brita Jakobsdotters far Jakob Hansson var ju död sedan 1797... Hur ligger det här till? Svärmodern, Britas mor Anna Jakobsdotter måste alltså ha gift om sig med en man som också hette Jakob. Hon var ju 74 år gammal (alltså född c:a 1746), kan hon vara omgift med en man som var 47 år? Ja, inte är det omöjligt, större åldersskillnad har jag sett. Det här har jag inget svar på.

mantal1820
Mantalslängden från 1820. Bildkälla: Riksarkivet.

Det jag fått fram är alltså:
Johannes Stuxberg, 1811-1887
Föräldrar:
Jakob Rasmusson, c:a 1787 - 1829
Brita Jakobsdotter, f c:a 1779
Morföräldrar:
Jakob Hansson, död 1797
Anna Jakobsdotter Stuxberg, f c:a 1746

Eller har jag tolkat informationen fel? Mer granskning av uppgifterna behövs.

mantal1796
Mantalslängden 1796, året före Jakob Hanssons död. Här nämns dottern Brita. Bildkälla: Riksarkivet.

På så sätt kan man följa gården bakåt i mantalslängderna och jämföra namn och personer med bouppteckningarna. För att kunna göra det behövs ett register över bouppteckningarna. Kanske är bouppteckningsregistret från Gotlands norra häradsrätt ordnat gårdsvis just för att husförhörslängder saknas, men det vet jag inte. I det här fallet underlättar det betydligt.

Att man hade släktnamnet Stuxberg underlättar så klart också i sökningen i andra register och arkiv. I Svenskt Porträttarkiv finns flera bilder för män med namnet Stuxberg, alla födda i Bunge och släkt med varandra.

JohannesNiklas foto
Lotsförmannen Johannes Nikolaus Albert Stuxberg, sonson till nämndemannen Johannes Stuxberg. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv.

Lars foto
Fyrmästaren Lars Stuxberg, sonson till nämndemannen Johannes Stuxberg. Bildkälla: Svenskt Portättarkiv.

Jag har också sökt i lagfartsboken och där finns Stuxgårdarna men även lagfartsboken är skadad i brand, ser det ut som. En sökning i NAD ger träff på ett mindre gårdsarkiv från Stux. På Hela Gotlands hemsida finns en artikel om gårdsarkivet.

Läser du i domböcker hittar du med all säkerhet mer om den här släkten.

Givetvis har jag också googlat om Stuxberg och Stux. Bland annat kom jag då till Region Gotlands hemsida om Bunge sockens historia och där kan vi läsa att Stux vid mitten av 1600-talet var den största gården i socknen och var då på ett helt mantal. Sedan har den alltså delats i flera brukningsenheter och dessutom har många tomter styckats av, inte bara min sons tomt. En stor del av Fårösunds samhälle har byggts på Stux mark.

Det jag skriver om här är resultatet av en eftermiddags sökning om Stux och familjen Stuxberg. Säkert har jag missat något viktigt och jag kan också ha dragit fel slutsatser men det jag kommit fram till är det jag ser som det mest sannolika. Framför allt vill jag ge dig som i din jakt på släktens historia kommer till ett brunnet eller på annat sätt förstört kyrkoarkiv att hitta andra vägar. Om familjen Stuxberg finns så klart mycket mer att berätta.

Stux1 2
Det här huset tror jag hör till Stuxbergs gård. Om jag inte har misstolkat kartan. Eget foto.

grind
Den gamla gårdsmiljön i Stux. Eget foto.

1890
På Generalstabskartan från 1890 ser vi att Stux var den by som idag utgör en stor del av Fårösunds samhälle. Idag går vägen ner till färjan lite mer rakt men sträckningen i böjen efter kyrkan finns kvar och heter Gamla vägen. Bildkälla: Lantmäteriets historiska kartor.

Vilhelmina "Mina" Bexelius f. Nordsvan
Rida, Rida, R.....
 

