Botanisera i länsmuseernas arkiv

Sockenvisa gårdsinventeringar inklusive underlagen till publicerade rapporter. Lokaltidningsklipp från första halvan av 1900-talet. Etnografiska uppteckningar. Industriarkiv. Massor av äldre fotografier. Personarkiv och gårdsarkiv. Lokalhistoriska samlingar av litteratur.

Det där är exempel på vad som finns i Västmanlands Länsmuseums arkiv här i Västerås. Liknande arkiv finns på alla länsmuseer, även om innehållet varierar en del.

Visste du att länsmuseerna har egna arkiv? Då menar jag arkivhandlingar, inte museiföremål. Jag kände inte till särskilt mycket om detta tidigare men i veckan som gick var vi några släktforskare i Västerås som träffade länsmuseets arkivarie Ivar Klaesson och fick information om det stora arkivet. Han visade oss också en del av arkivbeståndet.

Arkiv är fantastiska. Här står hyllmeter efter hyllmeter med information som inte finns någon annanstans. Allt är tillgängligt för den som vill läsa.

bebyggelseinventering

En bebyggelseinventering från Dingtuna socken, med uppteckning av Bullsta grenadjärtorp och Bjärby soldattorp, som finns i Länsmuseets arkiv.

bebyggelseinventering underlag

I länsmuseets arkiv finns också underlagen till byggnadsinventeringarna, bl a med fotografier.

Asea är ju den stora industrin som för evigt är förknippad med Västerås. Och hos länsmuseet finns arkivhandlingar från Asea från perioden 1883–2005. Det är framför allt fotografier och alla nummer av personaltidningen "Vi Aseater", ända från första numret 1938. Det är många människor som är omnämnda där, i sammanhang på jobbet som de kanske inte talade så mycket om hemma. Ett sådant företagsarkiv är inte givet att det är tillgängligt för alla men alla arkiv som skänkts till länsmuseet är det fritt fram att botanisera i.

vi aseater

Alla årgångar av personaltidningen "V i aseater" finns i arkivet.

VLT

Artiklar från VLT har sorterats topografiskt, dvs utifrån platser och orter.

Att museerna har stora bildsamlingar vet jag sedan länge för många av dessa fotografier finns publicerade på Digitaltmuseum och där har jag under årens lopp gjort många fynd. Där finns både de nationella museernas bilder och länsmuseernas. Har du tur kan du hitta ett gammalt fotografi på en släktgård med släktingarna uppställda framför huset. Eller farfars far stinsen i arbete. Vill du använda en bild till en släktbok så kom ihåg att alltid kontrollera upphovsrätten, information om det finns med i bildens text.

Länsmuseets bilder från Dingtuna socken i Digitaltmuseum.

arkivet

Från länsmuseets arkivrum. Det är en skattkista, tycker jag.

×
Håll dig informerad

När du prenumererar på Rötterbloggen kommer vi att skicka dig ett e-post när ett nytt blogg-inlägg kommit så att du inte missar något.

Nils och Ackvelina Olofsson
Ett kort, ett ansikte, vad ser vi
 

Kommentarer 4

Stefan Simander den lördag, 06 Maj 2023 06:22

Intressant! Stort TACK för påminnelsen!

Intressant! Stort TACK för påminnelsen! :D
Eva Johansson den lördag, 06 Maj 2023 09:59

Tack själv, Stefan!

Tack själv, Stefan!
Ann-Christin Magnusson den lördag, 06 Maj 2023 17:01

Det var ju intressant. Nu lägger jag ett mejl till museet i Halmstad och hoppas på svar. Håller på med fastighetsinventering tillsammans med Ahla byalag och än en gång får jag bra tips via din blogg.

Ann-Christin i Laholm

Det var ju intressant. Nu lägger jag ett mejl till museet i Halmstad och hoppas på svar. Håller på med fastighetsinventering tillsammans med Ahla byalag och än en gång får jag bra tips via din blogg. :D Ann-Christin i Laholm
Eva Johansson den lördag, 06 Maj 2023 18:47

Arkivarien berättade för oss att det är på ungefär liknande sätt på alla länsmuseer men själva innehållet i arkiven kan variera betydligt.

Arkivarien berättade för oss att det är på ungefär liknande sätt på alla länsmuseer men själva innehållet i arkiven kan variera betydligt.
Redan registrerad? Logga in här
Gäst
10 december 2023

Captcha bild