Rötterbloggen
Rötterbloggen

Gästgivare Per Andersson Forssell Krångfors Skellefteå

Per Andersson Forsell f. 1841 m. s. Anders och hustru Margareta KrångforsPer Andersson Forssell med sonen Anders och hustrun Margareta. Okänd fotograf. Privat bildsamling. Per Andersson "Per Annersa" Forssell föddes i Forsbacka, Skellefteå 1841-09-23 men vid tre års ålder flyttade han med föräldrarna och syskonen till Krångfors. Han var ett av tio barn till bonden Anders Johansson och hans hustru Brita Magdalena Andersdotter. Per vigdes 1868 med Margareta Magdalena Andersdotter f. 1844-04-13 i Krångfors. I äktenskapet föddes fyra barn, tre döttrar och en son. 

Anders Johansson, Pers far, hade i början av 1800-talet inrättat ett gästgiveri i Krångfors. Byggnaden där gästgiveriet höll till, hade ett fint läge, bara ett stenkast ovanför den ståtliga Krångforsen. Innan stambanan byggdes genom Västerbotten på 1890-talet var det inte många som besökte gästgiveriet. Mestadels rörde det sig om jägmästare och kronojägare. Efter stambanans tillkomst blev det fler resande som tog in på gästgiveriet. Stundtals blev det att stå till tjänst både dag och natt. En höstdag var det 40 hästar på gården. Vintertid var skjutslegan 4,08 kr/häst och sommartid 4,60 kr inklusive trilla. En kväll kom fem så kallade "provryttare" med sin packning och ville ha skjuts till Bastuträsk. I hotelliggaren skrev de in sig som "svenska negertruppen". Fem skjutsar gjordes klara, men de ville inte ha fler än fyra och blev aggressiva samt ohövliga. Gästgivaren som hade lagt sig för att sova, väcktes. Med bestämda ord berättade han för resenärerna vilka regler som gällde i skjutsstadgan. Provryttarna gav upp och färdades med fem hästar. Deras förargelse var stor och de visade detta genom att skjuta med revolvrar när ekipaget passerade strax väster om Krångfors. När de kom fram till Bastuträsk vägrade resenärerna att betala för skjutsen, men skjutskarlarna var inga ängsliga herrar. De hotade provryttarna med stryk och att hämta länsman. Då betalade resenärerna vad de var skyldiga. Per Andersson Forsell f. 1841 KrångforsPer Andersson Forssell. Foto: Franke Skellefteå. Privat bildsamling.

Per och brodern Johan övertog det stora föräldrahemmanet. Det delades mellan bröderna som även delade på gästgiveriverksamheten. De hade den vartannat år. Vid böndagshelgen på sommaren ägde ombytet rum. 1898 blev Per Andersson Forssell ensam ägare till gästgiveriet. Entreprenadsumman delades dock fortfarande mellan bröderna. Skjutsen var fördelad på byns tre bönder, som även delade entreprenadsumman lika. Efter Pers hustru Margaretas död 24 april 1892 var det döttrarna Margareta och Emma som ansvarade för värdinneskapet på gästgiveriet. Det berättas om dem hur otroligt tjänstvilliga de var mot besökare och resenärer. I matsalen fanns ständigt framdukat ett digert smörgåsbord med alla tänkbara assietter. Där brukade framför allt handelsresande förse sig med mat. På sommaren var lax en ofta återkommande rätt. Laxen fångades i tinor nere vid Krångforsen. Emellanåt kunde man som mest ha tio laxar i tinorna på morgonen. Vid sekelskiftet var priset för försäljning av lax 25 öre per skålpund (ett skålpund är ungefär 0,43 kilo). Några laxar gavs också bort. "Per Annersa" var närmare bestämt noga med att följa den gamla traditionen att församlingens präster och klockare skulle få var sin lax på sommaren.  

Handelsresenärerna ville alltid ha tillgång till en kanna brännvin. "Per Annersa" blev ofta bjuden på sprit. Han nekade till det och blev därför tillfrågad om han tillhörde någon nykterhetsorganisation. "En karl ska vara nykter ändå", replikerade han. Till sin personal sa han: "Ni ska se till så att folket får det de ska ha av mat, kaffe och spirituosa." När kraftstationen byggdes i Finnfors beställde Skellefteå stad vid ett tillfälle en middag på Krångfors gästgivaregård. Per Andersson Forssell blev tillfrågad vem som ansvarade för gästgiveriet. "Inte vet jag. Kan det vara någon tro? Vet ingen, vet ingen." sa han med tjuvpojksblick i ögat. "Per Annersa" skämtade ofta med folk och tyckte om att skoja med stadsborna. 

Per Andersson Forssell var en duktig hemmansägare. Han var krävande i arbetet men var också väldigt driftig. Hans hem var öppet för samtliga som proklamerade Guds ord. Han själv övade dagligen husandakt. Kyrkobesöken, när man åkte den 2,5 mil långa vägen, var ju fler på den tiden än i dag. Vanligtvis åkte man till julottan och var då tvungen att stiga upp vid klockan 4 på morgonen. Tack vare gästgiverirörelsen blev "Per Annersa" känd i vida kretsar och omtyckt för sitt fryntliga och för sitt humoristiska sinnelag. När järnvägen till Skellefteå invigdes 1912 minskade antalet resenärer till och från Krångfors. Året därefter drogs entreprenaden in och gästgiveriet upphörde men även en tid efter detta fortsatte äldre Skelleftebor att besöka den gamla gården där de upplevt så mycket välbefinnande. 

I Krångfors var "Per Annersa" den som bestämde. Vid häradsrätten i Skellefteå satt han i flertalet år som nämndeman. Samma år som han skulle ha blivit häradsdomare, tvingades han på grund av hälsoskäl att avstå från uppdraget. Under åtskilliga år var han dessutom skiftesgodman. I cirka 15 år var han tillika ledamot i missionsförbundet. Mestadels var "Per Annersa" en vaken karl men under ett möte vid häradsrätten råkade han slumra till. Där pågick en rättslig granskning av ett mål om tjuvfiske och ett ärende om faderskap. Processen om tjuvfisket hade påbörjats när Per somnade och tjuvfiskarens dom avkunnades genast. Därefter tog faderskapsmålet vid samtidigt som "Per Annersa" fortsatte att sova. I samband med faderskapsrättegångens slut frågade domaren de närvarande nämndemännen om eventuellt straff skulle utdömas. Precis då vaknade Per och svarade yrvaket: "Jag yrkar på höga böter och redskapens konfiskering!"

Tisdagen 12 juni 1923 somnade "Per Annersa" in, nästan 82 år gammal. En hedersman av den gamla stammen gick ur tiden. En gladlynt, vänsäll, skojfrisk och godhjärtad människa lämnade jordelivet. Minnet av den gamle gästgivaren i Krångfors levde länge kvar i trakterna och i övriga delar av landet. 

Sitta i kyrkan....
Tre generationer i samma hushåll
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
7 juni 2020
Om du vill registrera dig, fyll i användarnamn och namnfältet

Captcha bild

Bloggare

Eva Johansson
289 inlägg
Ted Rosvall
248 inlägg
Markus Gunshaga
122 inlägg
Mats Ahlgren
113 inlägg
Helena Nordbäck
110 inlägg
Anton Rosendahl
56 inlägg
Gästbloggare
28 inlägg

Annonser