Rötterbloggen
Rötterbloggen

Carl Olov Hedström

Karl Olov HedströmCarl Olov Hedström. Okänd fotograf. Privat bildsamling. Carl Olov "C. O." Hedström föddes 16 augusti 1885 i Holmsvattnet som yngst av sex syskon till mångsysslaren August Salomonsson Hedström, bördig från Ragvaldsträsk och hans hustru Maria Persdotter Norsten, härstammande från Gummarksnoret, Skellefteå. Två av Carl Olovs syskon, systrarna Amanda och Kristina avled i tidiga barnaår (1886 och 1881). 1910 gick de två äldsta systrarna Katarina Augusta och Anna Lovisa bort. Året därpå dog fadern August i sviterna av cancer. Detta var en svår sorg för Carl Olov som saknade sina två systrar och sin pappa. Endast Carl Olov och brodern Per Anton återstod nu i syskonskaran, den sistnämnde övertog föräldrahemmet i Holmsvattnet.

Som barn var C. O. Hedström ganska livfull och hans mor hade det ganska besvärligt att sköta honom, varför hon hade en flicka från byn som hjälpte henne att ta hand om honom. När C. O. skulle börja skolan vid sju års ålder hölls skolan i vinterbyggnaden hos Hedströms i Holmsvattnet. På den tiden fanns endast en så kallad flyttande mindre folkskola. Lärarinnan var ganska kraftig och hade en allvarlig personlighet, hon var duktig på att undervisa. Carl Olovs första skoldag blev ett minne för livet. Lärarinnan hade fått veta av någon att han inte ville börja skolan, därför att lärarinnan var så arg. För detta gav hon honom en luggning och ett slag i huvudet med en bok. Hon ville lära honom att aldrig mer tala illa om henne. Det blev ju fler skoldagar för C. O. och dessa blev bättre för honom. Lärarinnan blev med tiden riktigt snäll mot honom och klasskamraterna var utmärkta.

Våren 1900 konfirmerades C. O. Konfirmationslärare var Albert Markgren. Hedström var under konfirmationsläsningen inneboende hos Isak Berggren på "Körran" (Nordanå) i Skellefteå där han hade det mycket bra. Hedström blev under läsningen sjuk. Sjukdomen kom hastigt, en natt hade han hög feber, läkare, doktor Bergengren tillkallades, skrev ut recept och sade att medicinen genast skulle hämtas på apoteket. Så skedde och läkarens ordination var bra, vilket medförde att sjukdomstiden inte blev långvarig för C. O. Innan det var dags för konfirmationsdagen var Hedström så pass frisk att han kunde delta. Det var palmsöndagen år 1900, 8 april. 134 pojkar konfirmerades samtidigt den dagen. Dessa höll sedan kontakten med varandra och träffades vid olika tillfällen. 1920 hade de första sammankomsten i den gamla sockenstugan, då var även Albert Markgren med. Även åren 1946, 1950 och 1955 samlades den stora skaran till möten.

Sommaren 1901 hade Carl Olov väckt tanken på sin levnadsbana. En julikväll när hans far läste tidningen, såg han en annons om inträdesansökan till Skellefteå landstingsseminarium. Han visade C. O. annonsen och yttrade: "Du borde söka in i seminariet." Han hade vid flera tidigare tillfällen sagt att Carl Olov borde få börja studera. För honom hade studentexamen och prästkallet alltid hägrat, när det gällde valet av yrke, men att bli lärare hade aldrig funnits i hans sinne förut. Tanken, som den praktiska fadern hade uttalat, kom tillbaka för C. O. i hans ensamma stunder och det blev för honom en dröm som skulle bli sann.

