Rötterbloggen
Rötterbloggen

Anders och Brita Jonsson, Bjurvattnet, Skellefteå

Anders och Brita Jonsson BjurvattnetAnders och Brita Jonsson, Bjurvattnet. Foto. Gustaf Lindell, Jörn/privat bildsamling. Detta är Anders Jonsson den äldre (1835-1916) och hans hustru Brita Kristina Nilsdotter (1838-1910). De bodde i Bjurvattnet, Skellefteå och fick tre egna barn som förmodligen hade olika funktionsvariationer, som vi skulle kalla det i dag. Barnen dog i MS-liknande sjukdomar enligt vad som berättats. Inga dödsorsaker är noterade i kyrkböckerna. Alla tre barnen dog ogifta och mellan 20-30 år gamla. Makarna Jonsson tog därför hand om två fosterbarn istället. Det var Anna Maria Westermark, dotter till Anders Westermark och hans hustru Klara Margareta Andersdotter i Båtfors, Norsjö som först kom dit som fosterbarn samt min mormors mor Olga Kristina Lindström, dotter till snickaren Johannes Lindström och Margareta Kristina Gustafsdotter Marklund. Olga kom till Jonssons vid nio års ålder 1901 och stannade där i 16 år tills 1917, när hon flyttade till Bjurliden. Olga ville inte prata så mycket om sin tid som fosterbarn, hon tyckte nog inte att det var så bra. En kvinna som hette Sara Jonsson (en systerdotter till Brita), uppväxt på gården mittemot där Jonssons bodde, hade varit piga hos Jonssons en tid och hjälpt till med barnen. Hon tyckte att det var väldigt slitsamt och att makarna Jonsson borde ha kunnat hjälpa till med detta också, för de var ju på den tiden vid god hälsa och ganska alerta.

Det sista av makarna Anders och Brita Jonssons barn dog 1891 så efter det saknade de ju bröstarvingar. Därför upprättade de året därpå ett testamente som registrerades den 7/6 1892 vid Skellefteå tingslags häradsrätt. Den 24/3 1900 upprättade makarna ett nytt testamente, som berättade vad som skulle hända när de båda hade avlidit. Testamentet sade att: 1. Maria Westermarks blivande make Anders Jonsson (han hette likadant som Marias fosterfar och var systerson till Brita) skulle erhålla hemmanet 7/64dels mantal No:1 Bjurvattnet mot erläggande av ettusen kronor till makarnas arvingar. 2. Maria Westermark skulle erhålla 1/64dels mantal N:o 2 i samma by. Övriga tillgångar skulle fördelas enligt lag.

Anders Jonsson den yngre och Maria Westermark gifte sig 1902. I äktenskapet föddes åtta barn, fyra flickor och fyra pojkar. Ena sonen, Folke, avled redan 1924, 10 år gammal. 

Den 15/12 1904 skrevs ytterligare ett testamente. Denna gång var även Olga med. Det sa att punkt ett och två från det tidigare testamentet fortsatt skulle gälla med tillägget följande gällande Olga: "Olga Kristina Lindström i Bjurvattnet skall af vår kvarlåtenskap erhålla dels ettusen (1000) kronor, dels ock en säng jämte sängkläder dertill, allt av ny och god beskaffenhet." Några fler punkter nämndes i testamentet men det blir för långt att skriva.

Den 27 november 1906 sålde Anders och Brita hemmanet till sin fosterdotter Maria Westermark och hennes make Anders Jonsson, enligt överenskommelse i testamentet.

Anders Jonsson med familj1Familjen Jonsson i Bjurvattnet. Stående från vänster i bakre raden: Karolina Jonsson (Anders Jonssons yngre syster som var piga på gården), Olga Lindström (min mormors mor som var fosterbarn hos Jonssons), Anders Jonsson och hans hustru Maria född Westermark. Stående längst fram från vänster: Manfred Jonsson, Berta Jonsson och Frida Jonsson. Troligen taget cirka 1908. Foto: Okänd fotograf/privat bildsamling.

Brita dog 1910. Året därpå den 10/2 1911 stämde sex av hennes syskon, (en broder anslöt sig senare under processen) änkemannen Anders Jonsson vid häradsrätten och yrkade att testamentet från 1900 skulle förklaras ogiltigt och inte hindra syskonen från att ärva efter Brita.