Kommentarer 2

Stefan Simander den fredag, 24 juli 2020 08:17

Så korsas då åter våra släktforskningsvägar, utan att någon av oss är direkt släkt med detta själva!

Vad mycket fint du fick fram på en "ettermidda'" och pedagogiskt presenterat som vanligt! Stort TACK!

Jag antar att du vid din googling sett detta, men kan ändå inte låta bli att nämna dessa sidor med mina inlägg i Anbytarforum ifall andra finner detta intressant:

Från boken "Anor och minnen" av Sigurd Örjangård från 1947, finns det ett antal gårdar från Gotland.

Stucks gård

Part 1


Lars Bengtsson äg 1640

son Hans Larsson äg 1694

fosterson Lars Jacobsson f1718

son Per Larsson f 1741

son Anders Persson f 1780

son Anders Andersson f 1808

dotter Maria Magdalena Andersdotter f 1830 gift med Lars Petter Ringbom f 1831

son Anders Petter Wilhelm Ringbom f 1869

son Wilhelm Per Jacob Ringbom f 1912 äg 1947


Stucks gård

Part 2
.

Lars Bengtsson äg 1640

son Rasmus Larsson död före 1668

son Rasmus Hansson ägde 1672

bror Per Hansson äg 1721

son Hans Persson Stuxberg död 1766

son Jacob Hansson Stuxberg f 1752

dotter Brita Jacobsdotter Stuxberg f 1788 gift med Jacob Rasmusson f 1779 död 1829

son Johannes Jacobsson Stuxberg f 1811

son Jacob Petter Stuxberg f 1836

dotter Anna Maria Stuxberg f 1868 gift med Jacob Niclas Norman f 1866

döttrar Juliette Gertrud Helena Norman f 1899 gift med Wilhelm Masrelietz/Masreliez f 1899

Jacobina (Jackie) Lovisa Norman f 1905 gift Danielsson

och Sigrid Birgitta Norman f 1911 gift med Edström


Stucks gård

Part 3


Lars Bengtsson äg 1640

son N N Larsson äg 1660

son Jacob Stucks/Stux äg 1670

bror Per Stucks/Stux äg 1682

dotter Catarina Persdotter f 1676 gift med
Anders Mickelsson död ca 1738

son Mickel Andersson död 1777

son Jacob Mickelsson f ca 1750

dotter Catarina Jacobsdotter död 1821 g m Lars Larson Stenström från Stenstugu död 1797

dotter Catarina Anna Stenström f 1794 g m Jacob Persson f 1807

son Lars Petter Jacobsson f1834

son Jacob Petter Jacobsson f 1861

son Ingvar Anton Oscar Jacobsson f 1901

https://forum.rotter.se/index.php?topic=6452.msg1497044#msg1497044

--------------

Om Stuxberg:

https://forum.rotter.se/index.php?topic=74647.msg1551223#new

Vi ämnar oss till Gotland och Fårösund, så småningom!
Trevlig fortsätt på sommaren!
Stefan Simander, vars namn härstammar från Simunds på Fårö med rötter tillbaka till Broungs i Bunge!