Den 23 augusti 1901 hade C. O. Hedström kommit till seminariet i Skellefteå för att tentera. Före tentamen, när ansökan till seminariet skulle inlämnas, gick det upp för Hedström att han var för ung för att komma in på seminariet. Detta påvisade prosten Carl Theodor Åberg, men han rådde ändå Hedström att tentera för att säkrare erhålla inträde året därpå. Det stod i annonsen att inträde vid seminariet kunde vinnas först det år de sökande fyllt 16 år vid kalenderårets början. Detta hade inte C. O. noterat. Seminarielärarinnorna fröken Augusta Saedén och Ida Nordsvan sa att Hedström var välkommen åter att tentera nästa höst. Detta sporrade C. O.

Hösten 1902 inlämnade Hedström ånyo ansökan och vann inträde vid seminariet i Skellefteå. Tentamen lyckades och med stor glädje hörde Carl Olov sitt namn nämnas bland de som vunnit inträde. Det var ju över 100 personer som tenterade, endast 24 blev intagna. Det var dock med blandade känslor som Hedströms arbete vid seminariet började. Det kändes jobbigt för honom att vara borta från barndomshemmet. Längtan blev ibland så kraftig, att han grät i sin ensamhet.

Carl Olovs far August hade beställt helinackordering för sin son för 75 öre per dygn hos handlanden J.P. Lundstedt i Degerbyn. Där fick Hedström dela rum i en vindskammare med Leonard Nyström från Mjövattnet, Burträsk. De båda gick i samma klass vid seminariet. Lundstedts hem var dock inte passande för Hedström varför han redan vid vårterminens början 1903 flyttade till sin andre manlige kamrat, Karl Georg Backman från Aspliden, Byske.

Strax efter pingst 1904 hölls avgångsexamen och eleverna fick sina betyg. Hedströms examensdag var ljus och anledningen till det var att prosten Åberg hade lovat honom att söka samt få den enda lediga plats, som då fanns i Skellefteå skoldistrikt, nämligen Storkågeträsks fasta mindre folkskola.

I början av september hösten 1904 skedde Hedströms resa till Kågeträsk. Fadern skjutsade honom med häst till Bureå, varifrån färden skedde med båt till Skellefteå där bonden Jonas Jonsson från Kågeträsk hämtade honom med häst och vagn. Eleverna i skolan var präktiga och det var inte mindre än 51 barn. Hedström hade fått i uppdrag av prosten Åberg att hålla gudstjänster på söndagarna och även söndagsskola i byn, vilket han gjorde. C. O. tjänstgjorde endast ett år som lärare i Storkågeträsk. Prosten Åberg hade skrivit till honom och bett honom att söka in vid folkskoleseminariet i Härnösand.

Hösten 1905 reste Hedström med båt från Bureå till Härnösand. Hösten året därefter mötte C. O. den kvinna som kom att bli hans första hustru. Det var en söndag i Lutherska bönhuset, där fanns flera avdelningar söndagsskolebarn, som Hedström var ledare för. Lektionen hade precis börjat för Carl Olovs grupp när en åhörare uppenbarade sig. Det var en ung kvinna vid namn Ida Samuelsson född 1885-03-01. Hon hade en söndagsskolegrupp i en annan lokal och skulle börja sin lektion lite senare under dagen. Redan vid första ögonkastet kände Carl Olov och Ida sig dragna till varandra, men de talade inte med varandra om det förrän våren 1908, då de började att sällskapa. Hösten samma år förklarade C. O. och Ida sin kärlek till varandra. Studierna vid folkskoleseminariet gick bra för Hedström och avskedet skedde i början av juni 1909. 6 juni 1909 förlovade Carl Olov sig med Ida. Hösten 1909 erhöll Hedström en tjänst som vikarierande folksskolelärare vid Skråmträsks fasta folkskola. Före Hedström skulle tillträda sin tjänst i Skråmträsk, skulle han fullgöra den andra repetitionsövningen vid infanteriet i Boden. Det var under perioden 31 augusti 1909-1 oktober samma år. Under Carl Olovs tjänstgöring i Boden sköttes undervisningen i skolan i Skråmträsk av en pensionerad lärarinna, Vilma Degerstedt från Degerbyn.