Först vid rättegångstillfället den 14/3 1911 motiverades klandertalan. Den grundade på att "hustru Jonsson icke vid testamentets upprättande varit vid sina sinnens fulla bruk." Efter många och långa turer i häradsrätten som fastslog att Brita varit vid sina sinnes fulla bruk vid testamentets upprättande, så överklagades det av syskonen till Svea hovrätt som fastställde häradsrättens dom. Käranden fick betala svarandens rättegångskostnader på 567 kronor.

Anders Jonsson m. familj 1915aFamiljen Jonsson i Bjurvattnet troligen sommaren 1915. Bakre raden från vänster: Manfred Jonsson, Herman Nygren (han var en tid dräng på gården), Berta Jonsson, Olga Lindström. Främre raden från vänster: Emmy Jonsson, Maria Jonsson med sonen Folke i famnen, Frida Jonsson, Anders Jonsson den yngre, Eugén Jonsson och Anders Jonsson den äldre. Foto: Okänd fotograf/privat bildsamling.

När Anders Jonsson den äldre avled den 30/1 1916 framkom i hans bouppteckning ytterligare ett testamente, ett muntligt sådant. Där stod bland annat att efterträdaren Anders Jonsson skulle få ett sto med namnet Pärla men att Anders Jonsson den äldre skulle få begagna det så länge han levde, därefter skulle det tillfalla Anders Jonsson den yngre.
Vidare att en häst, Dower, skulle få användas för husets behov i ett år men därefter slaktas. Vid samma tillfälle gavs en ko bort till Olga med namnet Örsvart samt till Maria Westermark en ko med namnet Vitlin.

Enligt den muntliga traditionen fick Olga ärva 7000 kr av sina fosterföräldrar och blev därför kallad "7000 kronors Olga". Detta har dock inte gått att styrka via några dokument. Olgas far Johannes Lindström avled dock när Olga var knappt fem år gammal. Karl Johan Boman i Långselet utsågs till Olgas och hennes två syskons förmyndare. Vid arvsskiftet efter Johannes mor Brita Magdalena Persdotter, i april 1910, erhöll de tre barnen en summa av 130 kronor och 60 öre som de fick dela på.

Karl Johan Boman ersattes som förmyndare för barnen av tidigare nämnda Anders Jonsson den yngre. Vid utgången av 1913, när Olga fyllt 21 år och blivit myndig, redovisades uppdraget. Transaktionerna under året såg ut så här:
Vid årets ingång innestående på bank: 3191:68 kr.
2 maj gåva av Anders Jonsson: 2279:69 kr.
Räntor under året: 204:50 kr.
Summa: 5675:87 kr.

Sedan förmyndararvode och övriga kostnader på 17:74 kr avdragits kvitterade Olga ut en summa av 5656:13 kr. I dagens penningvärde motsvarar det 269499 kr.
Förmodligen är det Anders Jonsson den äldre som skänkt Olga det kapital som redovisas. Det är möjligt att han fortsatte att vara generös och att Olga vid hans död fick de 7000 kr som den muntliga traditionen berättade.

Till sist. Brita påstods alltså ha varit dement. Enligt vad som berättats var hon också snål och ansåg att man skulle äta mat först efter att den hade förlorat all näring. Drängen som tjänade hos Anders och Brita Jonsson, sägs ha sagt: "Om jag biter i trä gör det ändå ingen skillnad", angående Britas snålhet alltså. Om detta är sant eller bara en skröna vet jag inte.                                                                                                              

Bjurvattnet 1916Slåtter på Anders Jonssons gård i Bjurvattnet 1916. Anders Jonsson och hans hustru Maria är förmodligen två av personerna på fotot, dock osäkert vem som är vem. Gissningsvis står Anders längst till vänster och Maria näst längst till höger med ljusa kläder. Övriga okända. Foto: Okänd fotograf/privat bildsamling.

Anders Jonsson den äldre dog i slutet av januari 1916, Brita avled i början av juni 1910. Anders Jonsson den yngre avled 1952 och hans hustru Maria dog 1933. 

                                    

 

Såsom andra ser oss...
De rymde från jobbet
 

Kommentarer

Inga kommentarer än. Var den första att lämna en kommentar
Redan registrerad? Logga in här
Guest
13 april 2021
Om du vill registrera dig, fyll i användarnamn och namnfältet

Captcha bild

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.rotter.se/

Bloggare

Eva Johansson
333 inlägg
Ted Rosvall
250 inlägg
Mats Ahlgren
157 inlägg
Helena Nordbäck
148 inlägg
Markus Gunshaga
122 inlägg
Anton Rosendahl
100 inlägg
Gästbloggare
29 inlägg

Annonser