Så korsas då åter våra släktforskningsvägar, utan att någon av oss är direkt släkt med detta själva! :p Vad mycket fint du fick fram på en "ettermidda'" och pedagogiskt presenterat som vanligt! Stort TACK! :) Jag antar att du vid din googling sett detta, men kan ändå inte låta bli att nämna dessa sidor med mina inlägg i Anbytarforum ifall andra finner detta intressant: Från boken [b]"Anor och minnen"[/b] av [b]Sigurd Örjangård[/b] från [b]1947[/b], finns det ett antal gårdar från Gotland. [b]Stucks gård Part 1[/b] Lars Bengtsson äg 1640 son Hans Larsson äg 1694 fosterson Lars Jacobsson f1718 son Per Larsson f 1741 son Anders Persson f 1780 son Anders Andersson f 1808 dotter Maria Magdalena Andersdotter f 1830 gift med Lars Petter Ringbom f 1831 son Anders Petter Wilhelm Ringbom f 1869 son Wilhelm Per Jacob Ringbom f 1912 äg 1947 [b]Stucks gård Part 2[/b]. Lars Bengtsson äg 1640 son Rasmus Larsson död före 1668 son Rasmus Hansson ägde 1672 bror Per Hansson äg 1721 son Hans Persson Stuxberg död 1766 son Jacob Hansson Stuxberg f 1752 dotter Brita Jacobsdotter Stuxberg f 1788 gift med Jacob Rasmusson f 1779 död 1829 son Johannes Jacobsson Stuxberg f 1811 son Jacob Petter Stuxberg f 1836 dotter Anna Maria Stuxberg f 1868 gift med Jacob Niclas Norman f 1866 döttrar Juliette Gertrud Helena Norman f 1899 gift med Wilhelm Masrelietz/Masreliez f 1899 Jacobina (Jackie) Lovisa Norman f 1905 gift Danielsson och Sigrid Birgitta Norman f 1911 gift med Edström [b]Stucks gård Part 3[/b] Lars Bengtsson äg 1640 son N N Larsson äg 1660 son Jacob Stucks/Stux äg 1670 bror Per Stucks/Stux äg 1682 dotter Catarina Persdotter f 1676 gift med Anders Mickelsson död ca 1738 son Mickel Andersson död 1777 son Jacob Mickelsson f ca 1750 dotter Catarina Jacobsdotter död 1821 g m Lars Larson Stenström från Stenstugu död 1797 dotter Catarina Anna Stenström f 1794 g m Jacob Persson f 1807 son Lars Petter Jacobsson f1834 son Jacob Petter Jacobsson f 1861 son Ingvar Anton Oscar Jacobsson f 1901 https://forum.rotter.se/index.php?topic=6452.msg1497044#msg1497044 -------------- Om [b]Stuxberg[/b]: https://forum.rotter.se/index.php?topic=74647.msg1551223#new Vi ämnar oss till Gotland och Fårösund, så småningom! Trevlig fortsätt på sommaren! Stefan Simander, vars namn härstammar från Simunds på Fårö med rötter tillbaka till Broungs i Bunge! :D
Eva Johansson den fredag, 24 juli 2020 10:03

Stefan! Ditt inlägg på Anbytarforum hade jag inte sett och förmodligen för att jag bara googlade på stavningen Stux, inte Stucks. Då hade kanske resultatet blivit mer. Men jag ser i alla fall att jag dragit rätt slutsatser. Vad bra att du lagt in dessa uppgifter och tipsar om boken. Tack!
Det blir ett fint besök på Gotland för er. Gotland är alltid fint. Men håll avstånden vid på- och avstigning av färjan, det var de kritiska momenten.

Stefan! Ditt inlägg på Anbytarforum hade jag inte sett och förmodligen för att jag bara googlade på stavningen Stux, inte Stucks. Då hade kanske resultatet blivit mer. Men jag ser i alla fall att jag dragit rätt slutsatser. Vad bra att du lagt in dessa uppgifter och tipsar om boken. Tack! Det blir ett fint besök på Gotland för er. Gotland är alltid fint. Men håll avstånden vid på- och avstigning av färjan, det var de kritiska momenten.
Redan registrerad? Logga in här
Guest
15 Maj 2021
Om du vill registrera dig, fyll i användarnamn och namnfältet

Captcha bild

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.rotter.se/

Bloggare

Eva Johansson
338 inlägg
Ted Rosvall
250 inlägg
Mats Ahlgren
162 inlägg
Helena Nordbäck
152 inlägg
Markus Gunshaga
122 inlägg
Anton Rosendahl
104 inlägg
Gästbloggare
29 inlägg

Annonser