Onsdagen 6 oktober 1909 åkte Hedström till Skråmträsk. Dagen därpå började han sin tjänstgöring som lärare därstädes. 14 augusti 1910 vigdes Carl Olov med sin Ida i Härnösands domkyrka. I nästan sex år tjänstgjorde Hedström som folkskollärare i Skråmträsk. Under dessa år föddes även tre barn i familjen. 1915 utnämndes C. O. till lärare vid Brännans folkskola i Skellefteå, en tjänst som han innehade i 34 år. Lärarbostaden därstädes var uppförd strax innan Hedströms tillträdande. Under tiden på Brännan föddes ytterligare två barn i det Hedströmska hemmet, barnaskaran bestod nu av fem barn. Hösten 1924 stod ett nytt skolhus färdigt på Brännan, nära Klintforsån. Det bestod av sex lärosalar, korridorer, kollegium för lärare, vaktmästarbostad, samlingssal, reservrum i tredje våningen samt badavdelning, tvättstuga, pannrum och slöjdsal i källarvåningen. Hedström var vid denna tid ordförande för byggnadskommitéen för uppförandet av tre skolhus inom församlingen. De två övriga skolhusen var de i Brännfors, Boliden och Medle. En del klasser hade tidigare undervisats i Degerbyn och Stämningsgården bland annat.

Hedströms hustru Ida blev sjuk och avled 9 januari 1927. Detta strax efter att hon blivit mor för sjätte gången. Det var tragiskt för hela familjen men en god vän till Ida blev Carl Olovs nästa hustru Adele Nygren f. 1890-01-24 i Skellefteå, som också var folkskolelärarinna, vigdes med Carl Olov 9 april 1928. Adele hade varit lärare vid Tuvans mindre folkskola och hade även varit vikarierande vid Kyrkobordets folkskola. Makarna fick en dotter tillsammans.

Sedan 1905 hade Carl Olov Hedström varit lekmannapredikant i Skelefteå landsförsamling. 1949 avgick Hedström med pension från sitt jobb som lärare och flyttade till centrala Skellefteå. 1950 hyrde han och hustrun bostad vid F. A. Hedmans hus vid torget. Samma år blev C. O. ordförande i Skellefteå lfs (landets och stiftets största) kyrkobrödrakår. Han tillhörde TR-orden. Under ett antal år var Hedström dessutom ordförande i pensionsnämnden och nedlade ett förtjänstfullt och exemplariskt arbete för ungdomar med nedsatt arbetsförmåga till för dem passande yrkesutbildning. 1955 skulle fastigheten vid torget rivas varför Adele och C. O. flyttade till ett av höghusen på Morön i Skellefteå. Där bodde de till november 1957. Därefter fick de hyra en bostad på Storgatan i staden. 1960 erhöll Hedström Patriotiska sällskapets guldmedalj av första storleken för lång och trogen tjänst som lekmannapredikant i församlingen. Biskop Ivar Hylander överlämnade medaljen. C.O. Hedström har målat altartavlan som finns i Holmsvattnets bönhus, han var nog lite konstnärlig av sig.

Som person var C. O. noggrann, redbar och snäll. Han avled 24 januari 1977, inne på sitt 92:a levnadsår. Hustrun Adele gick bort 8 februari 1968. Mer finns att berätta om C. O. Hedström men det får bli en annan gång.

Mitt första (och kanske största) släktfynd
Jobba hemifrån och bo på jobbet
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
12 Maj 2021
Om du vill registrera dig, fyll i användarnamn och namnfältet

Captcha bild

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.rotter.se/

Bloggare

Eva Johansson
337 inlägg
Ted Rosvall
250 inlägg
Mats Ahlgren
162 inlägg
Helena Nordbäck
152 inlägg
Markus Gunshaga
122 inlägg
Anton Rosendahl
104 inlägg
Gästbloggare
29 inlägg

Annonser